Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=199&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 05 Jul 2020 05:27:55 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-05T05:27:55Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4283529&lang=ca&coduo=199 Aquesta Resolució té per objecte convocar, en règim de concessió directa, ajudes per al lloguer d'habitatge habitual, dirigides als arrendataris que tenguin el seu habitatge habitual en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 incloses en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Fri, 03 Jul 2020 11:51:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4283529&lang=ca&coduo=199 2020-07-03T11:51:24Z Ajudes de l'any 2020 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3880010&lang=ca&coduo=199 Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes als llogaters, consistents en el finançament d'una part de la renda que el llogater ha de satisfer per l'habitatge llogat. Thu, 04 Jun 2020 10:51:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3880010&lang=ca&coduo=199 2020-06-04T10:51:19Z Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=199 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Thu, 13 Feb 2020 13:09:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=199 2020-02-13T13:09:54Z Convocatòria de les ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges durant l'any 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046318&lang=ca&coduo=199 Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, que no pogueren ser beneficiaris de les ajudes per al lloguer d'habitatges de l'any 2018, atès que els seus ingressos eren inferiors als establerts, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes consistents en el finançament d'una part de la renda que el llogater ha satisfet per l'habitatge llogat durant l'any 2018. Thu, 09 Jan 2020 11:55:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046318&lang=ca&coduo=199 2020-01-09T11:55:37Z Sancions en matèria d'habitatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=199 Sancionar l'incompliment de la normativa d'habitatge Wed, 09 Oct 2019 10:13:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=199 2019-10-09T10:13:38Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2018-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=199 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Mon, 23 Sep 2019 09:16:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=199 2019-09-23T09:16:37Z Ajudes de 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868639&lang=ca&coduo=199 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes, del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Wed, 21 Aug 2019 07:59:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868639&lang=ca&coduo=199 2019-08-21T07:59:07Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867352&lang=ca&coduo=199 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Wed, 21 Aug 2019 07:14:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867352&lang=ca&coduo=199 2019-08-21T07:14:54Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868548&lang=ca&coduo=199 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017). Wed, 21 Aug 2019 06:33:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868548&lang=ca&coduo=199 2019-08-21T06:33:48Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868668&lang=ca&coduo=199 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes, del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 09:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868668&lang=ca&coduo=199 2019-08-20T09:41:17Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU des Mercadal i Fornells http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867642&lang=ca&coduo=199 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes dels nuclis urbans des Mercadal i Fornells, en es Mercadal, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 09:14:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867642&lang=ca&coduo=199 2019-08-20T09:14:28Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869471&lang=ca&coduo=199 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 08:00:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869471&lang=ca&coduo=199 2019-08-20T08:00:49Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3870010&lang=ca&coduo=199 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí fase I i Santa Maria del Camí fase II, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017). Tue, 20 Aug 2019 06:57:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3870010&lang=ca&coduo=199 2019-08-20T06:57:26Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=199 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès Thu, 25 Jul 2019 10:13:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=199 2019-07-25T10:13:47Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=199 Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. Tue, 23 Jul 2019 10:53:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=199 2019-07-23T10:53:05Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=199 La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Fri, 19 Jul 2019 10:18:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=199 2019-07-19T10:18:37Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=199 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Thu, 29 Nov 2018 10:46:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=199 2018-11-29T10:46:35Z Desqualificació d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=199 Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. Wed, 23 May 2018 11:43:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=199 2018-05-23T11:43:40Z