Tràmits: SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1464&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 27 Jan 2021 14:12:38 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-27T14:12:38Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=1464 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals. Wed, 27 Jan 2021 11:00:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=1464 2021-01-27T11:00:29Z Convocatòria desocupats majors de 30 anys alumnes d'ESPA i FP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3805219&lang=ca&coduo=1464 Les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció formativa i que cursin: -Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). -Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu. Wed, 27 Jan 2021 10:49:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3805219&lang=ca&coduo=1464 2021-01-27T10:49:31Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802584&lang=ca&coduo=1464 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB Wed, 27 Jan 2021 10:44:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802584&lang=ca&coduo=1464 2021-01-27T10:44:22Z Convocatòria de beques formatives per a desocupats majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801888&lang=ca&coduo=1464 Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència. Thu, 21 Jan 2021 12:34:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801888&lang=ca&coduo=1464 2021-01-21T12:34:03Z Convocatòria beques ESPA i FP per majors de 30 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371224&lang=ca&coduo=1464 Aquesta Resolució té per objecte establir la convocatòria de beques adreçada a les persones desocupades majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al d'inici de les activitats lectives, i que cursin: · Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). · Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 per incentivar el retorn al sistema educatiu. Wed, 20 Jan 2021 15:58:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371224&lang=ca&coduo=1464 2021-01-20T15:58:23Z CONVOCATORIA SOIB Jove Beques d'Èxit ESPA I FP 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337572&lang=ca&coduo=1464 Establir la convocatòria de Beques d'Èxit adreçada a les persones joves desocupades inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació desocupades al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives i que cursin: · Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA ) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny). · Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior (FP en endavant) sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021 per incentivar el retorn al sistema educatiu. Mon, 18 Jan 2021 13:04:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337572&lang=ca&coduo=1464 2021-01-18T13:04:22Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=1464 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Fri, 15 Jan 2021 10:46:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=1464 2021-01-15T10:46:21Z Convocatòria de beques pels alumnes treballadors desocupats d'accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489228&lang=ca&coduo=1464 establir la convocatòria informativa d'ajuts i beques adreçada als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis en el període 2021-2022 per tal que puguin presentar les sol·licituds corresponents a beques de transport públic, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat. Tot això d'acord amb els articles 20 a 23 de l'Ordre TMS/368//2019, de 28 de març. Així mateix, s'estableix la convocatòria informativa de beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere que siguin alumnes d'accions formatives descrites a l'apartat anterior. Tue, 05 Jan 2021 09:25:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489228&lang=ca&coduo=1464 2021-01-05T09:25:57Z Convocatòria de subvencions SOIB JOVE Itineraris integrals d'inserció 2021/2022 cofinançada pel FSE en el marc del Programa Operatiu de garantia juvenil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4399198&lang=ca&coduo=1464 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció pel col·lectiu vulnerable de joves en risc d'exclusió social mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Les entitats tenen l'opció, dins el marc d'aquesta convocatòria, de sol·licitar subvenció, en el cas de que així ho considerin, per l'execució de les accions següents: Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat Mon, 04 Jan 2021 09:31:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4399198&lang=ca&coduo=1464 2021-01-04T09:31:55Z Convocatòria beques majors de 30 cursos SOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4478319&lang=ca&coduo=1464 Establir una convocatòria informativa de beques per assistència a treballadors en situació d'atur i que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB que finalitzin després del 31 de juliol de 2020 i abans del 31 d'agost de 2021 Tue, 29 Dec 2020 11:30:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4478319&lang=ca&coduo=1464 2020-12-29T11:30:13Z Creació de noves especialitats formatives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3435903&lang=ca&coduo=1464 La inclusió de noves especialitats formatives en el Catàleg d'Especialitats Formatives. Les especialitats formatives podran ser: (EXP) Experimental, (CCC) Compromís de contractació, (DCP) Persones amb discapacitat, (PTF) Perfeccionament tècnic, (TIC) Tècniques de la informació i comunicació, (CRN) Centre de referència nacional, (PF) Pla de formació, o unes altres que determini el Servei Públic d'Ocupació Estatal Fri, 18 Dec 2020 13:27:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3435903&lang=ca&coduo=1464 2020-12-18T13:27:27Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291008&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. Fri, 04 Dec 2020 10:19:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291008&lang=ca&coduo=1464 