Tràmits: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 22 May 2019 16:26:35 GMT Govern de les Illes Balears 2019-05-22T16:26:35Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Homologació de Plans de Protecció Civil i inscripció al registre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2693570&lang=ca&coduo=185 Homologació dels Plans de Protecció Civil municipals, així com de les seves adaptacions i revisions, en si de la Comissió d'Emergències i Protecció Civil de les Illes Balears, i inscripció al Registre dels Plans de Protecció Civil. Wed, 15 May 2019 12:12:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2693570&lang=ca&coduo=185 2019-05-15T12:12:04Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758837&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 6 places del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca — 6 places del torn lliure. Wed, 15 May 2019 10:14:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758837&lang=ca&coduo=185 2019-05-15T10:14:45Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3757247&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 3 places del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, amb la distribució següent: Mallorca — 2 places del torn lliure. — 1 plaça del torn de promoció interna vertical. Tue, 14 May 2019 09:14:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3757247&lang=ca&coduo=185 2019-05-14T09:14:57Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758823&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 2 places del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, amb la distribució següent: a) Mallorca — 1 placa del torn lliure. — 1 placa del torn de promoció interna vertical . Tue, 14 May 2019 09:12:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758823&lang=ca&coduo=185 2019-05-14T09:12:42Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'arquitectura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758645&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 2 places del cos facultatiu superior, escala d'arquitectura de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, amb la distribució següent: Mallorca — 1 plaça del torn lliure. — 1 plaça del torn de promoció interna vertical. Tue, 14 May 2019 09:08:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758645&lang=ca&coduo=185 2019-05-14T09:08:38Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrésal cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala científica, especialitat química http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3757376&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 1 plaça del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca — 1 plaça del torn lliure. Tue, 14 May 2019 09:00:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3757376&lang=ca&coduo=185 2019-05-14T09:00:38Z Convocatòria de proves selectives al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753454&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 52 places del cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 29 places del torn lliure, 4 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %). — 3 places del torn de promoció interna, modalitat per a personal laboral fix. b) Menorca — 6 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %). c) Eivissa — 13 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %). — 1 plaça del torn de promoció interna per a personal laboral fix. Tue, 14 May 2019 08:34:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753454&lang=ca&coduo=185 2019-05-14T08:34:44Z Convocatòria de proves selectives al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3752977&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 5 places del cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, amb la distribució següent: a) Mallorca — 3 places del torn lliure. — 2 places del torn de promoció interna vertical. Tue, 14 May 2019 08:11:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3752977&lang=ca&coduo=185 2019-05-14T08:11:11Z Convocatòria de proves selectives al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748963&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 82 places del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 53 places del torn lliure , 2 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. — 25 places del torn de promoció interna, 19 de les quals són de promoció interna vertical i 6 de promoció interna creuada. b) Menorca — 1 plaça del torn lliure. c) Eivissa — 3 places del torn lliure. Tue, 14 May 2019 08:08:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3748963&lang=ca&coduo=185 2019-05-14T08:08:20Z Procediment de contractació centralitzada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758989&lang=ca&coduo=185 Adjudicació d'Acords marc, contractes basats i contractes centralitzats Mon, 13 May 2019 10:51:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758989&lang=ca&coduo=185 2019-05-13T10:51:13Z Devolució de les garanties i dels dipòsits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3428784&lang=ca&coduo=185 Devolució de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. Tue, 07 May 2019 08:49:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3428784&lang=ca&coduo=185 2019-05-07T08:49:33Z Execució de les garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3484418&lang=ca&coduo=185 Execució de les garanties custodiades per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. Tue, 07 May 2019 07:43:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3484418&lang=ca&coduo=185 2019-05-07T07:43:08Z Ajuda per a l'atenció persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=185 Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de disminuïdes físiques, psíquiques o sensorials Tue, 16 Apr 2019 09:44:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=185 2019-04-16T09:44:17Z Ajuda per a fills menors de divuit anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=185 Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills Tue, 16 Apr 2019 09:33:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=185 2019-04-16T09:33:09Z Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=185 Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. Tue, 02 Apr 2019 08:56:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=185 2019-04-02T08:56:29Z Atorgament de premis i distincions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3702602&lang=ca&coduo=185 Atorgar premis i condecoracions als agents de les policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per fets excepcionals o de rellevància particular. Aquests premis i condecoracions també es poden atorgar a persones i entitats encara que no tenguin vinculació amb els cossos de la policia local pels mateixos fets. Fri, 22 Mar 2019 12:25:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3702602&lang=ca&coduo=185 2019-03-22T12:25:28Z Registre mediadors d'assegurançes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3700966&lang=ca&coduo=185 Inscripció de mediadors d'assegurances Wed, 20 Mar 2019 13:48:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3700966&lang=ca&coduo=185 2019-03-20T13:48:13Z Borsa de vocals per als òrgans de selecció de policies locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3386163&lang=ca&coduo=185 Selecció de candidats per formar part de la borsa de vocals dels òrgans de selecció dels processos selectius de policies locals de les Illes Balears. Tue, 12 Mar 2019 11:38:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3386163&lang=ca&coduo=185 2019-03-12T11:38:34Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos auxiliar, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3669939&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos auxiliar, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 27 Feb 2019 13:02:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3669939&lang=ca&coduo=185 