Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=186&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 04 Mar 2021 22:07:09 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-04T22:07:09Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Tècnic de restauració: Nomenament o renúncia (TNI-146) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684678&lang=ca&coduo=186 Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Tècnic de Restauració d'explotacions mineres Thu, 04 Feb 2021 14:00:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684678&lang=ca&coduo=186 2021-02-04T14:00:28Z Direcció Facultativa: Nomenament o renúncia (TNI-145) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=186 Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de la Direcció Facultativa d'explotacions mineres. Tue, 02 Feb 2021 12:15:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=186 2021-02-02T12:15:45Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=186 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Tue, 15 Dec 2020 13:43:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=186 2020-12-15T13:43:05Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Thu, 03 Dec 2020 14:47:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=186 2020-12-03T14:47:22Z Informació periòdica d'accidents en explotacions mineres (TNI-150) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2795309&lang=ca&coduo=186 Comunicar els accidents i les enfermetats professionals d'una explotació minera d'acord amb el que estableix la ITC 03.1.01 d'actuacions en cas d'accidents del RGNBSM Mon, 09 Nov 2020 12:32:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2795309&lang=ca&coduo=186 2020-11-09T12:32:40Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Mon, 26 Oct 2020 07:46:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=186 2020-10-26T07:46:16Z Sol·licitud del carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=186 Obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis segons els requisits previs indicats en la guia de tramitació. Mon, 01 Jun 2020 14:51:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=186 2020-06-01T14:51:32Z Sol·licitud del certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenen refrigerants amb gasos fluorats i el carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis (TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=186 Obtenir l'acreditació professional en les següents especialitats: - Certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenguin refrigerants amb gasos fluorats d'entre els compresos en el camp requisits previs de la seva guia de tramitació. - Carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis d'entre els compresos en el camp de requisitis previs de la seva guia de tramitació. Mon, 01 Jun 2020 14:18:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=186 2020-06-01T14:18:26Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=186 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Sun, 26 Apr 2020 14:55:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=186 2020-04-26T14:55:38Z Instal·lacions tèrmiques als edificis (021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions tèrmiques (individuals o centralitzades), destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 22 Apr 2020 15:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=186 2020-04-22T15:21:37Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 12 Dec 2019 11:27:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=186 2019-12-12T11:27:59Z Instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=186 Tramitar altes, modificacions o baixes en el registre d'instal·lacions de Raigs X de diagnòstic mèdic. Tue, 19 Nov 2019 09:23:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=186 2019-11-19T09:23:05Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=186 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:13:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T12:13:34Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=186 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:09:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T12:09:03Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:40:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T11:40:48Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T11:25:48Z Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació (CTE) o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3182075"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)</span></a>. Mon, 26 Aug 2019 11:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=186 2019-08-26T11:25:15Z Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar el canvi de titular d'una instal·lació (excepte d'explotacions mineres) Wed, 17 Jul 2019 08:07:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca&coduo=186 2019-07-17T08:07:21Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=186 Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions Wed, 26 Jun 2019 11:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=186 2019-06-26T11:13:04Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664614&lang=ca&coduo=186 Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. Tue, 04 Jun 2019 11:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664614&lang=ca&coduo=186 2019-06-04T11:52:15Z Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència de la Direcció general de política industrial (TNI-152) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687135&lang=ca&coduo=186 Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa que sigui competència de la Direcció general de política industrial segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tue, 04 Jun 2019 11:51:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687135&lang=ca&coduo=186 2019-06-04T11:51:16Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=186 Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera Tue, 28 May 2019 09:38:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=186 2019-05-28T09:38:24Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors Fri, 24 May 2019 10:41:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=186 2019-05-24T10:41:16Z Aportació de documentació addicional a un expedient http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=186 Aportar documentació a un expedient per tal de poder esmenar-ne les deficiències o anomalies que es trobin durant la tramitació, o perquè es requereixi d'informació addicional. Tue, 02 Apr 2019 08:11:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=186 2019-04-02T08:11:49Z Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia (TNI-151) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=186 Presentació de Projectes de perforacions geotèrmiques de baixa entalpia, des del punt de vista de seguretat minera, per a la seva aprovació. Recurs geotèrmic dels quals s'ha de presentar el projecte per a la seva aprovació: - Recurs geotèrmic de baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que presenta valors de temperatura inferiors a 100 graus Celsius. - Recurs geotèrmic de molt baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferiors a 30 graus Celsius. Per a més informació de l'energia geotèrmica <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/aprovacio_projecte_aprofitament_geotermic_de_baixa_entalpia_tni-151"><span style="color: #3366ff;">entrau aquí</span></a>. Tue, 02 Apr 2019 07:24:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=186 2019-04-02T07:24:25Z Instal·lacions contra incendis en establiments industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3181880"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)</span></a>. Mon, 01 Apr 2019 11:25:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=186 2019-04-01T11:25:27Z Substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=186 Comunicar la substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP per un altre de característiques similars, amb diferència de volum no superior al ±10%, sense variar la classificació de la instal·lació en funció de la capacitat i mantenint-se les distàncies de seguretat d'acord amb el que estableix la UNE 60250. Mon, 01 Apr 2019 09:51:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=186 2019-04-01T09:51:39Z Autoritzacions d'activitats extractives (TNI-030) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=186 Obtenció de l'autorització d'aprofitament dels recursos de les seccions establertes a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines Fri, 29 Mar 2019 12:53:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=186 2019-03-29T12:53:11Z Procediment d'advertiment per incompliment de la normativa d'aplicació a la normativa d'Instal·lacions Radioactives i Instal·lacions de Raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664793&lang=ca&coduo=186 Tramitació d'advertiments per la manca de correcció dels incompliments indicats en les actes d'inspecció i que poden ser constitutius d'una infracció lleu de les previstes en l'article 86.c de la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear Wed, 20 Feb 2019 11:32:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664793&lang=ca&coduo=186 2019-02-20T11:32:09Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa d'indústria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3642341&lang=ca&coduo=186 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. Thu, 31 Jan 2019 12:57:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3642341&lang=ca&coduo=186 2019-01-31T12:57:24Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa minera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3640089&lang=ca&coduo=186 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 65, 66, 67 i 68 de la llei 10/2014 d'octubre d'ordenació minera de els Illes Balears o a l'article 121 de la llei 22/1973 de 21 de juliol de mines. Thu, 31 Jan 2019 08:56:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3640089&lang=ca&coduo=186 2019-01-31T08:56:44Z Instal·lacions petrolíferes (006) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions destinades a l'emmagatzematge i subministrament de productes petrolífers líquids (gasoil, benzina...) i procedir a la seva inscripció en el registre d'instal·lacions corresponent. També es poden comunicar les modificacions d'instal·lacions. Tue, 04 Dec 2018 10:59:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=186 2018-12-04T10:59:20Z Instal·lacions de baixa tensió. Enllumenat exterior (003) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, destinades a l'ús d'enllumenat exterior, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 21 Nov 2018 08:42:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca&coduo=186 2018-11-21T08:42:32Z Plans de restauració (TNI-029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=635966&lang=ca&coduo=186 Tràmit per obtenir de la Direcció General d'Indústria l'autorització d'un nou projecte de restauració d'espai afectat per activitat minera, o modificació d'un ja autoritzat. Wed, 21 Nov 2018 08:01:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=635966&lang=ca&coduo=186 2018-11-21T08:01:25Z Comunicació d'inspecció d'ascensor (035) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=186 Comunicar per part dels organismes de control els resultats de les inspeccions d'ascensors. