Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 24 Jul 2017 10:22:11 GMT Govern de les Illes Balears 2017-07-24T10:22:11Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització de pesca des d'embarcació a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2772392&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa des d'embarcació dins la reserva marina del Llevant de Mallorca (excepte a la zona de protecció especial). Per pescar dins la reserva és necessari dur a bord aquest document. Per obtenir l'autorització és imprescindible disposar d'una llicència de pesca recreativa d'embarcació en vigor. L'autorització tendrà una vigència d'un any i és gratuïta. IMPORTANT: l'autorització prevista a l'Ordre ARM/3535/2008, de 23 de novembre, de regulació de la zona estatal de la Reserva Marina del Levante de Mallorca-Cala Rajada, també serà vàlida per pescar dins la reserva marina d'àmbit autonòmic. Mon, 24 Jul 2017 07:16:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2772392&lang=ca&coduo=138143 2017-07-24T07:16:40Z Autoritzacions de pesca submarina a les reserves marines de la Badia de Palma i del Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1683027&lang=ca&coduo=138143 Són els documents administratius nominals, individuals i intransferibles, obligatoris que permeten la pràctica de la pesca recreativa submarina a les reserves marines indicades. La taxa per a obtenir les autoritzacions és de 51,45 € per a cadascuna de les reserves. L'autorització a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca té una durada d'un any a partir de la data d'emissió (Ordre de la consellera de 15 d'agost de 2006, BOIB núm. 115). La durada de l'autorització de la Reserva Marina de la badia de Palma està per definir, mentre no es resolgui tendrà una durada d'un any a partir de la data d'emissió. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir les autoritzacions en forma de document de paper imprimible. &nbsp;&nbsp;&nbsp;L'autenticitat dels documents es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital. &nbsp;&nbsp;&nbsp;És convenient guardar el document a l'ordinador per als casos de necessitat com pèrdua o deteriorament poder fer còpies noves. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0034AUTP&version=1">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir les autoritzacions per a la pràctica de la pesca submarina a les reserves marines</a>. Mon, 24 Jul 2017 06:44:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1683027&lang=ca&coduo=138143 2017-07-24T06:44:33Z Autoritzacions de campionats de pesca marítima esportiva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1668025&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu obligatori que permet la celebració de campionats de pesca marítima esportiva a les Illes Balears. Els concursos de pesca que es duguin a terme en aigües exteriors d'espècies de protecció diferenciada con la tonyina, el peix espasa i altres, requeriran de l'autorització de la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. L'aprofitament d'un recurs comú com és la pesca requereix una actitud responsable per part de tots respectant talles, quotes, vedes i zones de reserva. El peix capturat per pescadors recreatius no pot ser venut. A les reserves marines de la Badia de Palma, illa del Toro, Illes Malgrats, Llevant de Mallorca, Nord de Menorca, Freus d'Eivissa i Formentera i Freu de Dragonera no es poden celebrar competicions de pesca. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Medi Rural i Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller, i als Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Documentació necessària per obtenir la llicència: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport del responsable o organitzador del campionat. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard del pagament de la taxa corresponent. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Import de la taxa segons la modalitat de pesca del campionat: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca submarina: 133,10 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca esportiva: 88,75 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca d'altura: 221,85 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sistema de pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3674">enllaç</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. Tue, 11 Jul 2017 07:56:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1668025&lang=ca&coduo=138143 2017-07-11T07:56:17Z Noves mesures excepcionals, de caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites i hortalisses http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=138143 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: tomàtiga, pastanagó, col, pebre, colflori i bròquil, cogombre, fongs del genere Agaricus, pomes, peres, prunes, baies, raïm de balança, kiwi, taringes, clementines, mandarines, satsumes, llimones, melicotons i nectarines, cireres i caquis. Thu, 06 Jul 2017 11:42:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=138143 2017-07-06T11:42:27Z Ajudes per pal·liar els efectes de les pluges intenses de l'any 2017 en els cultius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992118&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a compensar determinats efectes provocats per les pluges intenses l'any 2017 a les explotacions agràries Thu, 06 Jul 2017 10:02:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992118&lang=ca&coduo=138143 2017-07-06T10:02:32Z Mesures excepcionals, amb caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988388&lang=ca&coduo=138143 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: Pomes, peres, prunes, taronges dolces, clementines, mandarines (incloses les tangerines i les satsumes), wilkings i altres híbrids similars de cítrics, llimones, melicotons i nectarines, cireres dolces i caquis. Wed, 05 Jul 2017 08:21:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988388&lang=ca&coduo=138143 2017-07-05T08:21:52Z Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988415&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Wed, 05 Jul 2017 08:19:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988415&lang=ca&coduo=138143 