Tràmits: DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DE LA SALUT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1417124&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 15 Nov 2018 14:15:58 GMT Govern de les Illes Balears 2018-11-15T14:15:58Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=1417124 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Tue, 31 Jul 2018 12:29:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=1417124 2018-07-31T12:29:55Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=1417124 Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Thu, 12 Jul 2018 07:18:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=1417124 2018-07-12T07:18:56Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=1417124 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Thu, 12 Jul 2018 07:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=1417124 2018-07-12T07:16:35Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=1417124 Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal Thu, 12 Jul 2018 07:15:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=1417124 2018-07-12T07:15:26Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=1417124 Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes Thu, 12 Jul 2018 07:13:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=1417124 2018-07-12T07:13:09Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=1417124 Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Thu, 12 Jul 2018 06:54:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=1417124 2018-07-12T06:54:03Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=1417124 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings Wed, 27 Jun 2018 09:41:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-27T09:41:42Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=1417124 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. Wed, 27 Jun 2018 09:40:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-27T09:40:24Z Denúncies sobre salut ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=1417124 Rebre i gestionar les denúncies per comprovar els fets denunciats per evitar el risc i protegir la salut. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 12:29:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T12:29:42Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=1417124 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 11:15:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T11:15:04Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=1417124 Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 11:09:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T11:09:58Z Residus sanitaris: informe preceptiu respecte a les sol·licituds d'autorització per a la gestió de residus sanitaris, que serà vinculant en cas de projectes d'instal·lacions de tractament i eliminació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299027&lang=ca&coduo=1417124 Control sobre les intal·lacions de gestió dels residus sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299027&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:57:22Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=1417124 Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:53:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:53:51Z Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=1417124 Informar sobre si les obres del forn crematori compleixen les condicions previstes en el projecte tècnic prèviament informat per aquesta Direcció General. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:50:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:50:07Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: notificació d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb biocides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=1417124 Supervisar els cursos de capacitació del personal per realitzar tractaments amb biocides d'ús ambiental i en la indústria alimentària. Valorar la formació dels responsables tècnics dels tractaments. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:46:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:46:17Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la primera inhumació en les noves contruccions funeràries, una vegada finalitzades les obres de construcció o ampliació d'un cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=1417124 Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:42:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:42:15Z Sanitat Mortuòria: informe previ a l'aprovació del reglament intern del cementiri que ha de ser aprovat per l'ajuntament respectiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298545&lang=ca&coduo=1417124 Informar sobre si el reglament intern del cementiri s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:40:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298545&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:40:12Z Sanitat Mortuòria, informe previ per a la instal·lació de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=1417124 Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:38:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:38:33Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=1417124 Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:23:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:23:51Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=1417124 Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:21:13Z Piscines: autorització de les empreses de formació de personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=1417124 Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:00:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T10:00:57Z Sanitat Mortuòria, Diligència Llibre-Registre de les pràctiques i actuacions de les empreses funeràries, dels cementiris, dels crematoris i dels tanatoris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297547&lang=ca&coduo=1417124 Controlar les anotacions a les quals estan obligats els responsables dels Llibres Registres d'acord amb el Reglament de Policia sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:56:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297547&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T09:56:26Z Sanitat Mortuòria: autorització d'embalsamaments, conservació transitòria i altres pràctiques sobre cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=1417124 Aprovar que la realització d'aquestes pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes cadavèriques es fa conforme a les condicions higièniques i sanitàries prevists en el Reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:55:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T09:55:18Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=1417124 Aprovar la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, quan la documentació i el projecte tècnic compleixen amb els requisits prevists a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:52:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T09:52:31Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la instal·lació d'una empresa funerària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297239&lang=ca&coduo=1417124 Informar sobre el compliment de les condicions tècniques i sanitàries, així com dels mitjans de que disposen les empreses funeràries per prestar el serveis funeraris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:42:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297239&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T09:42:50Z Sanitat Mortuòria: autorització d'exhumacions de cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=1417124 Aprovar que la realització de les exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques que hagin de ser conduïts o traslladats a un altre cementiri es faci conforme amb les condicions higièniques i sanitàries previstes en el reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:37:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T09:37:31Z Sanitat Mortuòria, autorització de trasllats de cadàvers i de restes cadavèriques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=1417124 Aprovar el transport de cadàvers o de restes cadavèriques des del domicili mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins el lloc d'inhumació o incineració quan un dels llocs estigui fora del territori de les Illes Balears o que sigui efectuar dins l'àmbit territorial de les Illes Balears una vegada transcorregudes 48 hores des de la defunció. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 08:42:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=1417124 2018-06-15T08:42:17Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=1417124 Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Dec 2017 11:32:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=1417124 2017-12-20T11:32:58Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=1417124 Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Dec 2017 11:32:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=1417124 2017-12-20T11:32:10Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=1417124 Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia Wed, 26 Jul 2017 12:35:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-26T12:35:31Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=1417124 Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores Wed, 26 Jul 2017 12:34:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-26T12:34:18Z Declaració responsable d'entitat formadora en bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=1417124 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-18T11:38:32Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=1417124 Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial Tue, 18 Jul 2017 11:20:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-18T11:20:37Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=1417124 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:20:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-18T11:20:14Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=1417124 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial Tue, 18 Jul 2017 11:19:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-18T11:19:52Z Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=1417124 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:14:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-18T11:14:55Z Piscines: comunicació d'alumnes aprovats curs de socorrista y de manteniment de piscines i sol·licitud d'emissió del carnet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=1417124 Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:56:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-17T11:56:36Z Piscines: comunicació realització curs socorrista i manteniment de piscines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=1417124 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental dels cursos que s'imparteixen en matèria de socorrisme i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:55:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-17T11:55:21Z Legionel·la: comunicació de realització curs de capacitació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=1417124 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la Wed, 05 Jul 2017 09:11:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-05T09:11:11Z Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=1417124 Homologar la formació del personal socorrista de piscines rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Jul 2017 08:30:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=1417124 2017-07-03T08:30:44Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=1417124 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Tue, 27 Jun 2017 11:58:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-27T11:58:41Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=1417124 Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Wed, 21 Jun 2017 08:59:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-21T08:59:13Z Sol·licituds d'anàlisis d'aigües, aliments i residus per a particulars. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=1417124 Analitzar mostres. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11033109064225681465&lang=ca&cont=33231" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:00:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-13T08:00:03Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=1417124 Servei de Seguretat Alimentària I Nutrició. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:57:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-13T07:57:12Z Inscripció en el registre de veterinaris col·laboradors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078559&lang=ca&coduo=1417124 Regular normes sanitàries per al control de la triquinosi en els sacrificis dels animals de l'espècie porcina per al consum domèstic privat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i regula les condicions generals del sacrifici, control sanitari i crea el Registre de Veterinaris Col·laboradors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 13 Jun 2017 07:56:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078559&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-13T07:56:04Z Autorització sanitària per a l'excepció a la divisió en semi canals dels animals de l'espècie porcina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=1417124 El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. Tue, 13 Jun 2017 07:55:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-13T07:55:49Z Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=1417124 La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d'interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn. Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d'un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable. Tue, 13 Jun 2017 07:55:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-13T07:55:33Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'altres establiments minoristes d'aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=1417124 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:55:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-13T07:55:15Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=1417124 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:54:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-13T07:54:59Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320693&lang=ca&coduo=1417124 Per saber la quantia de les taxes pels diversos tràmits relatius a la comunicació prèvia de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:54:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320693&lang=ca&coduo=1417124 2017-06-13T07:54:39Z