Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=196&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 17 Oct 2019 12:32:29 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-17T12:32:29Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Alta i de comunicació de modificacions al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=995901&lang=ca&coduo=196 Donar d'alta o comunicar canvis al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut Thu, 17 Oct 2019 11:48:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=995901&lang=ca&coduo=196 2019-10-17T11:48:17Z Inici d'activitat d'escola d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509400&lang=ca&coduo=196 Facilitar els tràmits per a aquelles persones interessades a posar en marxa escoles que tinguin per objecte la formació, el perfeccionament i l'especialització dels educadors en les activitats i tècniques orientades a la promoció i utilització adequada de l'oci i temps lliure infantil i juvenil, d'acord amb els programes oficials de la CAIB Thu, 17 Oct 2019 07:33:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509400&lang=ca&coduo=196 2019-10-17T07:33:46Z Presentació del llistat d'aprovats dels cursos de director/a i de monitor/a http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687772&lang=ca&coduo=196 Presentar el llistat d'alumnat apte dels cursos de director/a o de monitor/a d'activitats d'educació de temps lliure perquè la Direcció General pugui emetre els carnets corresponents Wed, 16 Oct 2019 07:12:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687772&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T07:12:34Z Integració a la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687879&lang=ca&coduo=196 Inscriure els serveis d'informació juvenil en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove Wed, 16 Oct 2019 07:11:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687879&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T07:11:57Z Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'exercici 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259073&lang=ca&coduo=196 Atorgar ajudes per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'exercici 2019 Wed, 16 Oct 2019 07:10:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259073&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T07:10:34Z Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290130&lang=ca&coduo=196 Presentació d'una declaració responsable per a la posada en marxa d'una instal·lació juvenil i per inscriure's en el Cens de la Xarxa d'Instal·lacions Juvneils de les Illes Balears Wed, 16 Oct 2019 06:54:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290130&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T06:54:29Z Presentació del resum d'activitats anual del Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670180&lang=ca&coduo=196 Presentar el resum anual d'activitat perquè una entitat pugui mantenir-se inscrita en el Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut Wed, 16 Oct 2019 06:50:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670180&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T06:50:19Z Designació de representants als plens del Consell de la Joventut de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687213&lang=ca&coduo=196 Designar els representants als plens del Consell de la Joventut de les Illes Balears Wed, 16 Oct 2019 06:47:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687213&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T06:47:53Z Reintegrament de subvencions en matèria de joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3944061&lang=ca&coduo=196 Facilitar els tràmits que han de complir les persones interessades quan són objecte d'un procediment de reintegrament d'una subvenció en matèria de joventut Wed, 16 Oct 2019 06:41:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3944061&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T06:41:45Z Procediment sancionador en matèria de joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=196 Facilitar els tràmits que han de complir les persones interessades en cas de ser objecte d'un procediment sancionador en matèria de joventut Wed, 16 Oct 2019 06:31:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T06:31:58Z Sol·licitud per participar com a mediador en el servei públic de mediació familiar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1741958&lang=ca&coduo=196 Inscripció al llistat per exercir com a mediador familiar al servei públic de mediació familiar de les Illes Balears. Tue, 17 Sep 2019 08:30:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1741958&lang=ca&coduo=196 2019-09-17T08:30:21Z Sol·licitud de mediació familiar gratuïta a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=196 Sol·licitud de designació d'una persona mediadora. Mon, 16 Sep 2019 11:48:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=196 2019-09-16T11:48:04Z Ajuts per a persones menors d'edat víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3884647&lang=ca&coduo=196 Ajuts per a persones menors d'edat que hagin quedat òrfenes d'un progenitor o progenitora o tenguin un progenitor o progenitora que pateixi un grau de discapacitat igual o superior al 33% com a conseqüència d'haver estat víctima de vilència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal. Tue, 27 Aug 2019 07:44:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3884647&lang=ca&coduo=196 