Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=186&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 26 Nov 2020 18:08:23 GMT Govern de les Illes Balears 2020-11-26T18:08:23Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=186 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Thu, 19 Nov 2020 14:13:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=186 2020-11-19T14:13:03Z Informació periòdica d'accidents en explotacions mineres (TNI-150) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2795309&lang=ca&coduo=186 Comunicar els accidents i les enfermetats professionals d'una explotació minera d'acord amb el que estableix la ITC 03.1.01 d'actuacions en cas d'accidents del RGNBSM Mon, 09 Nov 2020 12:32:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2795309&lang=ca&coduo=186 2020-11-09T12:32:40Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears (2020) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3773268&lang=ca&coduo=186 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balearsi té com a objectiu incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de novembre de 2019 al 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 28 de juliol de 2020 a les 00:00 hores fins al dia 28 d'agost de 2020 a les 23.59 hores, ambdós inclosos.</strong> Tue, 27 Oct 2020 12:02:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3773268&lang=ca&coduo=186 2020-10-27T12:02:17Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Mon, 26 Oct 2020 07:46:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=186 2020-10-26T07:46:16Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2020) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=186 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents. Els centres productius en els quals es faci la inversió han d'estar situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2018 al 10 de novembre de 2020, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.</strong> Mon, 19 Oct 2020 11:55:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=186 2020-10-19T11:55:43Z Director facultatiu: Nomenament o renúncia (TNI-145) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=186 Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Director Facultatiu d'explotacions mineres Wed, 14 Oct 2020 13:43:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=186 2020-10-14T13:43:20Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Mon, 14 Sep 2020 08:22:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=186 2020-09-14T08:22:51Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2020) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=186 Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d'octubre de 2019 i l'1 d'octubre de 2020, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.</strong> Tue, 08 Sep 2020 09:07:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=186 2020-09-08T09:07:09Z Sol·licitud del carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=186 Obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis segons els requisits previs indicats en la guia de tramitació. Mon, 01 Jun 2020 14:51:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=186 2020-06-01T14:51:32Z Sol·licitud del certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenen refrigerants amb gasos fluorats i el carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis (TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=186 Obtenir l'acreditació professional en les següents especialitats: - Certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenguin refrigerants amb gasos fluorats d'entre els compresos en el camp requisits previs de la seva guia de tramitació. - Carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis d'entre els compresos en el camp de requisitis previs de la seva guia de tramitació. Mon, 01 Jun 2020 14:18:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=186 2020-06-01T14:18:26Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=186 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Sun, 26 Apr 2020 14:55:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=186 2020-04-26T14:55:38Z Instal·lacions tèrmiques als edificis (021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions tèrmiques (individuals o centralitzades), destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 22 Apr 2020 15:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=186 2020-04-22T15:21:37Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 12 Dec 2019 11:27:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=186 2019-12-12T11:27:59Z Instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=186 Tramitar altes, modificacions o baixes en el registre d'instal·lacions de Raigs X de diagnòstic mèdic. Tue, 19 Nov 2019 09:23:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=186 2019-11-19T09:23:05Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=186 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:13:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T12:13:34Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=186 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:09:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T12:09:03Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:40:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T11:40:48Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T11:25:48Z Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació (CTE) o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3182075"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)</span></a>. Mon, 26 Aug 2019 11:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T11:25:15Z Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar el canvi de titular d'una instal·lació (excepte d'explotacions mineres) Wed, 17 Jul 2019 08:07:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca&coduo=186 2019-07-17T08:07:21Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'eficiència energètica de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746527&lang=ca&coduo=186 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció d'actuacions destinades a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d'actius fixos i l'adquisició d'inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l'empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2019 al 1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <b>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</b> Thu, 27 Jun 2019 09:31:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746527&lang=ca&coduo=186 2019-06-27T09:31:17Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=186 Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions Wed, 26 Jun 2019 11:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=186 2019-06-26T11:13:04Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664614&lang=ca&coduo=186 Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. Tue, 04 Jun 2019 11:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664614&lang=ca&coduo=186 2019-06-04T11:52:15Z Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència de la Direcció general de política industrial (TNI-152) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687135&lang=ca&coduo=186 Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa que sigui competència de la Direcció general de política industrial segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tue, 04 Jun 2019 11:51:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687135&lang=ca&coduo=186 2019-06-04T11:51:16Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=186 Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera Tue, 28 May 2019 09:38:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=186 2019-05-28T09:38:24Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors Fri, 24 May 2019 10:41:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=186 2019-05-24T10:41:16Z Aportació de documentació addicional a un expedient http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=186 Aportar documentació a un expedient per tal de poder esmenar-ne les deficiències o anomalies que es trobin durant la tramitació, o perquè es requereixi d'informació addicional. Tue, 02 Apr 2019 08:11:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=186 2019-04-02T08:11:49Z Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia (TNI-151) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=186 Presentació de Projectes de perforacions geotèrmiques de baixa entalpia, des del punt de vista de seguretat minera, per a la seva