Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=186&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 10 Dec 2018 10:25:02 GMT Govern de les Illes Balears 2018-12-10T10:25:02Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Instal·lacions petrolíferes (006) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions destinades a l'emmagatzematge i subministrament de productes petrolífers líquids (gasoil, benzina...) i procedir a la seva inscripció en el registre d'instal·lacions corresponent. També es poden comunicar les modificacions d'instal·lacions. Tue, 04 Dec 2018 10:59:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119669&lang=ca&coduo=186 2018-12-04T10:59:20Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Nov 2018 10:26:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=186 2018-11-26T10:26:25Z Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació (CTE) o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3182075"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)</span></a>. Mon, 26 Nov 2018 10:25:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=186 2018-11-26T10:25:08Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=186 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Són subvencionables les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels centres de treball ja existents i ubicats en les Illes Balears. L'ajut s'ha de destinar a l'adquisició d'actius fixos i d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Es consideren subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2017 al 10 de novembre de 2018, ambdós inclosos, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho. <span style="color: #C30045";><strong>El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i començarà dia 6 de juliol de 2018 fins al dia 6 de setembre de 2018, ambdós inclosos.</strong></span> Fri, 23 Nov 2018 12:07:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=186 2018-11-23T12:07:20Z Sol·licitud per al reconeixement de l'acreditació professional (052 i TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=186 Expedició d'un Certificat per mitjà del qual la DGPI reconeix que la persona interessada ha acreditat estar en alguna de les situacions exigides en el Reglament d'aplicació per exercir l'especialitat o especialitats sol·licitades. Wed, 21 Nov 2018 08:43:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=186 2018-11-21T08:43:17Z Instal·lacions de baixa tensió. Enllumenat exterior (003) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, destinades a l'ús d'enllumenat exterior, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 21 Nov 2018 08:42:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=615838&lang=ca&coduo=186 2018-11-21T08:42:32Z Plans de restauració (TNI-029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=635966&lang=ca&coduo=186 Tràmit per obtenir de la Direcció General d'Indústria l'autorització d'un nou projecte de restauració d'espai afectat per activitat minera, o modificació d'un ja autoritzat. Wed, 21 Nov 2018 08:01:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=635966&lang=ca&coduo=186 2018-11-21T08:01:25Z Comunicació d'inspecció d'ascensor (035) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=186 Comunicar per part dels organismes de control els resultats de les inspeccions d'ascensors. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=48145&mkey=M7&&lang=ca"><span style="color: #3366ff;">Més informació (+)</span></a> Fri, 09 Nov 2018 12:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446140&lang=ca&coduo=186 2018-11-09T12:21:37Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Tràmit general (001) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 08 Nov 2018 10:30:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=8518&lang=ca&coduo=186 2018-11-08T10:30:34Z Instal·lacions de Baixa Tensió. Instal·lacions d'enllaç (012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions elèctriques d'enllaç de baixa tensió i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Thu, 08 Nov 2018 10:29:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=137829&lang=ca&coduo=186 2018-11-08T10:29:51Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=186 L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes destinades a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Les ajudes consisteixen en dos programes de subvenció destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Són actuacions susceptibles de subvenció les inversions per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents. Els centres de treball en els quals es faci la inversió han d'estar situats en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Són subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2017 a l'1 d'octubre de 2018, ambdós inclosos, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho. <span style="color: #C30045";><strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 29 de juny de 2018 fins al dia 30 de juliol de 2018, ambdós inclosos.</strong></span> Thu, 11 Oct 2018 11:49:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=186 2018-10-11T11:49:58Z Aportació de documentació addicional a un expedient http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=186 Aportar documentació a un expedient per tal de poder esmenar-ne les deficiències o anomalies que es trobin durant la tramitació, o perquè es requereixi d'informació addicional. Fri, 20 Jul 2018 08:04:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=186 2018-07-20T08:04:00Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors Fri, 09 Mar 2018 08:23:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=186 2018-03-09T08:23:02Z Registre Miner_expedient d'ofici (INT-003) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3253242&lang=ca&coduo=186 Registre Miner_expedient d'ofici Fri, 23 Feb 2018 11:02:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3253242&lang=ca&coduo=186 2018-02-23T11:02:22Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Fri, 16 Feb 2018 12:54:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=186 2018-02-16T12:54:03Z Instal·lacions contra