Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=186&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 21 Sep 2017 01:19:53 GMT Govern de les Illes Balears 2017-09-21T01:19:53Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=186 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Wed, 06 Sep 2017 07:37:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=186 2017-09-06T07:37:27Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=186 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Wed, 06 Sep 2017 07:36:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=186 2017-09-06T07:36:44Z Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i tecnològica de l'activitat industrial per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=186 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC en la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Fri, 04 Aug 2017 10:42:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=186 2017-08-04T10:42:38Z Instal·lacions d'alta tensió amb expropiació (TNI-121) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=186 Autorització prèvia i posada en servei de la instal·lació. Tue, 01 Aug 2017 10:25:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=186 2017-08-01T10:25:23Z Acreditacions professionals (TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=186 Obtenir el certificat d'acreditació professional en les següents especialitats: - Baixa tensió - Alta tensió - Operador de calderes - Frigorista - Instal·lacions tèrmiques en edificis - Gas - Productes petrolífers - Manipulació de gasos fluorats - Conservador d'ascensors Wed, 19 Jul 2017 08:31:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=186 2017-07-19T08:31:26Z Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia (TNI-151) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=186 Presentació de Projectes de perforacions geotèrmiques de baixa entalpia, des del punt de vista de seguretat minera, per a la seva aprovació. Recurs geotèrmic dels quals s'ha de presentar el projecte per a la seva aprovació: - Recurs geotèrmic de baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que presenta valors de temperatura inferiors a 100 graus Celsius. - Recurs geotèrmic de molt baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferiors a 30 graus Celsius. Per a més informació de l'energia geotèrmica <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/aprovacio_projecte_aprofitament_geotermic_de_baixa_entalpia_tni-151"><span style="color: #3366ff;">entrau aquí</span></a>. Thu, 08 Jun 2017 07:45:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=186 2017-06-08T07:45:15Z Inscripció d'organismes de verificació metrògica (TNI-012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=186 Inscripció per a realitzar verificacions periòdiques i verificacions després de reparació als instruments de mesura sotmesos al control metrològic de l'estat. Wed, 07 Jun 2017 11:19:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=186 2017-06-07T11:19:11Z Comunicació / reducció de mostres de pols (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=186 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Tue, 21 Mar 2017 08:21:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=186 2017-03-21T08:21:29Z Instal·lacions frigorífiques (modificacions) (TNI-101) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=186 Posada en servei de les modificacions d'instal·lacions frigorífiques inscrites. Tue, 14 Mar 2017 13:37:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=186 2017-03-14T13:37:34Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 23 Feb 2017 13:14:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=186 2017-02-23T13:14:38Z Instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC (026) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Amb el mateix tràmit es poden registrar noves instal·lacions i les seves modificacions. Thu, 23 Feb 2017 13:12:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=186 2017-02-23T13:12:07Z Verificació inicial d'equips de mesura en laboratori (036) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446807&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar la verificació inicial d'equips de mesura en laboratori Wed, 22 Feb 2017 07:29:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446807&lang=ca&coduo=186 2017-02-22T07:29:10Z Comprovació d'equips de mesura en funcionament (TNI-130) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=186 Comprovació d'equips de mesura en funcionament Wed, 22 Feb 2017 07:26:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=186 2017-02-22T07:26:36Z Verificació periòdica o després de reparació d'instruments sotmesos a control metrològic (TNI-132) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar el certificat de verificació periòdica o després de reparació d'instruments sotmesos a control metrològic Tue, 21 Feb 2017 12:30:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca&coduo=186 2017-02-21T12:30:00Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Tràmit general (001) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 01 Feb 2017 06:42:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=186 2017-02-01T06:42:15Z Aparells elevadors. Grues autopropulsades (TNI-117) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca&coduo=186 Inscriure i anotar en el Registre de grues mòbils autopropulsades (GAP) aquests aparells elevadors Tue, 31 Jan 2017 13:27:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T13:27:45Z Declaració responsable d'organismes de control (OCA) (TNI-013) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509714&lang=ca&coduo=186 Habilitació per actuar com a organisme de control en aparells elevadors, equips a pressió, baixa i alta tensió, estructures metàl·liques, gas, instal·lacions tèrmiques, mineria, productes petrolífers, mercaderies perilloses, accidents greus, contra incendis, productes químics, instal·lacions frigorífiques, qualitat ambiental, màquines amb risc, subministrament d'aigua. Tue, 31 Jan 2017 13:26:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509714&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T13:26:35Z Registre