Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT MARÍTIM I AERI http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=142752&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 20 Aug 2019 12:22:10 GMT Govern de les Illes Balears 2019-08-20T12:22:10Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=142752 Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3698"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3699"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3700"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys. Fri, 26 Jul 2019 08:22:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=142752 2019-07-26T08:22:28Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=142752 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima. Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB (seleccioni la taxa de l'examen que correspongui): - Examen teòric de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5879"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5880"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5882"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5883"target="blank">Taxa</a>. Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se. * Com a conseqüència de l'entrada en vigor, l'1 de juliol, del Reial Decret 238/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo i s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques, aquesta Administració deixa de realitzar exàmens teòrics per al govern de motos nàutiques. Fri, 26 Jul 2019 07:40:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=142752 2019-07-26T07:40:07Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=142752 Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 11 Jul 2019 09:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=142752 2019-07-11T09:22:41Z Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=142752 Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva Thu, 11 Jul 2019 09:21:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=142752 2019-07-11T09:21:47Z Obertura escola nàutica d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=142752 Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 11 Jul 2019 09:20:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=142752 2019-07-11T09:20:57Z Comunicació prèvia per a la realització de l'activitat de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=142752 Les persones físiques o jurídiques que volen fer activitats de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt, han de comunicar prèviament la intenció de dur-les a terme, i acreditar documentalment el compliment dels requisits legals preceptius. Thu, 11 Jul 2019 09:19:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=142752 2019-07-11T09:19:25Z Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=142752 Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar Mon, 18 Feb 2019 07:33:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=142752 2019-02-18T07:33:52Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=142752 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5875"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5860"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5869"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5870"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5876"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5874"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3679"target="blank">TAXA</A>. Fri, 08 Feb 2019 10:08:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=142752 2019-02-08T10:08:25Z Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=142752 Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme Thu, 27 Oct 2016 10:05:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=142752 2016-10-27T10:05:24Z