Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT I TRANSPORTS TERRESTRE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=200&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 17 Aug 2019 13:26:11 GMT Govern de les Illes Balears 2019-08-17T13:26:11Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=200 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Tue, 13 Aug 2019 10:50:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=200 2019-08-13T10:50:18Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=200 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Tue, 13 Aug 2019 10:41:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=200 2019-08-13T10:41:02Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=200 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Tue, 13 Aug 2019 10:12:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=200 2019-08-13T10:12:53Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Tue, 13 Aug 2019 10:01:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=200 2019-08-13T10:01:22Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, vehicles fins a 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MDL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Tue, 13 Aug 2019 08:40:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=200 2019-08-13T08:40:57Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari, public o privat ; visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Tue, 13 Aug 2019 07:09:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=200 2019-08-13T07:09:27Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=200 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Tue, 30 Jul 2019 08:48:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=200 2019-07-30T08:48:34Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT- taxi interurbà). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport public discrecional de viatgers en vehicles de turisme , prèvia obtenció de la corresponent llicencia municipal de auto taxi; visat i rehabilitació de l'autorització; substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Tue, 30 Jul 2019 08:12:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=200 2019-07-30T08:12:54Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic discrecional de viatgers en autobús, visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Mon, 29 Jul 2019 08:56:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=200 2019-07-29T08:56:45Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic amb reiteració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=200 El Decret 96/2006, de 24 de novembre, disposa que a l'ambit territorial de la CAIB, la realització de transport turístic amb reiteració, està subjecta al compliment dels requisits establerts en el mateix; a la comunicació prèvia del serveis i a l'obtenció de la conformitat de l'administració per a la seva realització. Mon, 29 Jul 2019 08:54:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=200 2019-07-29T08:54:31Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=200 L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera Fri, 19 Jul 2019 10:57:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=200 2019-07-19T10:57:10Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització d'operador de transports i visat de l'autorització. Fri, 28 Jun 2019 06:58:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=200 2019-06-28T06:58:27Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=200 Comprovar compliment de les normes del transport terrestre Thu, 21 Mar 2019 12:12:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=200 2019-03-21T12:12:37Z Presentació de denùncies voluntàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=200 Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre Thu, 21 Mar 2019 12:10:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=200 2019-03-21T12:10:16Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=200 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Wed, 20 Mar 2019 08:45:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=200 2019-03-20T08:45:58Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=200 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. Wed, 20 Mar 2019 08:40:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=200 2019-03-20T08:40:46Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=200 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies Mon, 25 Feb 2019 11:54:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=200 2019-02-25T11:54:23Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=200 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Wed, 17 Jan 2018 08:59:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=200 2018-01-17T08:59:40Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud . Wed, 17 Jan 2018 08:59:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=200 2018-01-17T08:59:18Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Wed, 17 Jan 2018 08:59:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=200 2018-01-17T08:59:03Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=200 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Wed, 17 Jan 2018 08:58:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=200 2018-01-17T08:58:15Z Autorització per a l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=200 L' Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenvolupà la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, l'Ordre FOM/3203/2011, de 18 de novembre, que la modifica, i el Reial Decret 1057/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT), aprovat per Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, estableixen els requisits per a l'obtenció de les autoritzacions d'arrendament amb conductor, visat, transmissió, substitució de vehicles, renúncia i altres tràmits. Tue, 04 Jul 2017 08:11:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=200 2017-07-04T08:11:59Z