Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I AEROPORTS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=142752&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 23 Jan 2019 07:45:21 GMT Govern de les Illes Balears 2019-01-23T07:45:21Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=142752 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</A>. Thu, 17 Jan 2019 09:43:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=142752 2019-01-17T09:43:15Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=142752 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</a>. Mon, 29 Jan 2018 08:40:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=142752 2018-01-29T08:40:12Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=142752 Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo Fri, 26 May 2017 08:26:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=142752 2017-05-26T08:26:41Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=142752 Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?lang=ca">ATIB</a>. Thu, 25 May 2017 11:23:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=142752 2017-05-25T11:23:34Z Obertura escola nàutica d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=142752 Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo Wed, 03 May 2017 08:15:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=142752 2017-05-03T08:15:10Z Autorització d'obertura d'un centre de busseig recreatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2902540&lang=ca&coduo=142752 Obtenir l'habilitació per obrir un centre de busseig recreatiu. Wed, 03 May 2017 07:46:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2902540&lang=ca&coduo=142752 2017-05-03T07:46:45Z Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=142752 Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva Fri, 28 Oct 2016 10:31:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=142752 2016-10-28T10:31:37Z Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=142752 Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme Thu, 27 Oct 2016 10:05:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=142752 2016-10-27T10:05:24Z Comunicació prèvia per a la realització de l'activitat de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=142752 Les persones físiques o jurídiques que volen fer activitats de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt, han de comunicar prèviament la intenció de dur-les a terme, i acreditar documentalment el compliment dels requisits legals preceptius. Wed, 03 Sep 2014 07:15:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=142752 2014-09-03T07:15:13Z