Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I HABITATGE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=199&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 23 Feb 2018 08:28:36 GMT Govern de les Illes Balears 2018-02-23T08:28:36Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2013 2016 (Convocatòria 2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=199 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Wed, 20 Dec 2017 11:50:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=199 2017-12-20T11:50:27Z Programa de foment del lloguer d'habitatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005325&lang=ca&coduo=199 Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. Fri, 17 Nov 2017 09:27:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005325&lang=ca&coduo=199 2017-11-17T09:27:00Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=199 Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. Fri, 20 Oct 2017 09:32:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=199 2017-10-20T09:32:02Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=199 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; Thu, 21 Sep 2017 07:23:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=199 2017-09-21T07:23:04Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025939&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana d'Alaior, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Tue, 12 Sep 2017 08:20:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025939&lang=ca&coduo=199 2017-09-12T08:20:58Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032133&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Tue, 12 Sep 2017 08:20:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032133&lang=ca&coduo=199 2017-09-12T08:20:30Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032215&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2017 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, prorrogat pel termini d'un any, a partir de l'1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, mitjantçant el Reial decret 637/2016, de 9 de desembre. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes des Mercadal i Fornells, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Tue, 12 Sep 2017 08:20:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032215&lang=ca&coduo=199 2017-09-12T08:20:02Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3034958&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Mon, 11 Sep 2017 09:08:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3034958&lang=ca&coduo=199 2017-09-11T09:08:11Z Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbanes (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035559&lang=ca&coduo=199 Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si n'és el cas, d'edificació en substitució d'edificis enderrocats, dins d'àmbits d'actuació delimitats prèviament per l'ajuntament. Mon, 11 Sep 2017 08:12:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035559&lang=ca&coduo=199 2017-09-11T08:12:02Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035160&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sant Lluís, Binifadet i ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Mon, 11 Sep 2017 08:03:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035160&lang=ca&coduo=199 2017-09-11T08:03:05Z Convocatòria d'ajudes 2017 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035103&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Mon, 11 Sep 2017 08:02:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3035103&lang=ca&coduo=199 2017-09-11T08:02:15Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045603&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana des Mercadal i Fornells, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Mon, 11 Sep 2017 07:58:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045603&lang=ca&coduo=199 2017-09-11T07:58:16Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036185&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Mon, 11 Sep 2017 07:57:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036185&lang=ca&coduo=199 2017-09-11T07:57:08Z Convocatòria d'ajudes 2016 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior (ARRU) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032548&lang=ca&coduo=199 1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria de 2016 d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016. 2. Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de l'execució d'actuacions, noves o en curs, incloses dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 3 d'aquesta Resolució. Mon, 11 Sep 2017 07:56:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032548&lang=ca&coduo=199 2017-09-11T07:56:12Z Ajudes de Rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2923904&lang=ca&coduo=199 Ajudes per a actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior dels habitatges o d'adequació dels habitatges i els seus accessos a les necessitats específiques dels propietaris o ocupants. Thu, 17 Aug 2017 10:43:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2923904&lang=ca&coduo=199 2017-08-17T10:43:48Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=199 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Thu, 20 Jul 2017 08:11:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=199 2017-07-20T08:11:53Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=199 La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Thu, 20 Jul 2017 08:07:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=199 2017-07-20T08:07:37Z Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=199 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Thu, 13 Jul 2017 09:11:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=199 2017-07-13T09:11:04Z Desqualificació d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=199 Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. Mon, 29 Aug 2016 07:41:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=199 2016-08-29T07:41:10Z