Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT MARÍTIM I AERI http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=142752&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 30 Sep 2020 19:50:06 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-30T19:50:06Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=142752 Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9428"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9429"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9430"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys. Es prega que, a l'hora d'emplenar les dades per al pagament de taxa, s'introdueixi en el camp de "Informació addicional" el nom i / o matricula de l'embarcació. Fri, 31 Jul 2020 06:23:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=142752 2020-07-31T06:23:06Z Comunicació prèvia per a la realització de l'activitat de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=142752 Les persones físiques o jurídiques que volen fer activitats de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt, han de comunicar prèviament la intenció de dur-les a terme, i acreditar documentalment el compliment dels requisits legals preceptius. Fri, 24 Apr 2020 09:26:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=142752 2020-04-24T09:26:42Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=142752 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima. Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB (seleccioni la taxa de l'examen que correspongui): - Examen teòric de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5879"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5880"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5882"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5883"target="blank">Taxa</a>. Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se. * Com a conseqüència de l'entrada en vigor, l'1 de juliol, del Reial Decret 238/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo i s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques, aquesta Administració deixa de realitzar exàmens teòrics per al govern de motos nàutiques. Mon, 10 Feb 2020 10:47:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=142752 2020-02-10T10:47:53Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051207&lang=ca&coduo=142752 La potestat sancionadora correspon a l'administració competent en matèria marítima i d'activitats nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives), que ha de exercir-la de conformitat amb la Llei 2/2015, de 27 de febrer, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú. Fri, 17 Jan 2020 09:04:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051207&lang=ca&coduo=142752 2020-01-17T09:04:53Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051263&lang=ca&coduo=142752 La potestat sancionadora correspon a la conselleria amb competències en matèria de transport marítim que ha de exercir-la de conformitat amb la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'Ordenació del Transport Marítim i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. Fri, 17 Jan 2020 08:20:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051263&lang=ca&coduo=142752 2020-01-17T08:20:50Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=142752 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5875"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5860"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5869"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5870"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5876"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5874"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3679"target="blank">TAXA</A>. Mon, 18 Nov 2019 12:40:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=142752 2019-11-18T12:40:54Z Sol·licitud de liquidació de les bonificacions en les tarifes del serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3925898&lang=ca&coduo=142752 Liquidació a les empreses navilieres de les bonificacions aplicades a les persones residents a les Illes Balears que han fet ús de serveis de transport marítim interinsular. Mon, 04 Nov 2019 09:26:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3925898&lang=ca&coduo=142752 2019-11-04T09:26:00Z Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=142752 Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar Wed, 30 Oct 2019 10:57:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=142752 2019-10-30T10:57:11Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=142752 Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 11 Jul 2019 09:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=142752 2019-07-11T09:22:41Z Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=142752 Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva Thu, 11 Jul 2019 09:21:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=142752 2019-07-11T09:21:47Z Obertura escola nàutica d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=142752 Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 11 Jul 2019 09:20:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=142752 2019-07-11T09:20:57Z Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=142752 Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme Thu, 27 Oct 2016 10:05:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=142752 2016-10-27T10:05:24Z