incendis en establiments industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3181880"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)</span></a>. Tue, 30 Jan 2018 09:16:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=186 2018-01-30T09:16:36Z Comunicació de baixa de conservador d'ascensor (029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3212315&lang=ca&coduo=186 Comunicar la baixa de conservador d'un ascensor registrat (029) Thu, 11 Jan 2018 12:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3212315&lang=ca&coduo=186 2018-01-11T12:24:34Z Comunicació d'alta de conservador d'ascensor (028) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=186 Comunicar l'alta de conservador d'un ascensor registrat (028) Thu, 11 Jan 2018 12:22:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=186 2018-01-11T12:22:18Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (023) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis relatius a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories d'empreses inscrites. Thu, 28 Dec 2017 12:48:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=186 2017-12-28T12:48:47Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Fri, 01 Dec 2017 13:15:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=186 2017-12-01T13:15:16Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=186 Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera Thu, 09 Nov 2017 10:13:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=186 2017-11-09T10:13:51Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=186 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Thu, 09 Nov 2017 10:12:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=186 2017-11-09T10:12:42Z Instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC (026) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Amb el mateix tràmit es poden registrar noves instal·lacions i les seves modificacions. Wed, 08 Nov 2017 08:31:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=186 2017-11-08T08:31:17Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (TNI-099) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a les modificacions de l'activitat d'empreses o entitats de serveis existents relatives a l'activitat industrial en els casos de reducció d'especialitats i/o categories, canvi de titular, tancament de l'activitat i canvi de domicili social que no vagi acompanyat d'una ampliació. Fri, 03 Nov 2017 08:42:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=186 2017-11-03T08:42:58Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=186 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Wed, 06 Sep 2017 07:37:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=186 2017-09-06T07:37:27Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=186 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Wed, 06 Sep 2017 07:36:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=186 2017-09-06T07:36:44Z Instal·lacions d'alta tensió amb expropiació (TNI-121) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=186 Autorització prèvia i posada en servei de la instal·lació. Tue, 01 Aug 2017 10:25:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=186 2017-08-01T10:25:23Z Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia (TNI-151) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=186 Presentació de Projectes de perforacions geotèrmiques de baixa entalpia, des del punt de vista de seguretat minera, per a la seva aprovació. Recurs geotèrmic dels quals s'ha de presentar el projecte per a la seva aprovació: - Recurs geotèrmic de baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que presenta valors de temperatura inferiors a 100 graus Celsius. - Recurs geotèrmic de molt baixa entalpia: fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferiors a 30 graus Celsius. Per a més informació de l'energia geotèrmica <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/aprovacio_projecte_aprofitament_geotermic_de_baixa_entalpia_tni-151"><span style="color: #3366ff;">entrau aquí</span></a>. Thu, 08 Jun 2017 07:45:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2297061&lang=ca&coduo=186 2017-06-08T07:45:15Z Inscripció d'organismes de verificació metrògica (TNI-012) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=186 Inscripció per a realitzar verificacions periòdiques i verificacions després de reparació als instruments de mesura sotmesos al control metrològic de l'estat. Wed, 07 Jun 2017 11:19:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509734&lang=ca&coduo=186 2017-06-07T11:19:11Z Instal·lacions frigorífiques (modificacions) (TNI-101) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=186 Posada en servei de les modificacions d'instal·lacions frigorífiques inscrites. Tue, 14 Mar 2017 13:37:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509851&lang=ca&coduo=186 2017-03-14T13:37:34Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 23 Feb 2017 13:14:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=186 2017-02-23T13:14:38Z Comprovació d'equips de mesura en funcionament (TNI-130) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=186 Comprovació d'equips de mesura en funcionament Wed, 22 Feb 2017 07:26:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509600&lang=ca&coduo=186 2017-02-22T07:26:36Z Verificació periòdica o després de reparació d'instruments sotmesos a control metrològic (TNI-132) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca&coduo=186 Sol·licitar el certificat de verificació periòdica o després de reparació d'instruments sotmesos a control metrològic Tue, 21 Feb 2017 12:30:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534329&lang=ca&coduo=186 2017-02-21T12:30:00Z Aparells elevadors. Grues autopropulsades (TNI-117) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca&coduo=186 Inscriure i anotar en el Registre de grues mòbils autopropulsades (GAP) aquests aparells elevadors Tue, 31 Jan 2017 13:27:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534293&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T13:27:45Z Declaració responsable d'organismes de control (OCA) (TNI-013) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509714&lang=ca&coduo=186 Habilitació per actuar com a organisme de control en aparells elevadors, equips a pressió, baixa i alta tensió, estructures metàl·liques, gas, instal·lacions tèrmiques, mineria, productes petrolífers, mercaderies perilloses, accidents greus, contra incendis, productes químics, instal·lacions frigorífiques, qualitat ambiental, màquines amb risc, subministrament d'aigua. Tue, 31 Jan 2017 13:26:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509714&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T13:26:35Z Registre especial de tallers de reparació de vehicles automòbils (042) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2272625&lang=ca&coduo=186 Declaració responsable per a la inscripció de nous tallers de reparació d'automòbils, modificació de les dades de tallers existents, canvi de titular i cessament de l'activitat de taller. Tue, 31 Jan 2017 10:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2272625&lang=ca&coduo=186 2017-01-31T10:03:21Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=186 Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions Tue, 24 Jan 2017 13:08:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=186 2017-01-24T13:08:47Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=186 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Wed, 11 Jan 2017 10:06:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T10:06:46Z Substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=186 Comunicar la substitució d'un dipòsit d'emmagatzematge de GLP per un altre de característiques similars, amb diferència de volum no superior al ±10%, sense variar la classificació de la instal·lació en funció de la capacitat i mantenint-se les distàncies de seguretat d'acord amb el que estableix la UNE 60250. Wed, 11 Jan 2017 09:54:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=119430&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T09:54:15Z Aparells elevadors. Reformes ascensors (TNI-113) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca&coduo=186 Inscriure les reformes d'importància dels ascensors en el registre de la Direcció General Wed, 11 Jan 2017 09:50:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=213585&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T09:50:03Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=186 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Wed, 11 Jan 2017 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:57:22Z Instal·lacions tèrmiques als edificis (021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=186 Registrar les instal·lacions tèrmiques (individuals o centralitzades), destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 11 Jan 2017 08:56:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:56:56Z Instal·lacions receptores de gas (013) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=315206&lang=ca&coduo=186 Comunicar a la Direcció General de Política Industrial la posada en servei de les instal·lacions receptores de gas i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Wed, 11 Jan 2017 08:53:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=315206&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:53:32Z Altres Registres (tallers de tacògrafs o limitadors de velocitat, registre de control metrològic, altres empreses) (TNI-008) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509761&lang=ca&coduo=186 Inscripció en determinats registres, com el de tallers per a la instal·lació i manteniment de tacògrafs analògics, digitals o limitadors de velocitat, inscripció en el registre de control metrològic, instal·lacions de rentatge i reparació de cisternes de mercaderies perilloses i d'altres empreses. Wed, 11 Jan 2017 08:38:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509761&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:38:06Z Certificats, còpies, i informes (TNI-078) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510463&lang=ca&coduo=186 Emetre certificats, còpies, i informes sol·licitats (exemple: duplicats de butlletins i posades en servei d'instal·lacions industrials) Wed, 11 Jan 2017 08:35:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510463&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:35:22Z Inspeccions de la Direcció General de Política Industrial (TNI-075) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=186 Inspecció d'instal·lacions per part dels tècnics de la Direcció General de Política Industrial Wed, 11 Jan 2017 08:34:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:34:40Z Inscripció de les instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=186 Declaració i registre dels equips i instal·lacions de raigs X de diagnosi mèdica. Wed, 11 Jan 2017 08:33:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:33:26Z Autoritzacions d'activitats extractives (TNI-030) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=186 Obtenció de l'autorització d'aprofitament dels recursos de les seccions establertes a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines Wed, 11 Jan 2017 08:32:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549569&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:32:15Z Canvi de titularitat de drets miners (TNI-032) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=552722&lang=ca&coduo=186 Cessió o arrendament del drets que atorga una autorització d'una explotació minera Wed, 11 Jan 2017 08:31:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=552722&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:31:10Z Permisos d'exploració, investigació, concessions directes i derivades (TNI-033) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568333&lang=ca&coduo=186 Concessió de permisos per efectuar estudis i reconeixements en zones determinades, prioritat en la petició de permisos d'investigació o concessió directa. Concessió d'explotació de terrenys francs i registrables sense necessitat d'obtenir prèviament un permís d'investigació. Wed, 11 Jan 2017 08:29:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=568333&lang=ca&coduo=186 2017-01-11T08:29:32Z