2017-07-05T08:19:21Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Wed, 05 Jul 2017 07:38:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 2017-07-05T07:38:56Z Procediment sancionador en matèria de forests (monts) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. Tue, 04 Jul 2017 09:53:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=138143 2017-07-04T09:53:06Z Procediment sancionador en matèria d'ús del foc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (monts) en relació amb el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal. Tue, 04 Jul 2017 09:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=138143 2017-07-04T09:47:40Z Procediment sancionador en matèria d'espais de rellevància ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) Mon, 03 Jul 2017 12:08:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=138143 2017-07-03T12:08:42Z Procediment sancionador en matèria de patrimoni natural i biodiversitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat Mon, 03 Jul 2017 12:06:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=138143 2017-07-03T12:06:57Z Autorització per al busseig esportiu individual a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1139905&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza a les persones interessades a la pràctica del busseig esportiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 8 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, badia de Palma, Freu de sa Dragonera, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn i Llevant de Mallorca. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir l'autorització en forma de document de paper imprimible. L'autenticitat del document es comprovarà seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Per aconseguir l'autorització cal realitzar el pagament d'una taxa que sols es pot fer <i>on line</i>, a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). &nbsp;&nbsp;&nbsp;L'import de les taxes varia segons la durada i la reserva marina. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions diàries: 5 €</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Nord de Menorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de la Badia de Palma &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Llevant de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de les Illes Malgrats &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de l'Illa del Toro &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Freu de sa Dragonera Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions setmanals: 15 €</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de les Illes Malgrats &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de l'Illa del Toro Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions quinzenals: 10 € </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Nord de Menorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de la Badia de Palma &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Llevant de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Freu de sa Dragonera Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Pagament anual: 50 € </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca Un cop pagada la taxa la persona interessada, cada vegada que vulgui fer una immersió haurà d'obtenir una autorització diària. Pagament anual, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0050ABIA&version=1">aquí</a>. Autorització diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. Fri, 30 Jun 2017 11:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1139905&lang=ca&coduo=138143 2017-06-30T11:48:07Z Premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2971909&lang=ca&coduo=138143 Es convoca la presentació de candidatures als premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible per al curs escolar 2016-2017 en les categories següents: - Premi Centre Educatiu vers el Desenvolupament Sostenible Global, en reconeixement a una trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la implicació en la millora de l'entorn. Aquesta categoria tindrà tres classificats: el 1r, per al més destacat, i el 2n i el 3r, per a dues trajectòries de referència. - Premi Centre Educatiu vers el Desenvolupament Sostenible Específic, en reconeixement a una actuació destacada o de referència en l'àmbit dels residus. Aquesta categoria tindrà també tres classificats: el 1r, per al més destacat, i el 2n i el 3r, per a dues trajectòries de referència. Es valoraran de manera especial les actuacions que recullin el màxim de contextos d'acció: la participació de tota la comunitat educativa, la gestió ambiental del centre, el currículum i la difusió i la implicació vers l'entorn. Mon, 26 Jun 2017 09:11:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2971909&lang=ca&coduo=138143 2017-06-26T09:11:08Z Ajudes de minimis, per a l'any 2017, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2968046&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions als escorxadors Tue, 20 Jun 2017 08:53:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2968046&lang=ca&coduo=138143 2017-06-20T08:53:48Z Indemnització per a sacrifici d'animals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment d'abonament i els barems d'indemnització per sacrifici d'animals en virtut de l'aplicació de determinades mesures de prevenció, control i eradicació de malelties dels animals. Mon, 19 Jun 2017 09:21:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=138143 2017-06-19T09:21:56Z Ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961374&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2017, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Thu, 15 Jun 2017 07:49:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961374&lang=ca&coduo=138143 2017-06-15T07:49:03Z Comunicació prèvia de productor residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=138143 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen residus. S&#8217;ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors. Tue, 13 Jun 2017 09:54:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=138143 2017-06-13T09:54:25Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961249&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Fri, 09 