Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS I ACCIÓ EXTERIOR http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=15&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 20 Jun 2019 15:35:58 GMT Govern de les Illes Balears 2019-06-20T15:35:58Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripció d'extinció d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813084&lang=ca&coduo=15 Inscripció d'extinció d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 08:12:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813084&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T08:12:48Z Dipòsit de documentació d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813194&lang=ca&coduo=15 Dipòsit de documentació d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 08:12:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813194&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T08:12:10Z Confrontació de documents d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813182&lang=ca&coduo=15 Confrontació de documents d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 08:09:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813182&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T08:09:28Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813168&lang=ca&coduo=15 Nota informativa de dades registrals d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 08:07:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813168&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T08:07:00Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813155&lang=ca&coduo=15 Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 08:04:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813155&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T08:04:30Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813093&lang=ca&coduo=15 Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 08:00:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813093&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T08:00:58Z Inscripció d'extinció d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813073&lang=ca&coduo=15 Inscripció d'extinció d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 07:55:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813073&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T07:55:48Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813060&lang=ca&coduo=15 Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 07:52:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813060&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T07:52:37Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813044&lang=ca&coduo=15 Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 07:48:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813044&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T07:48:39Z Obertura de full registral d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813027&lang=ca&coduo=15 Obertura de full registral d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 07:41:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813027&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T07:41:07Z Inscripció de creació d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813002&lang=ca&coduo=15 Inscripció de creació d'acadèmies Thu, 20 Jun 2019 07:37:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813002&lang=ca&coduo=15 2019-06-20T07:37:30Z Dissolució i liquidació d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=15 Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació Wed, 19 Jun 2019 09:37:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T09:37:19Z Canvi de Junta Directiva d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=15 Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació Wed, 19 Jun 2019 09:35:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T09:35:23Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=15 Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita Wed, 19 Jun 2019 09:33:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T09:33:40Z Modificació d' Estatuts associacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=15 Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació Wed, 19 Jun 2019 09:32:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T09:32:29Z Inscripció d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459841&lang=ca&coduo=15 Inscripció d'una associació al Registre d'associacions de les Illes Balears Wed, 19 Jun 2019 09:08:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459841&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T09:08:32Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=15 Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears Wed, 19 Jun 2019 09:07:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T09:07:14Z Modificació d'estatuts d'un Col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=15 Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional Wed, 19 Jun 2019 08:59:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T08:59:58Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460837&lang=ca&coduo=15 Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional Wed, 19 Jun 2019 08:59:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460837&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T08:59:23Z Expedició certificat per a una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=15 Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació Wed, 19 Jun 2019 08:50:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T08:50:52Z Canvi de delegació d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476184&lang=ca&coduo=15 Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional Wed, 19 Jun 2019 08:49:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476184&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T08:49:19Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476193&lang=ca&coduo=15 Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional Wed, 19 Jun 2019 08:44:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476193&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T08:44:51Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476244&lang=ca&coduo=15 Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional Wed, 19 Jun 2019 06:52:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476244&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:52:30Z Inscripció dels Estatuts de Col·legis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476250&lang=ca&coduo=15 Inscripció dels Estatuts Wed, 19 Jun 2019 06:51:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476250&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:51:01Z Presentació de comptes anuals col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476263&lang=ca&coduo=15 Inscripció dels comptes anuals i la memòria expressiva de l'activitat col·legial i de la gestió econòmica d'un col·legi Wed, 19 Jun 2019 06:50:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476263&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:50:10Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476277&lang=ca&coduo=15 Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa del pressupost en matèria de col.legis professionals Wed, 19 Jun 2019 06:48:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476277&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:48:35Z Normes o baremacions sobre honoraris professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476309&lang=ca&coduo=15 