2020-12-04T10:19:12Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Fri, 04 Dec 2020 10:17:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=1464 2020-12-04T10:17:03Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4334847&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar el cost salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest Annex I, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Thu, 26 Nov 2020 13:24:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4334847&lang=ca&coduo=1464 2020-11-26T13:24:55Z Convocatòria extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349962&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat. Thu, 26 Nov 2020 07:47:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349962&lang=ca&coduo=1464 2020-11-26T07:47:15Z Convocatòria de subvencions SOIB Ocupació i Formació per a 2020 (projectes mixts d'ocupació i formació) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4421592&lang=ca&coduo=1464 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2020 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: ─ Línia 1: per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. ─ Línia 2: per a desocupats de 30 anys o més. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Tue, 03 Nov 2020 06:29:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4421592&lang=ca&coduo=1464 2020-11-03T06:29:26Z Convocatòria de subvencions SOIB Itineraris integrals d'inserció 2021/2022 cofinançada pel FSE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4383719&lang=ca&coduo=1464 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 % dels usuaris totals que es preveu atendre. Les entitats tenen l'opció, dins el marc d'aquesta convocatòria, de sol·licitar subvenció, en el cas de que així ho considerin, per l'execució de les accions següents: Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat Tue, 27 Oct 2020 08:29:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4383719&lang=ca&coduo=1464 2020-10-27T08:29:22Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365575&lang=ca&coduo=1464 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals dels sectors que es detallen a l'Annex 2, o bé de qualsevol altre sector que no recull l'Annex 2, sempre que el certificat de professionalitat sigui de nivell 3, amb l'objecte de millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Fri, 09 Oct 2020 08:31:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365575&lang=ca&coduo=1464 2020-10-09T08:31:46Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació Dual Vulnerables 2021-2024 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371049&lang=ca&coduo=1464 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Vulnerables, programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió. 2. El programa de formació dual és un conjunt d'accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació, que tenen per objecte la qualificació professional dels participants en règim d'alternança de l'activitat laboral amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per l'ocupació d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Thu, 01 Oct 2020 07:42:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4371049&lang=ca&coduo=1464 2020-10-01T07:42:06Z Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació 2020-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4329310&lang=ca&coduo=1464 Convocatòria de subvencions per als anys 2020, 2021 i 2022 amb destinació a l'execució del Programa Formatiu amb Compromís de Contractació dirigides a treballadors desocupats. Fri, 18 Sep 2020 07:45:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4329310&lang=ca&coduo=1464 2020-09-18T07:45:08Z Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2021-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4335607&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar l'oferta formativa adreçada a treballadors preferentment desocupats, per al període 2021-2023 Mon, 24 Aug 2020 06:25:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4335607&lang=ca&coduo=1464 2020-08-24T06:25:27Z PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=1464 Formalitzar convenis entre les empreses i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears perquè facin pràctiques no laborals (entre 3 i 9 mesos), dirigides a joves entre 18 i 25 anys, que a causa de la seva nul·la o escassa experiència professional tenguin problemes d'ocupabilitat. Thu, 23 Jul 2020 11:30:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1480093&lang=ca&coduo=1464 2020-07-23T11:30:55Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles. Exercici 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087438&lang=ca&coduo=1464 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a l'exercici 2020, per fomentar la contractació temporal de persones treballadores aturades de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que en millorin l'ocupabilitat i les possibilitats de la inserció laboral posterior. Fri, 19 Jun 2020 08:55:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087438&lang=ca&coduo=1464 2020-06-19T08:55:16Z Sol·licitud d'informe del SOIB en les convocatòries de procediments d'acreditació i avaluació de competències professionals de l'IQPIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211285&lang=ca&coduo=1464 Emetre informe preceptiu del SOIB previ a les convocatòries de procediments d'acreditació de competències professionals de l'IQPIB Thu, 11 Jun 2020 06:43:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211285&lang=ca&coduo=1464 2020-06-11T06:43:26Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3861296&lang=ca&coduo=1464 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb el que estableix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Accés al Registre Web: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/ Tue, 05 May 2020 08:57:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3861296&lang=ca&coduo=1464 2020-05-05T08:57:19Z Inscripció en el REFOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=1464 