especial de tallers de reparació de vehicles automòbils (042) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2272625&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a la inscripció de nous tallers de reparació d'automòbils, modificació de les dades de tallers existents, canvi de titular i cessament de l'activitat de taller. Tue, 31 Jan 2017 10:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2272625&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T10:03:21Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial Wed, 25 Jan 2017 11:56:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=186 2017-01-25T11:56:23Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=186 Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions Tue, 24 Jan 2017 13:08:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=186 2017-01-24T13:08:47Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (TNI-099) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a les modificacions de l'activitat d'empreses o entitats de serveis existents relatives a l'activitat industrial en els casos de reducció d'especialitats i/o categories, canvi de titular, tancament de l'activitat i canvi de domicili social que no vagi acompanyat d'una ampliació. Mon, 23 Jan 2017 11:49:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=186 2017-01-23T11:49:15Z Comunicació d'inspecció d'ascensor (035) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=186 Comunicar per part dels organismes de control els resultats de les inspeccions d'ascensors. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=48145&mkey=M7&&lang=ca"><span style="color: #3366ff;">Més informació (+)</span></a> Wed, 18 Jan 2017 13:22:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=186 2017-01-18T13:22:12Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Wed, 11 Jan 2017 10:06:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T10:06:46Z Instal·lacions petrolíferes (006) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions destinades a l'emmagatzematge i subministrament de productes petrolífers líquids (gasoil, benzina...) i procedir a la seva inscripció en el registre d'instal·lacions corresponent. També es poden comunicar les modificacions d'instal·lacions. Wed, 11 Jan 2017 09:59:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T09:59:44Z Substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=186 Comunicar la substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP per un altre de característiques similars, amb diferència de volum no superior al ±10%, sense variar la classificació de la instal·lació en funció de la capacitat i mantenint-se les distàncies de seguretat d'acord amb el que estableix la UNE 60250. Wed, 11 Jan 2017 09:54:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T09:54:15Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Instal·lacions d'enllaç (012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions elèctriques d'enllaç de baixa tensió i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Wed, 11 Jan 2017 09:51:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T09:51:06Z Aparells elevadors. Reformes ascensors (TNI-113) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca&coduo=186 Inscriure les reformes d'importància dels ascensors en el registre de la Direcció General Wed, 11 Jan 2017 09:50:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T09:50:03Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=186 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Wed, 11 Jan 2017 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:57:22Z Instal·lacions tèrmiques als edificis (021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions tèrmiques (individuals o centralitzades), destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 11 Jan 2017 08:56:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:56:56Z Instal·lacions receptores de gas (013) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=315206&lang=ca&coduo=186 Comunicar a la Direcció General de Política Industrial la posada en servei de les instal·lacions receptores de gas i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Wed, 11 Jan 2017 08:53:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=315206&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:53:32Z Altres Registres (tallers de tacògrafs o limitadors de velocitat, registre de control metrològic, altres empreses) (TNI-008) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509761&lang=ca&coduo=186 Inscripció en determinats registres, com el de tallers per a la instal·lació i manteniment de tacògrafs analògics, digitals o limitadors de velocitat, inscripció en el registre de control metrològic, instal·lacions de rentatge i reparació de cisternes de mercaderies perilloses i d'altres empreses. Wed, 11 Jan 2017 08:38:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509761&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:38:06Z Carnet de responsable de taller d'automòbils (acreditació voluntària) (TNI-064) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510179&lang=ca&coduo=186 Obtenció de l'acreditació per tal de fer de cap de taller en les diferents especialitats (mecànica, electricitat, carrosseria i pintura). Wed, 11 Jan 2017 08:36:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510179&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:36:09Z Certificats, còpies, i informes (TNI-078) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510463&lang=ca&coduo=186 Emetre certificats, còpies, i informes sol·licitats (exemple: duplicats de butlletins i posades en servei d'instal·lacions industrials) Wed, 11 Jan 2017 08:35:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510463&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:35:22Z Inspeccions de la Direcció General de Política Industrial (TNI-075) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=186 Inspecció d'instal·lacions per part dels tècnics de la Direcció General de Política Industrial Wed, 11 Jan 2017 08:34:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:34:40Z Inscripció de les instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=186 Declaració i registre dels