aprovació. Recurs geotèrmic dels quals s'ha de presentar el projecte per a la seva aprovació: - Recurs geotèrmic de baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que presenta valors de temperatura inferiors a 100 graus Celsius. - Recurs geotèrmic de molt baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferiors a 30 graus Celsius. Per a més informació de l'energia geotèrmica <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/aprovacio_projecte_aprofitament_geotermic_de_baixa_entalpia_tni-151"><span style="color: #3366ff;">entrau aquí</span></a>. Tue, 02 Apr 2019 07:24:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=186 2019-04-02T07:24:25Z Instal·lacions contra incendis en establiments industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3181880"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)</span></a>. Mon, 01 Apr 2019 11:25:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=186 2019-04-01T11:25:27Z Substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=186 Comunicar la substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP per un altre de característiques similars, amb diferència de volum no superior al ±10%, sense variar la classificació de la instal·lació en funció de la capacitat i mantenint-se les distàncies de seguretat d'acord amb el que estableix la UNE 60250. Mon, 01 Apr 2019 09:51:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=186 2019-04-01T09:51:39Z Autoritzacions d'activitats extractives (TNI-030) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=186 Obtenció de l'autorització d'aprofitament dels recursos de les seccions establertes a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines Fri, 29 Mar 2019 12:53:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=186 2019-03-29T12:53:11Z Procediment d'advertiment per incompliment de la normativa d'aplicació a la normativa d'Instal·lacions Radioactives i Instal·lacions de Raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664793&lang=ca&coduo=186 Tramitació d'advertiments per la manca de correcció dels incompliments indicats en les actes d'inspecció i que poden ser constitutius d'una infracció lleu de les previstes en l'article 86.c de la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear Wed, 20 Feb 2019 11:32:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664793&lang=ca&coduo=186 2019-02-20T11:32:09Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa d'indústria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3642341&lang=ca&coduo=186 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. Thu, 31 Jan 2019 12:57:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3642341&lang=ca&coduo=186 2019-01-31T12:57:24Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa minera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3640089&lang=ca&coduo=186 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 65, 66, 67 i 68 de la llei 10/2014 d'octubre d'ordenació minera de els Illes Balears o a l'article 121 de la llei 22/1973 de 21 de juliol de mines. Thu, 31 Jan 2019 08:56:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3640089&lang=ca&coduo=186 2019-01-31T08:56:44Z Instal·lacions petrolíferes (006) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions destinades a l'emmagatzematge i subministrament de productes petrolífers líquids (gasoil, benzina...) i procedir a la seva inscripció en el registre d'instal·lacions corresponent. També es poden comunicar les modificacions d'instal·lacions. Tue, 04 Dec 2018 10:59:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=186 2018-12-04T10:59:20Z Instal·lacions de baixa tensió. Enllumenat exterior (003) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, destinades a l'ús d'enllumenat exterior, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 21 Nov 2018 08:42:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca&coduo=186 2018-11-21T08:42:32Z Plans de restauració (TNI-029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=635966&lang=ca&coduo=186 Tràmit per obtenir de la Direcció General d'Indústria l'autorització d'un nou projecte de restauració d'espai afectat per activitat minera, o modificació d'un ja autoritzat. Wed, 21 Nov 2018 08:01:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=635966&lang=ca&coduo=186 2018-11-21T08:01:25Z Comunicació d'inspecció d'ascensor (035) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=186 Comunicar per part dels organismes de control els resultats de les inspeccions d'ascensors. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=48145&mkey=M7&&lang=ca"><span style="color: #3366ff;">Més informació (+)</span></a> Fri, 09 Nov 2018 12:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=186 2018-11-09T12:21:37Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Tràmit general (001) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 08 Nov 2018 10:30:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=186 2018-11-08T10:30:34Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Instal·lacions d'enllaç (012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions elèctriques d'enllaç de baixa tensió i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Thu, 08 Nov 2018 10:29:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=186 2018-11-08T10:29:51Z Registre Miner_expedient d'ofici (INT-003) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3253242&lang=ca&coduo=186 Registre Miner_expedient d'ofici Fri, 23 Feb 2018 11:02:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3253242&lang=ca&coduo=186 2018-02-23T11:02:22Z Comunicació de baixa de conservador d'ascensor (029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3212315&lang=ca&coduo=186 Comunicar la baixa de conservador d'un ascensor registrat (029) Thu, 11 Jan 2018 12:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3212315&lang=ca&coduo=186 2018-01-11T12:24:34Z Comunicació d'alta de conservador d'ascensor (028) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=186 Comunicar l'alta de conservador d'un ascensor registrat (028) Thu, 11 Jan 2018 12:22:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=186 2018-01-11T12:22:18Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (023) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis relatius a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories d'empreses inscrites. Thu, 28 Dec 2017 12:48:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=186 2017-12-28T12:48:47Z Instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC (026) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Amb el mateix tràmit es poden registrar noves instal·lacions i les seves modificacions. Wed, 08 Nov 2017 08:31:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=186 2017-11-08T08:31:17Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (TNI-099) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a les modificacions de l'activitat d'empreses o entitats de serveis existents relatives a l'activitat industrial en els casos de reducció d'especialitats i/o categories, canvi de titular, tancament de l'activitat i canvi de domicili social que no vagi acompanyat d'una ampliació. Fri, 03 Nov 2017 08:42:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=186 2017-11-03T08:42:58Z Inscripció d'organismes de verificació metrògica (TNI-012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=186 Inscripció per a realitzar verificacions periòdiques i verificacions després de reparació als instruments de mesura sotmesos al control metrològic de l'estat. Wed, 07 Jun 2017 11:19:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=186 2017-06-07T11:19:11Z Instal·lacions frigorífiques (modificacions) (TNI-101) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=186 Posada en servei de les modificacions d'instal·lacions frigorífiques inscrites. Tue, 14 Mar 2017 13:37:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=186 2017-03-14T13:37:34Z Comprovació d'equips de mesura en funcionament (TNI-130) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=186 Comprovació d'equips de mesura en funcionament Wed, 22 Feb 2017 07:26:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=186 2017-02-22T07:26:36Z Verificació periòdica o després de reparació d'instruments sotmesos a control metrològic (TNI-132) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar el certificat de verificació periòdica o després de reparació d'instruments sotmesos a control metrològic Tue, 21 Feb 2017 12:30:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca&coduo=186 2017-02-21T12:30:00Z