Presentació voluntària de les normes o baremacions soibre honoraris professionals. Inscripció. Wed, 19 Jun 2019 06:47:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476309&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:47:38Z Dipòsit comunicació de societats professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476295&lang=ca&coduo=15 Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional Wed, 19 Jun 2019 06:46:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476295&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:46:17Z Reglaments de règim interior d'un col.legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476303&lang=ca&coduo=15 Presentació voluntària per part del col.legi professional de reglaments de règim interior. Inscripció. Wed, 19 Jun 2019 06:45:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476303&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:45:18Z Legalització de llibres de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476316&lang=ca&coduo=15 Diligència i sellejat de llibres de col·legis professionals Wed, 19 Jun 2019 06:44:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476316&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:44:17Z Absorció de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476322&lang=ca&coduo=15 Inscripció i publicació al BOIB de l'absorció d'un col·legi professional per un altre Wed, 19 Jun 2019 06:43:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476322&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:43:06Z Fusió de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476444&lang=ca&coduo=15 Inscripció i publicació de la fusió de dos a varis col·legis Wed, 19 Jun 2019 06:40:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476444&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:40:55Z Segregació de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476549&lang=ca&coduo=15 Inscripció i publicació al BOIB de la segregació d'un col·legi professional respecte a un altre Wed, 19 Jun 2019 06:39:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476549&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:39:38Z Dissolució de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476556&lang=ca&coduo=15 Inscripció i publicació al BOIB de la dissolució d'un col·legi professional Wed, 19 Jun 2019 06:38:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476556&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:38:08Z Sol.licituds de certificats de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476569&lang=ca&coduo=15 Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'un col.legi professional Wed, 19 Jun 2019 06:36:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476569&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:36:43Z Creació d'un col·legi oficial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476612&lang=ca&coduo=15 Creació, mitjançant llei, d'un col·legi professional, inscripció registral i publicació al BOIB Wed, 19 Jun 2019 06:21:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476612&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:21:48Z Sol.licitud de notes informatives col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476577&lang=ca&coduo=15 Expedir una nota informativa en relació a l'informació incrita d'un col·legi professional Wed, 19 Jun 2019 06:21:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476577&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:21:04Z Extinció d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476663&lang=ca&coduo=15 Inscripció de l'acord de dissolució de la fundació Wed, 19 Jun 2019 06:14:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476663&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:14:00Z Delegació de facultats fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476680&lang=ca&coduo=15 Inscripció de la delegació de facultats del patronat en patrons o altres òrgans Wed, 19 Jun 2019 06:11:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476680&lang=ca&coduo=15 2019-06-19T06:11:32Z Autocontractació de patrons fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476702&lang=ca&coduo=15 Autorització del Protectorat de la conselleria de Presidència per a l'autocontractació i remuneració de patrons Tue, 18 Jun 2019 12:20:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476702&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:20:04Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476716&lang=ca&coduo=15 Aprovació pel Protectorat i dipòsit en el Registre Tue, 18 Jun 2019 12:18:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476716&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:18:44Z Revocació de delegació de facultats fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476737&lang=ca&coduo=15 Inscripció de la revocació Tue, 18 Jun 2019 12:17:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476737&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:17:31Z Revocació de poders generals concedits pel patronat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476781&lang=ca&coduo=15 Inscripció revocació de poders generals concedits pel patronat Tue, 18 Jun 2019 12:16:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476781&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:16:28Z Atorgament de poders generals concedits pel patronat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476775&lang=ca&coduo=15 Inscripció atorgament de poders generals concedits pel patronat Tue, 18 Jun 2019 12:15:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476775&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:15:22Z Atorgament de poders especials concedits pel patronat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476785&lang=ca&coduo=15 Inscripció atorgament de poders especials concedits pel patronat Tue, 18 Jun 2019 12:13:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476785&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:13:37Z Inscripció de domini o pàgina web http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476789&lang=ca&coduo=15 Inscripció de domini o pàgina web Tue, 18 Jun 2019 12:12:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476789&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:12:45Z Alienació i gravamen de béns fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476794&lang=ca&coduo=15 Autorització del Protectorat de la Conselleria de Presidència per a l'alienació i gravamen de béns Tue, 18 Jun 2019 12:11:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476794&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:11:32Z Liquidació d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476797&lang=ca&coduo=15 Liquidació del patrimoni de la fundació i cancel.lació dels assentaments Tue, 18 Jun 2019 12:10:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476797&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:10:21Z Creació d'altres òrgans fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476800&lang=ca&coduo=15 Inscripció de creació d'altres òrgans Tue, 18 Jun 2019 12:09:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476800&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:09:04Z Alienació de béns de la dotació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476803&lang=ca&coduo=15 Diverses inscripcions (hipoteques, alienacions i gravàmens) Tue, 18 Jun 2019 12:07:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476803&lang=ca&coduo=15 2019-06-18T12:07:26Z