Jun 2017 09:44:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961249&lang=ca&coduo=138143 2017-06-09T09:44:05Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961277&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Thu, 08 Jun 2017 07:00:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961277&lang=ca&coduo=138143 2017-06-08T07:00:25Z Convocatòria de selecció d'Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per al període 2014-2020 a les Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2937195&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria per a la selecció de les estratègis dels GALP Thu, 18 May 2017 09:09:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2937195&lang=ca&coduo=138143 2017-05-18T09:09:15Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929577&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2016 Fri, 12 May 2017 09:27:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929577&lang=ca&coduo=138143 2017-05-12T09:27:21Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699229&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2016 per a les accions de formació professional i adquisició decompetències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectorsagrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, del'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'úsde bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient il'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrerde 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de DesenvolupamentRural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 11 May 2017 12:24:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699229&lang=ca&coduo=138143 2017-05-11T12:24:26Z Sol·licituds de títol i targeta d'identitat professional nauticopesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=93048&lang=ca&coduo=138143 Les targetes d'identitat nauticopesqueres acreditatives de les titulacions professionals són personals i intransferibles, i la responsabilitat de l'ús i la custòdia correspon a la persona titular. En cas que les utilitzi una persona distinta de qui n'és titular, la targeta es recollirà i s'anul·larà, sens perjudici de la responsabilitat a què doni lloc aquest ús. Les targetes no tenen validesa a l'efecte d'acreditar la identitat de la persona que n'és titular i s'han d'acompanyar en tot moment del DNI. Les targetes són vàlides a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb el que estableixen els reials decrets 662/1997, de 12 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims per exercir l'activitat professional, i 1003/1999, d'11 de juny, de traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d'ensenyaments professionals nauticopesquers. Thu, 11 May 2017 10:05:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=93048&lang=ca&coduo=138143 2017-05-11T10:05:09Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i a la ramaderia, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929840&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2017 Thu, 11 May 2017 09:42:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929840&lang=ca&coduo=138143 2017-05-11T09:42:30Z Convocatòria pública de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental següents: <ul> <li>Sensibilització i informació sobre els principals problemes dels residus, la biodiversitat, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears.</li> <li>Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.</li> <li>Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals.</li> <li>Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals a les Illes Balears.</li> </ul> Tue, 09 May 2017 09:22:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=138143 2017-05-09T09:22:51Z Autorització per a l'equipament i la modernització dels vaixells de pesca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98285&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció d'autoritzacions per a les obres d'equipament i de modernització dels vaixells de pesca que representin canvis de cens, de calador o de modalitat de pesca, que impliquin o no canvis estructurals en el vaixell, incloent-hi els canvis de motor, tant intraborda com foraborda. D'acord amb el Reial decret 1027/1989, de 28 de juliol, l'autorització per a la modernització de vaixells que emet la comunitat autònoma és prèvia a l'autorització que correspon, en l'àmbit de les seves competències, al Ministeri de Foment. L'autorització per a la modernització que emet la Direcció General de Pesca es comunica a la persona interessada; al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Thu, 04 May 2017 10:03:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98285&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T10:03:56Z Autorització per a la construcció de vaixells pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=99714&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció d'autoritzacions per a la construcció de vaixells pesquers amb port base a les Illes Balears. L'autorització per a la construcció es notifica a la persona interessada; al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Thu, 04 May 2017 10:02:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=99714&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T10:02:43Z Autorització de canvi de port base dels vaixells pesquers entre els ports de la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=927982&lang=ca&coduo=138143 Els canvis de base entre ports d'una mateixa comunitat autònoma són autoritzats per la comunitat autònoma corresponent, amb l'informe previ, si escau, de l'autoritat portuària i de la confraria de pescadors. Una vegada autoritzat el canvi de base del vaixell pesquer per la comunitat autònoma, aquesta haurà d'informar del mateix amb caràcter immediat a la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura de la Secretaria General de Pesca, a l'efecte de la seva inclusió en el Cens de la Flota Operativa Pesquera i en el Cens per Modalitats de Pesca. Thu, 04 May 2017 09:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=927982&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T09:58:49Z Sancionador Simplificat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492611&lang=ca&coduo=138143 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors per la pressumpta comissió d'una infracció lleu en materia de residus, que es troben tipificades a l'article 46.