Procediment d'inscripció en el Registre públic de persones formadores que han acreditat que compleixen els requisits per impartir un o més mòduls formatius d'accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.REFOIB Mon, 09 Mar 2020 12:53:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=1464 2020-03-09T12:53:49Z Convocatòria SOIB DUAL VULNERABLES 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185047&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'any 2018 per finançar un programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. Mon, 02 Mar 2020 11:53:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185047&lang=ca&coduo=1464 2020-03-02T11:53:30Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 Thu, 20 Feb 2020 08:04:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=1464 2020-02-20T08:04:09Z Convocatòria d'ajuts 2013-2014 per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE en un 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1718206&lang=ca&coduo=1464 S'aprova la convocatòria 2013-2014 d'ajuts per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament en un 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 (CCI 2007.ES.052.PO.005) "Competitivitat regional i ocupació", eix 2, tema prioritari 71, o del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020. Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el Marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web <http://www.soib.caib.es/>. Wed, 19 Feb 2020 11:09:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1718206&lang=ca&coduo=1464 2020-02-19T11:09:37Z Convocatòria d'ajuts 2014-2015 per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE fins a un màxim del 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2191110&lang=ca&coduo=1464 S'aprova la convocatòria 2014-2015 d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020 Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web . Wed, 19 Feb 2020 10:53:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2191110&lang=ca&coduo=1464 2020-02-19T10:53:29Z Convocatòria 2015 de la mesura extraordinària de la renda d'inserció laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2247805&lang=ca&coduo=1464 Aprovar la convocatòria per a l'any 2015, com a mesura extraordinària, per concedir subvencions a les corporacions locals destinades a contractar persones desocupades de molt llarga durada majors de 45 anys (renda d'inserció laboral), cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu Regional per a les Illes Balears per al període 2014-2020. Wed, 19 Feb 2020 10:49:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2247805&lang=ca&coduo=1464 2020-02-19T10:49:04Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 Wed, 19 Feb 2020 07:52:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=1464 2020-02-19T07:52:27Z Convocatòria d'idiomes i noves tecnologies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2658210&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'idiomes i noves tecnologies, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2016-2018 Thu, 13 Feb 2020 12:49:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2658210&lang=ca&coduo=1464 2020-02-13T12:49:41Z Convocatòria de subvencions 2019-2020 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471327&lang=ca&coduo=1464 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 % dels usuaris totals que es preveu atendre. Potestativament, és objecte de finançament dins el marc d'aquesta convocatòria l'execució de les següents accions: A) Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives no conduents a certificats de professionalitat. B) Actuacions complementàries experimentals. · Són accions per dotar d'habilitats de caire ocupacional als usuaris amb l'objectiu de millorar la seva situació laboral donant resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no han d'estar contemplades ni el seu contingut ha de ser assimilable dins el marc de la formació reglada o al catàleg d'especialitats formatives o regulació específica. Aquestes accions no poden tenir una durada superior a les 75 hores, ni es poden realitzar més de tres actuacions per entitat. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 13 Feb 2020 08:20:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471327&lang=ca&coduo=1464 2020-02-13T08:20:58Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2019 i 2020 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471458&lang=ca&coduo=1464 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció del col·lectiu vulnerable JOVES en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, és objecte de finançament dins el marc d'aquesta convocatòria l'execució de les següents accions: A) Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives no conduents a certificats de professionalitat. B) Actuacions complementàries experimentals. · Són accions per dotar d'habilitats de caire ocupacional als usuaris amb l'objectiu de millorar la seva situació laboral donant resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no han d'estar contemplades ni el seu contingut ha de ser assimilable dins el marc de la formació reglada o al catàleg d'especialitats formatives o regulació específica. Aquestes accions no poden tenir una durada superior a les 75 hores, ni es poden realitzar més de tres actuacions per entitat. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 13 Feb 2020 08:14:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471458&lang=ca&coduo=1464 2020-02-13T08:14:37Z Convocatòria desocupats 2016-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612933&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2016-2018 Wed, 05 Feb 2020 12:23:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612933&lang=ca&coduo=1464 2020-02-05T12:23:46Z Convocatòria anglès http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2339872&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'anglès A1, A2, B1, B2 i C1, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2015-2016 Wed, 05 Feb 2020 11:18:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2339872&lang=ca&coduo=1464 2020-02-05T11:18:39Z CONVOCATÒRIA 2015-2017: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2483781&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol·licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació per al període 2015-2017 Mon, 03 Feb 2020 08:35:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2483781&lang=ca&coduo=1464 2020-02-03T08:35:51Z Convocatòria 2014-2016 per finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2112075&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2014-2016 Tue, 17 Dec 2019 11:39:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2112075&lang=ca&coduo=1464 2019-12-17T11:39:57Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=1464 D'acord amb el que estableix el punt 1.a) de l'article 9 del Reial Decret 395/ 2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, d'11 d'abril), "podran impartir formació professional per a l'ocupació les Administracions Públiques competents en matèria de formació professional per a l'ocupació, a través dels seus centres propis o mitjançant convenis amb entitats o empreses públiques que puguin impartir la formació" AquÍ trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en les correponents resolucions: - Guia tècnica de Formació Professional per l'Ocupació - Eines de control, seguiment i avaluació Tue, 17 Dec 2019 11:35:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=1464 2019-12-17T11:35:39Z CONVOCATÒRIA 2013-2015 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=1464 S&#8217;obre la convocatòria per a la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l&#8217;objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d&#8217;ajudes a la conciliació, per al període 2013-2015 Mon, 16 Dec 2019 11:43:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=1464 2019-12-16T11:43:48Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2013/2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=1464 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Mon, 16 Dec 2019 11:42:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=1464 2019-12-16T11:42:16Z Convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2019-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=1464 Finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2019-2021. Fri, 13 Dec 2019 10:25:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=1464 2019-12-13T10:25:32Z CONVOCATÒRIA 2013/2014: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1389196&lang=ca&coduo=1464 S&#8217;obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col&#8226;lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació, per al període 2013-2014. Thu, 12 Dec 2019 12:43:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1389196&lang=ca&coduo=1464 2019-12-12T12:43:43Z CONVOCATÒRIA 2012-2013 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199354&lang=ca&coduo=1464 S'obren les convocatòries per la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l'objecte de finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d'ajudes a la conciliació, per al període 2012-2013 Thu, 12 Dec 2019 11:22:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1199354&lang=ca&coduo=1464 2019-12-12T11:22:10Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2012/2013 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1202426&lang=ca&coduo=1464 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Wed, 11 Dec 2019 11:35:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1202426&lang=ca&coduo=1464 2019-12-11T11:35:43Z Convocatoria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3480343&lang=ca&coduo=1464 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb l'establert a l'apartat tercer d'aquesta Resolució per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Thu, 05 Dec 2019 12:11:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3480343&lang=ca&coduo=1464 2019-12-05T12:11:48Z Declaració d'excepcionalitat i d'adopció de mesures alternatives per al compliment de la quota de reserva a favor dels treballadors i treballadores amb discapacitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=1464 L'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, disposa que les empreses públiques o privades amb 50 o més treballadors tenen l'obligació d'ocupar, almenys, un 2 % de treballadors amb discapacitat. Així mateix, s'estableix la possibilitat que, excepcionalment, les empreses obligades a complir aquesta quota de reserva puguin quedar exemptes d'aquesta obligació sempre que s'apliquin les mesures alternatives que es determinin reglamentàriament. Wed, 27 Nov 2019 11:34:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=1464 2019-11-27T11:34:42Z Convocatòria de subvencions per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3274686&lang=ca&coduo=1464 S'obre la convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB Formació per a desocupats 2018-2020) Thu, 21 Nov 2019 12:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3274686&lang=ca&coduo=1464 2019-11-21T12:42:45Z Convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948504&lang=ca&coduo=1464 Que les entitats locals i les que en depenen o que hi estan vinculades presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a dissenyar i executar Plans Estratègics d'Ocupació Local. Amb la finalitat de donar més impuls a la col·laboració entre les entitats locals i el SOIB en matèria de desenvolupament local, els projectes que presentin les entitats locals i les que en depenen o que hi estan vinculades tindran una duració de 3 anys. El disseny i execució dels plans s'implementen mitjançant la contractació per part de les entitats locals o les que en depenen o que hi estan vinculades dels agents d'ocupació i desenvolupament local els quals són personal tècnic amb titulació universitària oficial. Thu, 31 Oct 2019 12:43:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948504&lang=ca&coduo=1464 2019-10-31T12:43:35Z