Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 28 Mar 2017 00:19:15 GMT Govern de les Illes Balears 2017-03-28T00:19:15Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849471&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2017 Mon, 27 Mar 2017 10:07:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849471&lang=ca&coduo=138143 2017-03-27T10:07:52Z Autorització per practicar la pesca submarina al espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=138143 Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espais natural protegit Fri, 24 Mar 2017 09:02:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=138143 2017-03-24T09:02:58Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874356&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Thu, 23 Mar 2017 12:45:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874356&lang=ca&coduo=138143 2017-03-23T12:45:41Z Autorització per realitzar reportatges fotogràfics o cinematogràfics en espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=138143 Garantir que l'activitat no perjudicarà els valors naturals pels quals es va declarar l'espai protegit Thu, 23 Mar 2017 08:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=138143 2017-03-23T08:57:38Z Indemnització per a sacrifici d'animals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment d'abonament i els barems d'indemnització per sacrifici d'animals en virtut de l'aplicació de determinades mesures de prevenció, control i eradicació de malelties dels animals. Wed, 15 Mar 2017 10:23:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=138143 2017-03-15T10:23:53Z Ajudes de minimis, per a l'any 2016, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2860503&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions als escorxadors Wed, 15 Mar 2017 09:26:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2860503&lang=ca&coduo=138143 2017-03-15T09:26:10Z Autorització Gestor Residus - Instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=138143 Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l´ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació. Tue, 14 Mar 2017 12:22:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=138143 2017-03-14T12:22:17Z Autorització Gestor Residus - Operador http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=138143 Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 14 Mar 2017 12:20:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=138143 2017-03-14T12:20:42Z Ajudes per les actuacions dutes a terme l'any 2016 pel sector agrari professional de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2855026&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i a les entitats associatives de cooperatives, per a participar en les despeses originades l'any 2016, per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions Fri, 10 Mar 2017 10:20:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2855026&lang=ca&coduo=138143 2017-03-10T10:20:10Z Ajudes pel foment de les races autòctones en perill d'extinció, 2017 I del Reial decret 2129/2008, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849198&lang=ca&coduo=138143 Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Fri, 10 Mar 2017 10:15:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849198&lang=ca&coduo=138143 2017-03-10T10:15:48Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al Pla anual 2013 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1352969&lang=ca&coduo=138143 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Fri, 10 Mar 2017 08:55:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1352969&lang=ca&coduo=138143 2017-03-10T08:55:19Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de minimis per a capital circulant en el sector primari per a l'exercici 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2683545&lang=ca&coduo=138143 . Fri, 10 Mar 2017 08:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2683545&lang=ca&coduo=138143 2017-03-10T08:52:15Z Ajudes als fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, per a l'any 2013. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1393595&lang=ca&coduo=138143 Ajudes als fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i verdures, previstes en la Secció 2 del Capítol II del Reglament d'execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en els sectors de les fruites i verdures y de les fruites i verdurers transformades. Fri, 03 Mar 2017 11:34:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1393595&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T11:34:10Z Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinyes, per els anys 2014-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684704&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a reestructuració i reconversió de vinyes, previstes a la Secció 2a del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 173, de 20 de juliol de 2013) Fri, 03 Mar 2017 11:19:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684704&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T11:19:40Z Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici. 3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors. Fri, 03 Mar 2017 11:06:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T11:06:00Z Subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=138143 Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. Fri, 03 Mar 2017 11:01:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T11:01:05Z Subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Fri, 03 Mar 2017 10:52:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:52:35Z Subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=138143 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Fri, 03 Mar 2017 10:45:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:45:47Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades , per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779065&lang=ca&coduo=138143 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Fri, 03 Mar 2017 10:41:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779065&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:41:30Z Noves mesures excepcionals, de caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites i hortalisses http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=138143 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: tomàtiga, pastanagó, col, pebre, colflori i bròquil, cogombre, fongs del genere Agaricus, pomes, peres, prunes, baies, raïm de balança, kiwi, taringes, clementines, mandarines, satsumes, llimones, melicotons i nectarines, cireres i caquis. Fri, 03 Mar 2017 10:39:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:39:45Z Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costsaddicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiquesevitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social inatural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Fri, 03 Mar 2017 10:23:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:23:57Z Subvencions per a cooperació entre agents per a desenvolupar cadenes curtes decomercialització per accions de informació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779087&lang=ca&coduo=138143 La subvenció de les actuacions necessàries i despeses d'estudi, animació i funcionament definides a la convocatòria, amb la finalitat de realitzar accions de informació, promoció i comercialització de les produccions agrícoles de qualitat definides a l'apartat quart, realitzades a altres països tant de l'UE com de fora de l'UE Fri, 03 Mar 2017 10:12:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779087&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:12:22Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656152&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Fri, 03 Mar 2017 10:02:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2656152&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T10:02:28Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2680288&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats, sobretot en allò referent a tramitació d'altes i baixes dels seus membres, gestió de vendes, formació i col·laboració en matèria de gestió de reserves marines, fonamentalment Fri, 03 Mar 2017 09:51:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2680288&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:51:47Z Ajudes destinades a la millora de la gestió de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799118&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a la millora de la gestió de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura Fri, 03 Mar 2017 09:46:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799118&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:46:51Z Ajudes de minimis destinades a la celebració de fires del sector de la pesca, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2778205&lang=ca&coduo=138143 Ajudes de minimis destinades a la celebració de fires del sector de la pesca Fri, 03 Mar 2017 09:45:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2778205&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:45:40Z Ajudes a la preparació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775356&lang=ca&coduo=138143 Ajudes a la preparació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del programa de FEMP Fri, 03 Mar 2017 09:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775356&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:43:25Z Subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720237&lang=ca&coduo=138143 