Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT I TRANSPORT TERRESTRE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=200&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 15 Jan 2021 21:07:31 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-15T21:07:31Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Supervisió de la gestió de les empreses concessionàries d'obres de les carreteres de l'Illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471594&lang=ca&coduo=200 Du a terme la supervisió de la gestió de les empreses concessionàries d'obres de les carreteres de l'illa d'Eivissa EI-600 i PM-801 Thu, 17 Dec 2020 07:30:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471594&lang=ca&coduo=200 2020-12-17T07:30:40Z Ajudes per a autònoms i PIMES que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades en l'àmbit territorial de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455345&lang=ca&coduo=200 L'objecte d'aquesta convocatòria és pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, d'acord amb l'Ordre de bases del Conseller de Mobilitat i Habitatge de 7 de setembre de 2020. Tue, 01 Dec 2020 09:42:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455345&lang=ca&coduo=200 2020-12-01T09:42:04Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=200 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions relacionades amb els transports terrestres. Thu, 12 Mar 2020 12:35:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=200 2020-03-12T12:35:22Z Proves 2019 per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies - que habilita també per a l'activitat d'operador de transports de viatgers. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=200 Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera es necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, que es reconeixerà a aquelles persones que desprès de justificar la possessió dels coneixements necessaris, superin les proves que es convoquin i siguin assortides del corresponent certificat. Wed, 11 Dec 2019 11:43:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=200 2019-12-11T11:43:54Z Proves 2019 per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=200 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies Wed, 11 Dec 2019 11:37:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=200 2019-12-11T11:37:48Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=200 S'estableix l'obligatorietat del certificat de conductor per als conductors nacionals d'un tercer país no pertanyent a la Unió Europea quan hagin de conduir vehicles, ja siguin públics o privats complementaris, dedicats al transport de mercaderies o de viatgers en autobús per compte d'altri. Thu, 19 Sep 2019 11:15:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=200 2019-09-19T11:15:58Z Activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització de lloguer de vehicles amb conductor; visat i rehabilitació, transmissió de l'autorització i substitució de vehicles. Tue, 27 Aug 2019 10:56:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=200 2019-08-27T10:56:11Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari, public o privat ; visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:40:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:40:30Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=200 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Thu, 22 Aug 2019 06:39:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:39:56Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:38:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:38:37Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=200 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Thu, 22 Aug 2019 06:31:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:31:56Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Thu, 22 Aug 2019 06:28:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:28:53Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=200 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Thu, 22 Aug 2019 06:25:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:25:14Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic discrecional de viatgers en autobús, visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:25:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:25:04Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT- taxi interurbà). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport public discrecional de viatgers en vehicles de turisme , prèvia obtenció de la corresponent llicencia municipal de auto taxi; visat i rehabilitació de l'autorització; substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:24:54Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic amb reiteració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=200 El Decret 96/2006, de 24 de novembre, disposa que a l'ambit territorial de la CAIB, la realització de transport turístic amb reiteració, està subjecta al compliment dels requisits establerts en el mateix; a la comunicació prèvia del serveis i a l'obtenció de la conformitat de l'administració per a la seva realització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:24:41Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització d'operador de transports i visat de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:24:01Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=200 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Thu, 22 Aug 2019 06:21:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:21:01Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=200 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Thu, 22 Aug 2019 06:19:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:19:59Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=200 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Thu, 22 Aug 2019 06:19:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:19:34Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, vehicles fins a 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MDL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=200 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:17:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=200 2019-08-22T06:17:06Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=200 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Tue, 13 Aug 2019 10:12:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=200 2019-08-13T10:12:53Z