equips i instal·lacions de raigs X de diagnosi mèdica. Wed, 11 Jan 2017 08:33:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:33:26Z Autoritzacions d'activitats extractives (TNI-030) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=186 Obtenció de l'autorització d'aprofitament dels recursos de les seccions establertes a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines Wed, 11 Jan 2017 08:32:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:32:15Z Aprovació del pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=186 Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera Wed, 11 Jan 2017 08:31:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:31:48Z Canvi de titularitat de drets miners (TNI-032) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=552722&lang=ca&coduo=186 Cessió o arrendament del drets que atorga una autorització d'una explotació minera Wed, 11 Jan 2017 08:31:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=552722&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:31:10Z Permisos d'exploració, investigació, concessions directes i derivades (TNI-033) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568333&lang=ca&coduo=186 Concessió de permisos per efectuar estudis i reconeixements en zones determinades, prioritat en la petició de permisos d'investigació o concessió directa. Concessió d'explotació de terrenys francs i registrables sense necessitat d'obtenir prèviament un permís d'investigació. Wed, 11 Jan 2017 08:29:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568333&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:29:32Z Informe de projecte de voladures per a activitats no mineres (TNI-134) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568357&lang=ca&coduo=186 Informar projectes de voladures Wed, 11 Jan 2017 08:28:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568357&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:28:39Z Instal·lacions de baixa tensió. Enllumenat exterior (003) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, destinades a l'ús d'enllumenat exterior, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 11 Jan 2017 08:28:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:28:02Z Plans de restauració (TNI-029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=635966&lang=ca&coduo=186 Tràmit per obtenir de la Direcció General d'Indústria l'autorització d'un nou projecte de restauració d'espai afectat per activitat minera, o modificació d'un ja autoritzat. Wed, 11 Jan 2017 08:27:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=635966&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:27:06Z Instal·lacions petrolieres no liberalitzades (TNI-110) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=660246&lang=ca&coduo=186 Sol·licitud d'instal·lacions petrolieres no liberalitzades Wed, 11 Jan 2017 08:25:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=660246&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:25:59Z Instal·lacions frigorífiques (025) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1069544&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions frigorífiques de nova construcció, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 11 Jan 2017 08:24:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1069544&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:24:01Z Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos (027) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1143419&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos que no requereixen autorització administrativa. Wed, 11 Jan 2017 08:15:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1143419&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:15:43Z Inscripció d'un nou ascensor (022) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145296&lang=ca&coduo=186 Inscripció d'un nou ascensor en el registre d'aparells elevadors (RAE) o la substitució completa d'un ascensor existent. Wed, 11 Jan 2017 08:15:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145296&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:15:04Z Comunicació d'alta o baixa de conservador d'ascensor (028-029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=186 Comunicar l'alta de conservador d'un ascensor registrat (028) Comunicar la baixa de conservador d'un ascensor registrat (029) Wed, 11 Jan 2017 08:14:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:14:27Z Sol·licitud d'acceptació de feines realitzades per un contractista en explotació minera (TNI-142) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444031&lang=ca&coduo=186 En els casos en que s'efectuïn feines per un contractista aliè a la plantilla de l'explotació minera s'ha d'obtenir l'aprovació de la Direcció General d'Indústria i Energia de l'organització adoptada. El contractista designarà la persona que, sota la dependència del director facultatiu, dirigirà les feines i es comprometrà al compliment de les DIS i de qualsevol altre ordre rebuda del director facultatiu. Wed, 11 Jan 2017 08:11:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444031&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:11:42Z Acreditació professional d'operador de grua (037) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446899&lang=ca&coduo=186 Primera obtenció o renovació del certificat d'acreditació professional d'operador de grua en les especialitats següents: - Grua torre - Grua mòbil autopropulsada A - Grua mòbil autopropulsada B Wed, 11 Jan 2017 08:09:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446899&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:09:38Z Carnet d'operador de maquinària minera mòbil (038) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1450879&lang=ca&coduo=186 Obtenir el carnet d'operador de maquinaria minera mòbil per utilitzar dins una explotació minera en les següents categories: - Arrancada i càrrega - Transport intern Els tipus de carnet que es poden tramitar són: - Carnet en pràctiques - Carnet definitiu (primera obtenció o renovació) Wed, 11 Jan 2017 08:08:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1450879&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:08:31Z