2019-02-27T13:02:47Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior,escala sanitària,especialitat medicina,de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670863&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 27 Feb 2019 12:39:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670863&lang=ca&coduo=185 2019-02-27T12:39:11Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat,places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària,especialitat fisioteràpia,de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670670&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 27 Feb 2019 10:18:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670670&lang=ca&coduo=185 2019-02-27T10:18:57Z Sol·licitud d'ajuda del Fons de Seguretat Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1503909&lang=ca&coduo=185 Repartiment de les ajudes del Fons de Seguretat Pública entre els municipis. Tue, 26 Feb 2019 11:20:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1503909&lang=ca&coduo=185 2019-02-26T11:20:55Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=185 Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. Tue, 26 Feb 2019 11:17:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=185 2019-02-26T11:17:48Z Informes de la DG de Funció Pública i Administracions Públiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662868&lang=ca&coduo=185 Informes jurídics sobre procediments de funció pública Fri, 15 Feb 2019 08:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662868&lang=ca&coduo=185 2019-02-15T08:01:02Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3647763&lang=ca&coduo=185 L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 5 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. Mon, 04 Feb 2019 11:33:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3647763&lang=ca&coduo=185 2019-02-04T11:33:01Z Cursos EBAP de seguretat (Pla de Formació Policial – Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil – Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343734&lang=ca&coduo=185 La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències. — Pla de Formació Policial. — Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil. — Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers. Tue, 29 Jan 2019 11:59:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343734&lang=ca&coduo=185 2019-01-29T11:59:07Z Classificació empresarial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs). En canvi, en els contractes de serveis no s'exigeix la classificació, tot i que l'empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d'acreditar la solvència. Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 29 Jan 2019 08:50:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=588123&lang=ca&coduo=185 2019-01-29T08:50:33Z Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=185 El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors. Per obtenir més informació clicau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M180&lang=CA&cont=4419"> aquí. </a> Tue, 29 Jan 2019 08:49:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3020157&lang=ca&coduo=185 2019-01-29T08:49:29Z Ajudes per estudis del personal al servei de la Comunitat Autònoma i dels fills http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=185 Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. Mon, 17 Dec 2018 08:14:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=185 2018-12-17T08:14:26Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=185 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Fri, 14 Dec 2018 10:34:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=185 2018-12-14T10:34:05Z Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=185 El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos, presencials, semipresencials i en línia, que a la vegada contenen els diversos certificats de nivell: A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu Wed, 12 Dec 2018 11:26:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=185 2018-12-12T11:26:40Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina,de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3601936&lang=ca&coduo=185 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Fri, 07 Dec 2018 14:05:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3601936&lang=ca&coduo=185 2018-12-07T14:05:21Z Compravenda per adquisició directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=185 Adquisició d'un immoble en forma directa Wed, 05 Dec 2018 11:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:10:30Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=185 Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) Wed, 05 Dec 2018 11:10:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:10:09Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=185 Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 05 Dec 2018 11:09:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:09:42Z Cessió gratuïta http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=185 Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) Wed, 05 Dec 2018 11:09:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:09:22Z Cessió ús domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=185 Cessió d'ús de béns de domini públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús gratuïta i temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=185 Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials Wed, 05 Dec 2018 11:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:40Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=185 Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:08:20Z Arrendaments d'immobles, per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=185 Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:07:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:07:57Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=185 Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Wed, 05 Dec 2018 11:07:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:07:28Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=185 Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 05 Dec 2018 11:07:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:07:07Z Compravenda d'immoble per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=185 Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:06:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:06:06Z Resolució d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=185 Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes Wed, 05 Dec 2018 11:05:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:05:45Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=185 Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs Wed, 05 Dec 2018 11:05:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:05:15Z Permuta de béns http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=185 Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) Wed, 05 Dec 2018 11:04:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:04:53Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=185 Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials Wed, 05 Dec 2018 11:04:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:04:33Z Declaración d'obra nova http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=185 Declaració d'obra nova Wed, 05 Dec 2018 11:04:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:04:13Z Acceptació de donacions, herències i llegats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=185 Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) Wed, 05 Dec 2018 11:03:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:03:53Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=185 Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Wed, 05 Dec 2018 11:03:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=185 2018-12-05T11:03:26Z