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=48145&mkey=M7&&lang=ca"><span style="color: #3366ff;">Més informació (+)</span></a> Fri, 09 Nov 2018 12:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=186 2018-11-09T12:21:37Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Tràmit general (001) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 08 Nov 2018 10:30:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=186 2018-11-08T10:30:34Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Instal·lacions d'enllaç (012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions elèctriques d'enllaç de baixa tensió i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Thu, 08 Nov 2018 10:29:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=186 2018-11-08T10:29:51Z Registre Miner_expedient d'ofici (INT-003) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3253242&lang=ca&coduo=186 Registre Miner_expedient d'ofici Fri, 23 Feb 2018 11:02:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3253242&lang=ca&coduo=186 2018-02-23T11:02:22Z Comunicació de baixa de conservador d'ascensor (029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3212315&lang=ca&coduo=186 Comunicar la baixa de conservador d'un ascensor registrat (029) Thu, 11 Jan 2018 12:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3212315&lang=ca&coduo=186 2018-01-11T12:24:34Z Comunicació d'alta de conservador d'ascensor (028) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=186 Comunicar l'alta de conservador d'un ascensor registrat (028) Thu, 11 Jan 2018 12:22:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=186 2018-01-11T12:22:18Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (023) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis relatius a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories d'empreses inscrites. Thu, 28 Dec 2017 12:48:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=186 2017-12-28T12:48:47Z Instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC (026) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Amb el mateix tràmit es poden registrar noves instal·lacions i les seves modificacions. Wed, 08 Nov 2017 08:31:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=186 2017-11-08T08:31:17Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (TNI-099) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a les modificacions de l'activitat d'empreses o entitats de serveis existents relatives a l'activitat industrial en els casos de reducció d'especialitats i/o categories, canvi de titular, tancament de l'activitat i canvi de domicili social que no vagi acompanyat d'una ampliació. Fri, 03 Nov 2017 08:42:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=186 2017-11-03T08:42:58Z Inscripció d'organismes de verificació metrògica (TNI-012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=186 Inscripció per a realitzar verificacions periòdiques i verificacions després de reparació als instruments de mesura sotmesos al control metrològic de l'estat. Wed, 07 Jun 2017 11:19:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=186 2017-06-07T11:19:11Z Instal·lacions frigorífiques (modificacions) (TNI-101) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=186 Posada en servei de les modificacions d'instal·lacions frigorífiques inscrites. Tue, 14 Mar 2017 13:37:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=186 2017-03-14T13:37:34Z Comprovació d'equips de mesura en funcionament (TNI-130) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=186 Comprovació d'equips de mesura en funcionament Wed, 22 Feb 2017 07:26:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=186 2017-02-22T07:26:36Z Aparells elevadors. Grues autopropulsades (TNI-117) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca&coduo=186 Inscriure i anotar en el Registre de grues mòbils autopropulsades (GAP) aquests aparells elevadors Tue, 31 Jan 2017 13:27:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T13:27:45Z Declaració responsable d'organismes de control (OCA) (TNI-013) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509714&lang=ca&coduo=186 Habilitació per actuar com a organisme de control en aparells elevadors, equips a pressió, baixa i alta tensió, estructures metàl·liques, gas, instal·lacions tèrmiques, mineria, productes petrolífers, mercaderies perilloses, accidents greus, contra incendis, productes químics, instal·lacions frigorífiques, qualitat ambiental, màquines amb risc, subministrament d'aigua. Tue, 31 Jan 2017 13:26:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509714&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T13:26:35Z Registre especial de tallers de reparació de vehicles automòbils (042) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2272625&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a la inscripció de nous tallers de reparació d'automòbils, modificació de les dades de tallers existents, canvi de titular i cessament de l'activitat de taller. Tue, 31 Jan 2017 10:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2272625&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T10:03:21Z Aparells elevadors. Reformes ascensors (TNI-113) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca&coduo=186 Inscriure les reformes d'importància dels ascensors en el registre de la Direcció General Wed, 11 Jan 2017 09:50:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T09:50:03Z