Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I HABITATGE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=199&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 20 Aug 2017 05:49:38 GMT Govern de les Illes Balears 2017-08-20T05:49:38Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes de Rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2923904&lang=ca&coduo=199 Ajudes per a actuacions d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior dels habitatges o d'adequació dels habitatges i els seus accessos a les necessitats específiques dels propietaris o ocupants. Thu, 17 Aug 2017 10:43:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2923904&lang=ca&coduo=199 2017-08-17T10:43:48Z Programa de foment del lloguer d'habitatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005325&lang=ca&coduo=199 Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. Wed, 09 Aug 2017 10:39:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005325&lang=ca&coduo=199 2017-08-09T10:39:03Z Sol·licitud de registre d'Informes d'avaluació d'edificis (IAE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2340929&lang=ca&coduo=199 Sol·licitar el Registre de l'Informe d'Avaluació d'Edificis de les Illes Balears que preveuen l'article 118.7 i la disposició addicional desena de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, en relació amb l'article 4.6 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Wed, 26 Jul 2017 06:01:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2340929&lang=ca&coduo=199 2017-07-26T06:01:29Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=199 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; Tue, 25 Jul 2017 10:38:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=199 2017-07-25T10:38:23Z Certificat de deutes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=553445&lang=ca&coduo=199 Certificar l'estat de la tramitació de l'expedient de subvenció del beneficiari. Thu, 20 Jul 2017 08:18:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=553445&lang=ca&coduo=199 2017-07-20T08:18:04Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=199 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Thu, 20 Jul 2017 08:11:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=199 2017-07-20T08:11:53Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=199 La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Thu, 20 Jul 2017 08:07:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=199 2017-07-20T08:07:37Z Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=199 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Thu, 13 Jul 2017 09:11:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=199 2017-07-13T09:11:04Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=199 Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. Thu, 13 Jul 2017 07:35:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=199 2017-07-13T07:35:48Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2013 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=199 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Wed, 31 Aug 2016 08:21:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=199 2016-08-31T08:21:56Z Desqualificació d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=199 Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. Mon, 29 Aug 2016 07:41:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=199 2016-08-29T07:41:10Z