Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT I TRANSPORTS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=200&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 25 May 2017 12:22:16 GMT Govern de les Illes Balears 2017-05-25T12:22:16Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=200 L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera Wed, 17 May 2017 10:21:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=200 2017-05-17T10:21:42Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=200 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Fri, 21 Apr 2017 11:07:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=200 2017-04-21T11:07:29Z Proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=260194&lang=ca&coduo=200 L'Ordre del Ministeri de Foment 605/2004 de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març) sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable, encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar els qui pretenen obtenir o renovar els certificats d'aptitud corresponents . Thu, 20 Apr 2017 08:23:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=260194&lang=ca&coduo=200 2017-04-20T08:23:51Z Presentació de denùncies voluntàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=200 Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre Thu, 02 Mar 2017 09:25:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=200 2017-03-02T09:25:38Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839531&lang=ca&coduo=200 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres Thu, 02 Mar 2017 09:05:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839531&lang=ca&coduo=200 2017-03-02T09:05:35Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=200 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. Mon, 27 Feb 2017 12:36:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=200 2017-02-27T12:36:55Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839542&lang=ca&coduo=200 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. Mon, 27 Feb 2017 12:26:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839542&lang=ca&coduo=200 2017-02-27T12:26:56Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=200 Comprovar compliment de les normes del transport terrestre Mon, 27 Feb 2017 12:26:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=200 2017-02-27T12:26:29Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=200 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Tue, 24 Jan 2017 08:52:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=200 2017-01-24T08:52:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=200 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Thu, 19 Jan 2017 08:28:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=200 2017-01-19T08:28:28Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la convocatòria d'exàmens per a l'obtenció del Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària( 280h) i modalitat accelerada (140 h) de viatgers i de mercaderies Mon, 29 Aug 2016 07:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:20:09Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=200 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Mon, 29 Aug 2016 07:18:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:18:44Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=200 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Mon, 29 Aug 2016 07:15:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:15:42Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=200 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat. Mon, 29 Aug 2016 07:14:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:14:30Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud . Mon, 29 Aug 2016 07:11:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:11:40Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Mon, 29 Aug 2016 07:10:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:10:35Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=200 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Mon, 29 Aug 2016 07:06:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=200 2016-08-29T07:06:42Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=200 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Fri, 29 May 2015 07:17:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=200 2015-05-29T07:17:50Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=200 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Fri, 29 May 2015 07:16:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=200 2015-05-29T07:16:57Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=200 Transports turístics amb reiteració Thu, 03 Oct 2013 11:13:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=200 2013-10-03T11:13:21Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=200 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Thu, 26 Sep 2013 08:13:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=200 2013-09-26T08:13:15Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=200 Tramitació nova autorització, visat, rehabilitació, substitució, substitució per avaria, transmissió Thu, 26 Sep 2013 07:44:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=200 2013-09-26T07:44:10Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies en vehicles lleugers (MDL). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=200 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Tue, 24 Sep 2013 10:37:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=200 2013-09-24T10:37:12Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud de nova autorització d'empresa d'operador de transports i visat. Mon, 02 Sep 2013 08:03:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=200 2013-09-02T08:03:26Z Autorització per a l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=200 Tramitació de la sol·licitud de nova autorització d'empresa d'arrendament de vehicles amb conductor. Fri, 28 Jun 2013 09:56:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=200 2013-06-28T09:56:16Z