Subvencions són el finançament de la paralització temporal de la flota d'arrossegament de l'activitat de pesca durant el període del 10 de desembre de 2015 al 10 d'abril de 2016 Fri, 03 Mar 2017 09:29:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720237&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T09:29:54Z Ajudes de minimis, per a la millora de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2267402&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria d'ajudes, per a l'any 2015, destinades a inversions a empreses que es dediquin a la producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura, d'acord amb el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlleti Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005. L'objecte d'aquesta línia d'ajudes són les actuacions que es duguin a terme per a la millora de la gestió de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura. Fri, 03 Mar 2017 08:57:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2267402&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:57:42Z Convocatoria de selecció dels Grups d'Acció Local del sector pesquer per al'elaboració d'estratègies de desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per al període 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701934&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria de selecció de Grups d'acció local del sector pesquer (GALP), per a l'elaboració de les Estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP), en el marc del que preveu el Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) aplicable a les Illes Balears 2014-2020. Fri, 03 Mar 2017 08:49:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701934&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:49:35Z Ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural. Fri, 03 Mar 2017 08:46:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:46:57Z Ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=138143 Donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animalsde races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrògen. Fri, 03 Mar 2017 08:41:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:41:51Z Ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=138143 DONAR SUPORT ALS AGRICULTORS QUE PRACTIQUEN L'AGRICULTURA ECOLÒGICA Fri, 03 Mar 2017 08:41:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:41:04Z Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies. per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=138143 Foment de les actuacions de disseny, producció i/o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris, incloses les operacions preparatòries, proves i altres inversions tangibles o intangibles prèvies a la fabricació o ocupació d'aquests nous productes o processos amb fins comercials. Fri, 03 Mar 2017 08:33:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:33:23Z Ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575910&lang=ca&coduo=138143 finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural Fri, 03 Mar 2017 08:28:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575910&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:28:18Z Ajudes destinades al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2596533&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin la ramaderia ecològica. Fri, 03 Mar 2017 08:23:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2596533&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:23:30Z Subvencions per a la cooperació entre agents per fomentar cadenes de distribució curtes per accions de venda directa, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2772079&lang=ca&coduo=138143 Cooperació entre agents per fomentar cadenes de distribució curtes per accions de venda directa Fri, 03 Mar 2017 08:19:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2772079&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:19:50Z Ajudes per a la cooperació entre petits agents per a accions d'intercanvis, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752799&lang=ca&coduo=138143 Mitigació de les dificultats derivades de la insularitat. Fri, 03 Mar 2017 08:17:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752799&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:17:46Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699229&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2016 per a les accions de formació professional i adquisició decompetències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectorsagrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, del'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'úsde bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient il'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrerde 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de DesenvolupamentRural de les Illes Balears 2014-2020. Fri, 03 Mar 2017 08:09:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699229&lang=ca&coduo=138143 2017-03-03T08:09:22Z Ajudes per al suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510396&lang=ca&coduo=138143 fomentar la participació dels agricultors i les agricultores en programes relatius a la qualitat alimentària Thu, 02 Mar 2017 08:59:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510396&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T08:59:01Z Ajudes per al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2402107&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin la ramaderia ecològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 29 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears Thu, 02 Mar 2017 08:52:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2402107&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T08:52:24Z Ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2403123&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animals de races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrogen, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears. Thu, 02 Mar 2017 08:50:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2403123&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T08:50:34Z Ajudes per a fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, corresponents a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2449430&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària Thu, 02 Mar 2017 08:48:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2449430&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T08:48:39Z Ajudes per al foment de la producció integrada, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2403108&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivar l'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenir produccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020, l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears Thu, 02 Mar 2017 08:39:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2403108&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T08:39:53Z Ajudes per el foment de la lluita biològica, per al període 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2316237&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat fomentar la utilització de tècniques de lluita biològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Thu, 02 Mar 2017 08:38:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2316237&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T08:38:17Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2507420&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2015 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari, alimentari i forestal per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràrias, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 02 Mar 2017 08:19:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2507420&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T08:19:49Z Suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, corresponents al període 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510781&lang=ca&coduo=138143 Millorar la difusió dels productes agraris de http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/165/935073 Núm. 165 10 de novembre de 2015 Sec. III. - Pàg. 44354 http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233 qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda Thu, 02 Mar 2017 07:36:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510781&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T07:36:45Z Subvencions per a la modernització de les explotacions agràries, per a l'any 2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1983439&lang=ca&coduo=138143 Fomentar les inversiones i la millora tecnològica de les explotacions agràries de les Illes Balears Thu, 02 Mar 2017 07:32:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1983439&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T07:32:09Z Convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=138143 Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 Thu, 02 Mar 2017 07:27:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T07:27:29Z Ajudes per a distribuir fruita a les escoles per al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2680254&lang=ca&coduo=138143 Ajuda comunitària per al curs escolar 2016-2017, per al subministrament i la distribució de productes dels sectors de les fruites i hortalisses, de les fruites i hortalisses transformades i del plàtan Thu, 02 Mar 2017 07:17:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2680254&lang=ca&coduo=138143 2017-03-02T07:17:28Z