Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS I FARMÀCIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1824&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 14 Nov 2019 21:56:09 GMT Govern de les Illes Balears 2019-11-14T21:56:09Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licitud de servei / dipòsit d'atenció primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=1824 Autorització de serveis de farmàcia i dipòsits en centres d'atenció primària. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 17 Oct 2019 07:14:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=1824 2019-10-17T07:14:39Z Sol·licitud de servei de farmàcia a un centre hospitalari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576556&lang=ca&coduo=1824 Autorització, renovació, trasllat i modificació de serveis de farmàcia en hospitals públics o privats. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 17 Oct 2019 07:14:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576556&lang=ca&coduo=1824 2019-10-17T07:14:24Z Comunicació de venda de medicaments veterinaris sense prescripció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3928924&lang=ca&coduo=1824 La venda al públic de medicaments veterinaris sense prescripció està sotmesa a la vigilància i inspecció de les autoritats de la comunitat autònoma corresponent que podran establir el procediment per a l'autorització d'aquestes activitats Thu, 03 Oct 2019 07:34:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3928924&lang=ca&coduo=1824 2019-10-03T07:34:57Z Autorització d'establiment comercial detallista de medicaments d'ús veterinari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576617&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar un magatzem majorista i/o centre detallista de medicaments d'ús veterinari. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 23 Apr 2019 08:52:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576617&lang=ca&coduo=1824 2019-04-23T08:52:44Z Exempció de serveis d'urgència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576431&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar exempcions al servei d'urgències, una vegada garantida l'atenció farmacèutica. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 10:23:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576431&lang=ca&coduo=1824 2019-04-16T10:23:44Z Canvi de titular d'una entitat de distribució de medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576002&lang=ca&coduo=1824 Posar en coneixement de la DG Farmàcia dels canvis de titularitat de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 06:36:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576002&lang=ca&coduo=1824 2019-04-16T06:36:47Z Sol·licitud d'autorització d'una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575970&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 06:17:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575970&lang=ca&coduo=1824 2019-04-16T06:17:16Z Tancament temporal d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576510&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el tancament temporal d'una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 30 Oct 2018 12:30:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576510&lang=ca&coduo=1824 2018-10-30T12:30:08Z Comunicació d'alta de Farmacèutic Adjunt d'Oficina de Farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352857&lang=ca&coduo=1824 Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 14 Jun 2018 10:54:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352857&lang=ca&coduo=1824 2018-06-14T10:54:16Z Comunicació de baixa de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2363185&lang=ca&coduo=1824 Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 14 Jun 2018 10:52:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2363185&lang=ca&coduo=1824 2018-06-14T10:52:11Z Tancament definitiu d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581713&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el tancament definitiu d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:21:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581713&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:21:40Z Autorització d'una farmaciola farmacèutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581804&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar l'establiment de farmacioles. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:21:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581804&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:21:15Z Sol·licitud de transmissió d'oficina de farmàcia &#8220;Mortis causa&#8221; http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584757&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar la transmissió "mortis causa". Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:18:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584757&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:18:05Z Sol·licitud de transmissió d'oficina de farmàcia "intervius" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584735&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar la transmissió d'una oficina de farmàcia a titol lucratiu. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:17:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584735&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:17:30Z Obres de modificació d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584774&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar les obres de modificació del local d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:16:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584774&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:16:58Z Sol·licitud d'autorització per al trasllat provisional d'una oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584718&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el trasllat provisional d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:15:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584718&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:15:54Z Sol·licitud d'autorització per al trasllat definitiu d'una oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581881&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el trasllat definitiu d' una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:15:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581881&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:15:22Z Sol·licitud de funcionament de dipòsit de medicaments de centre hospitalari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576562&lang=ca&coduo=1824 Autorització, renovació, trasllat i modificació de dipòsits de medicaments en hospitals públics o privats. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:14:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576562&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:14:42Z Sol·licitud d'autorització per a crear un servei de farmàcia a un centre sociosanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576567&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar serveis de farmàcia a centres sociosanitaris i penitenciaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:09:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576567&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:09:43Z Comunicacions sobre distribució i/o venda de productes sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595856&lang=ca&coduo=1824 Comunicació prèvia d'inici de les activitats de distribució i venda de productes sanitaris Wed, 31 May 2017 12:08:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595856&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:08:57Z Comunicació d'obres de modificació d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584784&lang=ca&coduo=1824 Manteniments dels requisits higiènics-sanitaris. Actualització de l'expedient (plànols). Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:08:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584784&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:08:24Z Sol·licitud d'autorització per a crear un dipòsit de medicaments a un centre sociosanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584982&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar un dipòsit de medicaments en els centres sociosanitàris o penitenciaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:07:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584982&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:07:46Z Sol·licitud d'autorització per a crear un servei de farmàcia a un centre de cirurgia, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585020&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar un servei de farmàcia de mútues, centres de cirurgia ambulatòria i centres d'interrupció de l'embaràs. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:07:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585020&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:07:13Z Sol·licitud d'autorització per a crear un dipòsit de medicaments a un centre de cirurgia ambulatòria, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585040&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar un dipòsit de medicaments a mútues, centres de cirugia ambulatòria i centres d'interrupció de l'embaràs. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 31 May 2017 12:06:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585040&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:06:48Z Ampliació d'horari d'oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576479&lang=ca&coduo=1824 Ajustar els horaris d'atenció a les necessitats de la població. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:06:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576479&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:06:19Z Autorització d'obertura i funcionament d'oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576542&lang=ca&coduo=1824 Autorització obertura noves farmàcies. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:05:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576542&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:05:51Z Autorització de local per a noves oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576519&lang=ca&coduo=1824 Autorització local per a la seva posterior obertura. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:05:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576519&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:05:20Z Modificació d'horari d'oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576498&lang=ca&coduo=1824 Ajustar els horaris d'atenció a les necessitats de la població. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:01:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576498&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:01:12Z Trasllat d&#8217;una entitat de distribució de medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576047&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el trasllat de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:00:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576047&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:00:11Z Reducció d'horaris mínims d'oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576439&lang=ca&coduo=1824 Autorització de reducció de l'horari mínim de les oficines de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576439&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:59:45Z Sol·licitud de cessament de farmacèutic regent d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575950&lang=ca&coduo=1824 Cessar als farmacèutics amb nomenament de Regent. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:59:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575950&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:59:04Z Autorització / Renovació elaboració de fórmules magistrals a tercers. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575960&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar l'elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals a tercers. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:58:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575960&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:58:04Z Sol·licitud d'autorització del tancament d'una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576054&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el tancament de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:56:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576054&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:56:29Z Autorització / Renovació de secció d'òptica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575906&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar/ Renovar Secció d'optica en una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575906&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:51:03Z Autorització / Renovació de secció d'anàlisis clíniques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575946&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar/Renovar Secció d'Anàlisis Clíniques/Centres de presa de mostres en oficines de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575946&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:50:37Z Sol·licitud de nomenament de farmacèutic substitut d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=1824 Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:50:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:50:12Z Sol·licitud de nomenament de farmacèutic regent d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575875&lang=ca&coduo=1824 Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:49:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575875&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:49:30Z Sol·licitud de cessament de substitut d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575937&lang=ca&coduo=1824 Cessar als farmacèutics amb nomenament de substitut. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:48:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575937&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:48:32Z Nomenament / cessament de director tècnic d&#8217;una entitat de distribució de medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576035&lang=ca&coduo=1824 Assegurar la direcció tècnica de la recepció, conservació i distribució de medicaments. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:47:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576035&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:47:53Z Comunicació d'horaris, vacances i personal de l'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352034&lang=ca&coduo=1824 Tenir constància que els horaris, vacances i personal farmacèutic que presta serveis a les Oficines de Farmàcia, s'ajusta a la normativa. Disposar d'un arxiu general de les comunicacions. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:44:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352034&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:44:46Z