Tràmits: SERVEI DE JOVENTUT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=197034&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 04 Dec 2020 05:19:20 GMT Govern de les Illes Balears 2020-12-04T05:19:20Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299529&lang=ca&coduo=197034 Atorgar ajuts per pal·liar els efectes socials i econòmics que ha tengut la COVID-19 en matèria de conciliació familiar i laboral. S'hi inclouen les línies de subvenció següents: LÍNIA A: ajuts a entitats integrants de l'Administració local i a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar escoles d'estiu i campus esportius.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 LÍNIA B: ajuts a les famílies per a la contractació de persones treballadores per a la cura de fills o de filles menors de 14 anys en el domicili.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 LÍNIA C: ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de personal monitor de suport a les escoles d'estiu i campus esportius per a participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%. LÍNIA D: ajuts a famílies que inscriguin en els seus fills i filles en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca promoguts per la iniciativa privada SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 Tue, 18 Aug 2020 09:11:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299529&lang=ca&coduo=197034 2020-08-18T09:11:37Z Subvencions per a projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049693&lang=ca&coduo=197034 Subvencionar projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut que facin persones físiques o entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears Wed, 17 Jun 2020 09:22:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049693&lang=ca&coduo=197034 2020-06-17T09:22:42Z Procediment sancionador en matèria de joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=197034 Facilitar els tràmits que han de complir les persones interessades en cas de ser objecte d'un procediment sancionador en matèria de joventut Fri, 18 Oct 2019 13:55:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=197034 2019-10-18T13:55:27Z Alta i de comunicació de modificacions al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=995901&lang=ca&coduo=197034 Donar d'alta o comunicar canvis al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut Thu, 17 Oct 2019 11:48:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=995901&lang=ca&coduo=197034 2019-10-17T11:48:17Z Inici d'activitat d'escola d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509400&lang=ca&coduo=197034 Facilitar els tràmits per a aquelles persones interessades a posar en marxa escoles que tinguin per objecte la formació, el perfeccionament i l'especialització dels educadors en les activitats i tècniques orientades a la promoció i utilització adequada de l'oci i temps lliure infantil i juvenil, d'acord amb els programes oficials de la CAIB Thu, 17 Oct 2019 07:33:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509400&lang=ca&coduo=197034 2019-10-17T07:33:46Z Presentació del llistat d'aprovats dels cursos de director/a i de monitor/a http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687772&lang=ca&coduo=197034 Presentar el llistat d'alumnat apte dels cursos de director/a o de monitor/a d'activitats d'educació de temps lliure perquè la Direcció General pugui emetre els carnets corresponents Wed, 16 Oct 2019 07:12:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687772&lang=ca&coduo=197034 2019-10-16T07:12:34Z Integració a la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687879&lang=ca&coduo=197034 Inscriure els serveis d'informació juvenil en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove Wed, 16 Oct 2019 07:11:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687879&lang=ca&coduo=197034 2019-10-16T07:11:57Z Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'exercici 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259073&lang=ca&coduo=197034 Atorgar ajudes per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'exercici 2019 Wed, 16 Oct 2019 07:10:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259073&lang=ca&coduo=197034 2019-10-16T07:10:34Z Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290130&lang=ca&coduo=197034 Presentació d'una declaració responsable per a la posada en marxa d'una instal·lació juvenil i per inscriure's en el Cens de la Xarxa d'Instal·lacions Juvneils de les Illes Balears Wed, 16 Oct 2019 06:54:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290130&lang=ca&coduo=197034 2019-10-16T06:54:29Z Presentació del resum d'activitats anual del Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670180&lang=ca&coduo=197034 Presentar el resum anual d'activitat perquè una entitat pugui mantenir-se inscrita en el Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut Wed, 16 Oct 2019 06:50:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670180&lang=ca&coduo=197034 2019-10-16T06:50:19Z Designació de representants als plens del Consell de la Joventut de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687213&lang=ca&coduo=197034 Designar els representants als plens del Consell de la Joventut de les Illes Balears Wed, 16 Oct 2019 06:47:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687213&lang=ca&coduo=197034 2019-10-16T06:47:53Z Accions informatives del programa Erasmus+ joventut i Cos Europeu de Solidaritat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728110&lang=ca&coduo=197034 Donar informació sobre les dfiferents accions del programa Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat i assessorar en relació amb la presentació de projectes Thu, 02 May 2019 13:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728110&lang=ca&coduo=197034 2019-05-02T13:01:02Z Presentació de la programació general i de la memòria anual d'activitat de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juveniil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670220&lang=ca&coduo=197034 Complir amb l'obligació de presentació de la programació general i de la memòria anual d'activitat de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juveniil Tue, 05 Mar 2019 08:46:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670220&lang=ca&coduo=197034 2019-03-05T08:46:28Z Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259833&lang=ca&coduo=197034 Documentació que s'ha d'aportar per formar part del Consell de la Joventut de les Illes Balears Tue, 05 Mar 2019 08:45:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259833&lang=ca&coduo=197034 2019-03-05T08:45:37Z Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205932&lang=ca&coduo=197034 Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure Wed, 27 Feb 2019 10:28:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205932&lang=ca&coduo=197034 2019-02-27T10:28:01Z Sol·licitud del carnet/diploma de monitor/a i director/a d'activitats de temps lliure http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205955&lang=ca&coduo=197034 Tràmit per sol·licitar el carnet i/o diploma en reconeixement del títol de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure. Wed, 27 Feb 2019 10:27:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205955&lang=ca&coduo=197034 2019-02-27T10:27:33Z