Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS I FARMÀCIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1824&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 30 May 2020 19:06:36 GMT Govern de les Illes Balears 2020-05-30T19:06:36Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Comunicacions sobre distribució i/o venda de productes sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595856&lang=ca&coduo=1824 Comunicació prèvia d'inici de les activitats de distribució i venda de productes sanitaris Tue, 19 May 2020 10:11:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595856&lang=ca&coduo=1824 2020-05-19T10:11:51Z Sol·licitud d'autorització per crear un servei de farmàcia a un centre de cirurgia, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585020&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar un servei de farmàcia de mútues, centres de cirurgia ambulatòria i centres d'interrupció de l'embaràs. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 19 May 2020 08:57:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585020&lang=ca&coduo=1824 2020-05-19T08:57:41Z Sol·licitud d'autorització per crear un dipòsit de medicaments a un centre de cirurgia ambulatòria, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585040&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar un dipòsit de medicaments a mútues, centres de cirugia ambulatòria i centres d'interrupció de l'embaràs. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 19 May 2020 08:54:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585040&lang=ca&coduo=1824 2020-05-19T08:54:05Z Sol·licitud d'autorització per al trasllat provisional d'una oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584718&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el trasllat provisional d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 19 May 2020 08:29:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584718&lang=ca&coduo=1824 2020-05-19T08:29:34Z Sol·licitud d'autorització per al trasllat definitiu d'una oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581881&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el trasllat definitiu d' una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 19 May 2020 08:22:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581881&lang=ca&coduo=1824 2020-05-19T08:22:12Z Autorització d'obertura i funcionament d'oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576542&lang=ca&coduo=1824 Autorització obertura noves farmàcies. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 19 May 2020 07:59:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576542&lang=ca&coduo=1824 2020-05-19T07:59:13Z Autorització de local per a noves oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576519&lang=ca&coduo=1824 Autorització local per a la seva posterior obertura. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Mon, 18 May 2020 10:41:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576519&lang=ca&coduo=1824 2020-05-18T10:41:02Z Modificació d'horari d'oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576498&lang=ca&coduo=1824 Ajustar els horaris d'atenció a les necessitats de la població. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Fri, 08 May 2020 08:13:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576498&lang=ca&coduo=1824 2020-05-08T08:13:28Z Comunicació d'horaris, vacances i personal de l'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352034&lang=ca&coduo=1824 Tenir constància que els horaris, vacances i personal farmacèutic que presta serveis a les Oficines de Farmàcia, s'ajusta a la normativa. Disposar d'un arxiu general de les comunicacions. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Fri, 08 May 2020 07:59:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352034&lang=ca&coduo=1824 2020-05-08T07:59:37Z Comunicació de farmaciola de medicaments d'ús veterinari destinats a animals productors d'aliments per a consum humà http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2969600&lang=ca&coduo=1824 Control de la farmaciola d'ús veterinari Thu, 12 Mar 2020 12:25:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2969600&lang=ca&coduo=1824 2020-03-12T12:25:40Z Denúncies en matèria de medicaments i productes sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2971982&lang=ca&coduo=1824 Comunicació al demandant de les actuacions dutes a terme Thu, 12 Mar 2020 12:25:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2971982&lang=ca&coduo=1824 2020-03-12T12:25:20Z Presa de mostres medicaments per l'Agència Espanyola dels medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2971995&lang=ca&coduo=1824 Sol·licitud d'anàlisi de medicaments Thu, 12 Mar 2020 12:25:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2971995&lang=ca&coduo=1824 2020-03-12T12:25:09Z Comunicació d'informació tramesa per la Conselleria de Salut a l'Agència Espanyola del Medicament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2972012&lang=ca&coduo=1824 Sol·licitud d'anàlisi de medicaments Thu, 12 Mar 2020 12:24:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2972012&lang=ca&coduo=1824 2020-03-12T12:24:56Z Comunicacions a/de les oficines de farmàcia a la Conselleria de Salut relatives a la Toxina Botulínica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2972020&lang=ca&coduo=1824 Comunicació d'acceptació de la farmàcia com a dispensadora de Toxina Botulínica Thu, 12 Mar 2020 12:24:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2972020&lang=ca&coduo=1824 2020-03-12T12:24:44Z Autorització de fabricació de productes sanitaris a mida: Protèsics dentals i Ortoprotèsics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087080&lang=ca&coduo=1824 Autorització previa d'inici de l'activitat de fabricació de productes a mida Thu, 12 Mar 2020 12:24:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087080&lang=ca&coduo=1824 2020-03-12T12:24:30Z Sol·licitud d'autorització d'una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575970&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Fri, 06 Mar 2020 11:30:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575970&lang=ca&coduo=1824 2020-03-06T11:30:46Z Comunicació d'obres de modificació d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584784&lang=ca&coduo=1824 Manteniments dels requisits higiènics-sanitaris. Actualització de l'expedient (plànols). Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 04 Mar 2020 08:25:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584784&lang=ca&coduo=1824 2020-03-04T08:25:24Z Autorització d'obres de modificació d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584774&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar les obres de modificació del local d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Mon, 02 Mar 2020 12:39:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584774&lang=ca&coduo=1824 2020-03-02T12:39:10Z Sol·licitud de nomenament de farmacèutic regent d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575875&lang=ca&coduo=1824 Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per a més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 25 Feb 2020 09:42:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575875&lang=ca&coduo=1824 2020-02-25T09:42:54Z Sol·licitud de transmissió d'oficina de farmàcia "intervius" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584735&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar la transmissió d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 25 Feb 2020 09:13:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584735&lang=ca&coduo=1824 2020-02-25T09:13:12Z Sol·licitud de transmissió d'oficina de farmàcia 'mortis causa' http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584757&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar la transmissió "mortis causa". Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 25 Feb 2020 09:11:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584757&lang=ca&coduo=1824 2020-02-25T09:11:58Z Sol·licitud de nomenament de farmacèutic substitut d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=1824 Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 25 Feb 2020 08:55:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=1824 2020-02-25T08:55:51Z Tancament definitiu d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581713&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el tancament definitiu d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Fri, 21 Feb 2020 08:21:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581713&lang=ca&coduo=1824 2020-02-21T08:21:04Z Autorització d'una farmaciola farmacèutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581804&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar l'establiment de farmacioles. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Fri, 21 Feb 2020 08:05:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581804&lang=ca&coduo=1824 2020-02-21T08:05:57Z Sol·licitud d'autorització per crear un dipòsit de medicaments a un centre sociosanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584982&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar un dipòsit de medicaments en els centres sociosanitàris o penitenciaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 12:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584982&lang=ca&coduo=1824 2020-02-19T12:57:48Z Comunicació d'alta de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352857&lang=ca&coduo=1824 Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 12:51:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352857&lang=ca&coduo=1824 2020-02-19T12:51:06Z Sol·licitud de cessament de farmacèutic regent d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575950&lang=ca&coduo=1824 Cessar als farmacèutics amb nomenament de Regent. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 11:49:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575950&lang=ca&coduo=1824 2020-02-19T11:49:30Z Sol·licitud de servei / dipòsit d'atenció primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=1824 Autorització de serveis de farmàcia i dipòsits en centres d'atenció primària. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 17 Oct 2019 07:14:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=1824 2019-10-17T07:14:39Z Sol·licitud de servei de farmàcia a un centre hospitalari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576556&lang=ca&coduo=1824 Autorització, renovació, trasllat i modificació de serveis de farmàcia en hospitals públics o privats. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 17 Oct 2019 07:14:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576556&lang=ca&coduo=1824 2019-10-17T07:14:24Z Comunicació de venda de medicaments veterinaris sense prescripció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3928924&lang=ca&coduo=1824 La venda al públic de medicaments veterinaris sense prescripció està sotmesa a la vigilància i inspecció de les autoritats de la comunitat autònoma corresponent que podran establir el procediment per a l'autorització d'aquestes activitats Thu, 03 Oct 2019 07:34:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3928924&lang=ca&coduo=1824 2019-10-03T07:34:57Z Autorització d'establiment comercial detallista de medicaments d'ús veterinari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576617&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar un magatzem majorista i/o centre detallista de medicaments d'ús veterinari. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 23 Apr 2019 08:52:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576617&lang=ca&coduo=1824 2019-04-23T08:52:44Z Exempció de serveis d'urgència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576431&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar exempcions al servei d'urgències, una vegada garantida l'atenció farmacèutica. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 10:23:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576431&lang=ca&coduo=1824 2019-04-16T10:23:44Z Canvi de titular d'una entitat de distribució de medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576002&lang=ca&coduo=1824 Posar en coneixement de la DG Farmàcia dels canvis de titularitat de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 16 Apr 2019 06:36:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576002&lang=ca&coduo=1824 2019-04-16T06:36:47Z Tancament temporal d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576510&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el tancament temporal d'una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 30 Oct 2018 12:30:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576510&lang=ca&coduo=1824 2018-10-30T12:30:08Z Comunicació de baixa de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2363185&lang=ca&coduo=1824 Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 14 Jun 2018 10:52:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2363185&lang=ca&coduo=1824 2018-06-14T10:52:11Z Sol·licitud de funcionament de dipòsit de medicaments de centre hospitalari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576562&lang=ca&coduo=1824 Autorització, renovació, trasllat i modificació de dipòsits de medicaments en hospitals públics o privats. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:14:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576562&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:14:42Z Sol·licitud d'autorització per a crear un servei de farmàcia a un centre sociosanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576567&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar serveis de farmàcia a centres sociosanitaris i penitenciaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:09:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576567&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:09:43Z Ampliació d'horari d'oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576479&lang=ca&coduo=1824 Ajustar els horaris d'atenció a les necessitats de la població. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:06:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576479&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:06:19Z Trasllat d&#8217;una entitat de distribució de medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576047&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el trasllat de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 12:00:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576047&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T12:00:11Z Reducció d'horaris mínims d'oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576439&lang=ca&coduo=1824 Autorització de reducció de l'horari mínim de les oficines de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576439&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:59:45Z Autorització / Renovació elaboració de fórmules magistrals a tercers. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575960&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar l'elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals a tercers. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:58:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575960&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:58:04Z Sol·licitud d'autorització del tancament d'una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576054&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar el tancament de magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:56:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576054&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:56:29Z Autorització / Renovació de secció d'òptica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575906&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar/ Renovar Secció d'optica en una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575906&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:51:03Z Autorització / Renovació de secció d'anàlisis clíniques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575946&lang=ca&coduo=1824 Autoritzar/Renovar Secció d'Anàlisis Clíniques/Centres de presa de mostres en oficines de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575946&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:50:37Z Sol·licitud de cessament de substitut d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575937&lang=ca&coduo=1824 Cessar als farmacèutics amb nomenament de substitut. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:48:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575937&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:48:32Z Nomenament / cessament de director tècnic d&#8217;una entitat de distribució de medicaments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576035&lang=ca&coduo=1824 Assegurar la direcció tècnica de la recepció, conservació i distribució de medicaments. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 31 May 2017 11:47:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576035&lang=ca&coduo=1824 2017-05-31T11:47:53Z