Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=16&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 27 Mar 2017 14:35:24 GMT Govern de les Illes Balears 2017-03-27T14:35:24Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca&coduo=16 Procediment a seguir perquè una ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears, ja sigui un servei propi o bé un servei ofert a través de la plataforma d'intermediació estatal. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Thu, 09 Mar 2017 13:51:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca&coduo=16 2017-03-09T13:51:28Z Concessió d'emissores municipals de radiodifusió sonora de freqüència modulada (FM). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=16 L'article 31.7 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La gestió del servei de radiodifusió sonora per part de les corporacions locals només es podrà fer per mitjà d'algunes de les formes previstes en l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Les concessions s'atorguen per un termini de 10 anys i són renovables. Mon, 07 Nov 2016 09:43:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=16 2016-11-07T09:43:40Z Adhesió al Conveni de col·laboració en materia d'interoperabilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca&coduo=16 Procediment a seguir per què un ens de l'àmbit territorial de les Illes Balears, es pugui adherir al conveni d'interoperabilitat. L'objecte del conveni de col·laboració signat el dia 11 de desembre de 2012 entre el Govern de les Illes Balears, els Consells Insular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma és el de fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de les administracions signants. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Fri, 28 Oct 2016 10:13:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca&coduo=16 2016-10-28T10:13:08Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=16 Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Fri, 28 Oct 2016 09:54:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=16 2016-10-28T09:54:39Z Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=16 La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. Tue, 06 Sep 2016 07:15:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=16 2016-09-06T07:15:23Z Concessió d'emissores comercials de radiodifusió sonora de freqüència modulada (FM) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=16 L'article 31.7 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, després de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la concessió mitjançant concurs públic. Mon, 18 Jul 2016 07:14:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=16 2016-07-18T07:14:27Z Mesures de camp electromagnètic d'antenes de telefonia mòbil. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca&coduo=16 La conselleria ha posat a l'abast dels ciutadans un programa gratuït de mesures de camp electromagnètic d'antenes de telefonia mòbil. Es poden sol·licitar mesures de camp electromagnètic als indrets que es desitgin (habitatges particulars, terrasses, zones comunes) La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions es posarà en contacte amb vós per acordar el dia i l'hora per prendre les mesures. Per això, és imprescindible que indiqueu el número de telèfon del sol·licitant. Després que els tècnics de la conselleria hagin analitzat els resultats de les mesures, en rebreu un informe detallat. Si disposau de certificat digital podeu iniciar la sol.licitud amb autenticació. En cas contrari accediu a la sol.licitud mitjançant l'apartat "Anònimament". Mon, 18 Jul 2016 07:13:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca&coduo=16 2016-07-18T07:13:34Z