Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=16&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 17 Jan 2021 15:56:40 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-17T15:56:40Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Tràmit Test SISTRA2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416892&lang=ca&coduo=16 - Fri, 18 Dec 2020 09:25:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416892&lang=ca&coduo=16 2020-12-18T09:25:55Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=16 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat.. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic Fri, 11 Dec 2020 09:55:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6798&lang=ca&coduo=16 2020-12-11T09:55:07Z Reclamació relativa a accessibilitat de llocs webs i aplicacions mòbils http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057494&lang=ca&coduo=16 Gestionar les reclamacions sobre les respostes rebudes a les sol·licituds d'informació accessible o queixes formulades en els casos en què aquestes haguessin estat desestimades, o no s'estigui d'acord amb les decisions adoptades, o es consideri que s'està produint un incompliment dels requisits contemplats en l'article 12.5, així com, per als casos en què hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. Mon, 02 Nov 2020 13:47:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057494&lang=ca&coduo=16 2020-11-02T13:47:51Z Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=16 La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. Tue, 01 Sep 2020 07:17:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=16 2020-09-01T07:17:40Z Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=16 Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions Mon, 20 Jul 2020 11:14:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=16 2020-07-20T11:14:25Z Sessions del Grup Tècnic Immersió Digital http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116672&lang=ca&coduo=16 Sessions ordinàries GTID Mon, 23 Mar 2020 06:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116672&lang=ca&coduo=16 2020-03-23T06:57:38Z Adhesió al Conveni de col·laboració en materia d'interoperabilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca&coduo=16 Procediment a seguir per què un ens de l'àmbit territorial de les Illes Balears, es pugui adherir al conveni d'interoperabilitat. L'objecte del conveni de col·laboració signat el dia 11 de desembre de 2012 entre el Govern de les Illes Balears, els Consells Insular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma és el de fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de les administracions signants. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Thu, 12 Dec 2019 12:01:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475699&lang=ca&coduo=16 2019-12-12T12:01:53Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=16 Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Thu, 12 Dec 2019 11:55:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475718&lang=ca&coduo=16 2019-12-12T11:55:06Z Adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca&coduo=16 Procediment a seguir perquè una ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears, ja sigui un servei propi o bé un servei ofert a través de la plataforma d'intermediació estatal. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> Thu, 12 Dec 2019 11:53:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1475728&lang=ca&coduo=16 2019-12-12T11:53:19Z Concessió de llicència audiovisual per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora (FM o DAB) a prestadors de titularitat pública (ajuntaments i consells insulars) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=16 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les corporacions locals poden sol·licitar disposar d'una freqüència radioelèctrica i de la corresponent llicència audiovisual radiofònica. Fri, 29 Nov 2019 08:34:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6799&lang=ca&coduo=16 2019-11-29T08:34:52Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=16 Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. Fri, 29 Nov 2019 08:32:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=16 2019-11-29T08:32:42Z Concessió de llicències audiovisuals de televisió digital terrestre (TDT), de caràcter comercial d'àmbit local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913361&lang=ca&coduo=16 Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. La prestació del servei de televisió digital per ones terrestres la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui prèviament la llicència mitjançant concurs públic Tue, 10 Oct 2017 09:35:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913361&lang=ca&coduo=16 2017-10-10T09:35:02Z Mesures de camp electromagnètic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca&coduo=16 La conselleria posa a l'abast dels ciutadans un programa gratuït de mesures de camp electromagnètic (telefonia mòbil, televisió, ràdio...). Es poden sol·licitar mesures de camp electromagnètic als indrets que es desitgin (habitatges particulars, terrasses, zones comunes). La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic es posarà en contacte amb vós per acordar el dia i l'hora per realitzar les mesures. Per això, és imprescindible que indiqueu el número de telèfon del sol·licitant. Després que els tècnics de la conselleria hagin analitzat els resultats de les mesures, en rebreu un informe detallat. Si disposau de certificat digital podeu iniciar la sol.licitud amb autenticació. En cas contrari accediu a la sol.licitud mitjançant l'apartat "Anònimament". Thu, 04 May 2017 12:06:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=50093&lang=ca&coduo=16 2017-05-04T12:06:46Z Informació del Servei de Telecomunicacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900872&lang=ca&coduo=16 Fer una consulta i obtenir informació d'algun dels temes relacionats amb les tasques del Servei de Telecomunicacions de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic Wed, 26 Apr 2017 05:57:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900872&lang=ca&coduo=16 2017-04-26T05:57:04Z Sol·licitud d'informe d'adequació dels instruments de planejament al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899530&lang=ca&coduo=16 Fer la consulta i obtenir l'informe de la conselleria competent en matèria de telecomunicacions sobre l'adequació de l'instrument de planejament que s'està elaborant o modificant (NNSS, PGOU, etc.) al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears. Tue, 25 Apr 2017 06:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899530&lang=ca&coduo=16 2017-04-25T06:25:48Z