2019-08-27T07:44:31Z Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2019-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866329&lang=ca&coduo=196 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Fri, 23 Aug 2019 09:11:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866329&lang=ca&coduo=196 2019-08-23T09:11:33Z Registre de Parelles Estables http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=196 Inscripció, modificació i cancel·lació al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears. Fri, 14 Jun 2019 09:41:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=196 2019-06-14T09:41:39Z convocatòria d'ajudes adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3737510&lang=ca&coduo=196 Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. Thu, 16 May 2019 08:07:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3737510&lang=ca&coduo=196 2019-05-16T08:07:35Z Accions informatives del programa Erasmus+ joventut i Cos Europeu de Solidaritat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728110&lang=ca&coduo=196 Donar informació sobre les dfiferents accions del programa Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat i assessorar en relació amb la presentació de projectes Thu, 02 May 2019 13:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728110&lang=ca&coduo=196 2019-05-02T13:01:02Z Presentació de la programació general i de la memòria anual d'activitat de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juveniil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670220&lang=ca&coduo=196 Complir amb l'obligació de presentació de la programació general i de la memòria anual d'activitat de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juveniil Tue, 05 Mar 2019 08:46:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670220&lang=ca&coduo=196 2019-03-05T08:46:28Z Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259833&lang=ca&coduo=196 Documentació que s'ha d'aportar per formar part del Consell de la Joventut de les Illes Balears Tue, 05 Mar 2019 08:45:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259833&lang=ca&coduo=196 2019-03-05T08:45:37Z Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205932&lang=ca&coduo=196 Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure Wed, 27 Feb 2019 10:28:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205932&lang=ca&coduo=196 2019-02-27T10:28:01Z Sol·licitud del carnet/diploma de monitor/a i director/a d'activitats de temps lliure http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205955&lang=ca&coduo=196 Tràmit per sol·licitar el carnet i/o diploma en reconeixement del títol de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure. Wed, 27 Feb 2019 10:27:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205955&lang=ca&coduo=196 2019-02-27T10:27:33Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 15 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2649842&lang=ca&coduo=196 Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. Wed, 21 Nov 2018 10:42:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2649842&lang=ca&coduo=196 2018-11-21T10:42:17Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465622&lang=ca&coduo=196 Donar ajuts a les entitats sense ànim de lucre que duen a terme algun dels serveis o programes que es detallen a continuació: 1- Executar programes que treballen amb famílies amb fills menors d'edat amb la finalitat d'aportar les eines i la capacitació necessària per desenvolupar estratègies efectives per a la prevenció de conductes de risc. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Tue, 13 Nov 2018 12:28:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465622&lang=ca&coduo=196 2018-11-13T12:28:55Z Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=196 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Mon, 14 Aug 2017 10:14:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=196 2017-08-14T10:14:26Z Renda per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675271&lang=ca&coduo=196 Regular la renda mensual per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció amb la finalitat de contribuir temporalment al fet que puguin viure de manera autònoma i integrar-se gradualment en la vida social i laboral. Wed, 17 Aug 2016 10:41:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675271&lang=ca&coduo=196 2016-08-17T10:41:09Z Registre de Mediadors/Mediadores i Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=242994&lang=ca&coduo=196 Aquest Registre té com a objecte la promoció, administració i facilitar l'accés de la ciutadania a la mediació familiar (Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears). Thu, 11 Aug 2016 10:40:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=242994&lang=ca&coduo=196 2016-08-11T10:40:47Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria de menors i famílies, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650956&lang=ca&coduo=196 Donar ajuts a les entitats sense ànim de lucre que duen a terme algun dels serveis o programes que es detallen a continuació: 1- Executar programes que treballen amb persones joves que han estat sotmeses a tutela administrativa o amb un expedient de mesures judicials i que es troben en procés d'emancipació. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Tue, 09 Aug 2016 11:00:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650956&lang=ca&coduo=196 2016-08-09T11:00:10Z