Tràmits: CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (CBAT) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138779&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 10 Apr 2020 06:58:45 GMT Govern de les Illes Balears 2020-04-10T06:58:45Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment per a adquirir places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=138779 Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places Thu, 14 Nov 2019 11:06:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=138779 2019-11-14T11:06:20Z Sol·licitud de certificat del Consorci Borsa de Places http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047081&lang=ca&coduo=138779 Obtenir un certificat del Consorci Thu, 14 Nov 2019 11:05:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047081&lang=ca&coduo=138779 2019-11-14T11:05:21Z Desistiment adquisició places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=138779 Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places Thu, 14 Nov 2019 11:05:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=138779 2019-11-14T11:05:01Z Desistiment adquisició places turístiques i devolució dels pagaments efectuats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047206&lang=ca&coduo=138779 Desistir de les places adquirides i retorn dels pagaments efectuats Thu, 14 Nov 2019 11:04:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047206&lang=ca&coduo=138779 2019-11-14T11:04:47Z Sol·licitud devolució dels pagaments efectuats per rectificació del nombre de places http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3154209&lang=ca&coduo=138779 Devolució dels pagaments efectuats Thu, 14 Nov 2019 11:04:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3154209&lang=ca&coduo=138779 2019-11-14T11:04:28Z Procediment de revocació per impagament de places turístiques adquirides per a ampliacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222852&lang=ca&coduo=138779 Revocar per impagament les places turístiques adquirides per a ampliacions Thu, 14 Nov 2019 11:04:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222852&lang=ca&coduo=138779 2019-11-14T11:04:09Z Procediment de revocació per impagaments de places turístiques regularitzades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3252138&lang=ca&coduo=138779 Revocació per impagaments de les places turístiques regularitzades Thu, 14 Nov 2019 11:03:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3252138&lang=ca&coduo=138779 2019-11-14T11:03:32Z Remissió d'ofici als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3575116&lang=ca&coduo=138779 Remetre notificacions als licitadors dins dels procediments d'adjudicació de contractes administratius Fri, 16 Nov 2018 11:22:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3575116&lang=ca&coduo=138779 2018-11-16T11:22:38Z Separació d'un ens consorciat, d'acord amb l'article 126 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=138779 Separació d'una entitat que formi part del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics Fri, 28 Jul 2017 07:55:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=138779 2017-07-28T07:55:10Z