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. - Els interessats podran formular al·legacions en el termini de quinze dies. - Proposta de resolució de l'instructor i resolució de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. Thu, 04 May 2017 08:12:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492611&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T08:12:21Z Procediment sancionador ordinari per infraccions de la normativa de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=138143 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors, per la pressumpta comissió per infraccions greus o molt greus, que es troben tipificades als apartats 2 i 3 de l'article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. - 15 dies per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. - Proposta de resolució de l'instructor. - 15 dies per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. - Resolució del conseller de Medi Ambient o del Consell de Govern. Thu, 04 May 2017 08:11:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T08:11:26Z Activitats potencialment contaminants del sòl http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=495213&lang=ca&coduo=138143 El RD 9/2005, de 14 de gener, estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. A partir del que estableix el RD 9/2005, els titulars de les Activitats Potencialment Contaminants (APC) del sòl han d'entregar a l'administració competent en matèria de residus, en un termini inferior a 2 anys, un informe preliminar de situació (IPS) per a cada un dels sòls en els que desenvolupa la seva activitat per tal d'informar sobre l'estat d'aquell sòl. Aquest informe es pot elaborar a partir de la informació generada en compliment de la legislació vigent en matèria de residus i substàncies perilloses, i no suposa l'obligació de realitzar cap tipus d'assaig o d'anàlisi específic L'objectiu principal de l'informe és recollir aquella informació rellevant que permeti valorar la possibilitat que es produeixin o s'hagin produït contaminacions significatives del sòl on s'emplaça o s'ha emplaçat l'APC. En aquest sentit, els interessats podran adjuntar a l'informe tota aquella informació complementària que considerin convenient per a una millor valoració de la situació del sòl. Examinat l'IPS, l&acute;administració competent, en aquest cas el Servei de Residus, podrà demanar al titular de l'activitat o al propietari del sòl, informes complementaris més detallats, dades o anàlisis que permetin avaluar el grau de contaminació del sòl. A més, els titulars de les APC's estaran obligats a remetre periòdicament a l'Agència informes de situació amb el contingut i periodicitat que marqui el Servei. Thu, 04 May 2017 08:08:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=495213&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T08:08:09Z Comunicació prèvia recollida i transport de residus amb caràcter professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=138143 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de la seva activitat les entitats o empreses que transporten i/o recullen residus sense una instal&#8226;lació associada. Thu, 04 May 2017 07:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T07:59:06Z Llicència de pesca marítima recreativa individual (únicament vàlida des de terra) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96401&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra, en aigües interiors i exteriors de les Illes Balears. Les llicències tenen validesa per a 3 anys. Les persones jubilades o majors de 65 anys no han de pagar la taxa però han de fer el tràmit <span style="color:red;">en persona</span>. <b><i>Formes d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>. És preferible utilitzar ordinadors enlloc de dispositius mòbils: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir la llicència o bé en forma de targeta plàstica o bé en paper: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) <u>Targeta plàstica</u>: La targeta us arribarà per correu postal a l'adreça indicada. Mentre us arriba, el resguard serveix com a llicència de pesca recreativa provisional. La taxa a pagar és de 25,01 €. <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0002PESR&version=3">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir una llicència en targeta plàstica</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <u>Paper</u>: Es tracta d'un document PDF vàlid com a llicència que la persona interessada ha d'imprimir. L'autenticitat del document es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. L'import de la taxa és de 15,01 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;És convenient guardar el document a l'ordinador per fer-ne còpies noves en cas de pèrdua o deteriorament. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0035PESI&version=1" target="_blank">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir una llicència immediata imprimible en paper</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport (en cas de renovació no és necessari). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (25,01 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4343">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,29 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347">Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100097">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=55&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498&codMenuPN=424&codMenuSN=428">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=368%3Allicencia-de-pesca-recreativa-individual&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Wed, 03 May 2017 07:30:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96401&lang=ca&coduo=138143 2017-05-03T07:30:10Z Llicència de pesca marítima recreativa per a l'embarcació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98088&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu que empara l'exercici de la pesca marítima des d'embarcacions de bandera espanyola de les llistes 6ª i 7ª o de bandera dels països de la Unió Europea dins les aigües interiors i exteriors de les Illes Balears. La durada és de 3 anys. <b><i>Formes d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (veure apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del rol/llicència de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l'embarcació i de l'armador o propietari (en cas de primera expedició). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l'armador o, en el cas de persones estrangeres, del passaport o del document governatiu del país, reconegut per l'Administració espanyola (en cas de primera expedició). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu de l'ingrés de la taxa. L'import de la taxa per a embarcacions fins a 6 m. d'eslora és de 45,06 €, per a embarcacions superiors és de 74,24€. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> al portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre l'enllaç adient segons l'eslora de l'embarcació: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/modelo.aspx?m=046&idconcepto=4345">Pagament de la taxa per a embarcacions de fins a 6 m. d'eslora</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/modelo.aspx?m=046&idconcepto=4346">Pagament de la taxa per a embarcacions de més de 6 m. d'eslora</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta es poden fer duplicats. La taxa és de 10,29 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> al portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347">Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://seuelectronica.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100378">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=7429&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498&codMenuPN=424&codMenuSN=428">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=546%3Allicencia-de-pesca-amb-embarcacio&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Wed, 03 May 2017 07:29:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98088&lang=ca&coduo=138143 2017-05-03T07:29:09Z Autorització especial per a finalitats científiques en reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106519&lang=ca&coduo=138143 Les actuacions de caire científic dins les reserves marines requereixen una autorització expressa de la Direcció General de Pesca. Segons l'oportunitat i l'interès de l'estudi, la Direcció General de Pesca resoldrà sobre la conveniència de dur a terme aquestes activitats i, si escau, les autoritzarà. Wed, 03 May 2017 07:27:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106519&lang=ca&coduo=138143 2017-05-03T07:27:56Z Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 8 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca i Freu de sa Dragonera. Les reserves marines de l'illa del Toro i de les lles Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig. <u>Forma d'obtenir l'autorització:</u> La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya. Per obtindre per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, <a href="mailto:reservesmarines@dgpesca.caib.es?subject=Obtenció usuari-contrasenya accès tràmit">reservesmarines@dgpesca.caib.es</a>, o bé al núm. de fax 971 17 68 04. Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonar on line una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió. Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10 € per a la reserva d'1 torn de boia, o bé, 900 €/any. Reserva Marina del Nord de Menorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina de la Badia de Palma: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Llevant de Mallorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: 20 €/dia, o bé 450 €/any. <u>Tramitació de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats</u> Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar d'un en un els torns de les boies d'aquestes localitzacions, fins un màxim de 3 diaris a partir de les 17 h del dia anterior. Segons els interessos dels centres o clubs, poden optar per fer un únic pagament anual de 900 €, o bé abonar els 10 € que costa la reserva d'un torn de boia. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer s'haurà de pagar la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a> Reserva de boies premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> <u>Tramitació d'autorització a la resta de reserves marines</u> Segons els interessos dels centres o clubs de busseig, es pot optar per fer un únic pagament anual de 450 €, o bé abonar els 20 € que costa concertar les immersions diàries. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. Per fer la reserva diària premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer haureu de pagar la taxa i després haureu d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual realitzant el tràmit oportú. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a>. Autorització d'immersió diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a>. Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_illes_Malgrats_i_el_Toro.pdf">Plànol de les reserves</a>. Reserva marina del Nord de Menorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Nord_de_Menorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Freus.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Badia de Palma: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Badia_de_Palma.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Migjorn de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Migjorn_de_Mallorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Llevant de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Llevant.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de Sa Dragonera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Dragonera.pdf">Plànol de la reserva</a>. Wed, 03 May 2017 07:27:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 2017-05-03T07:27:04Z Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals de la pesca marítima recreativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108082&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, zonal i obligatori que permet la utilització del rall, el morenell, la llenceta i la moixonera per a la pesca recreativa en aigües interiors de les Illes Balears. Els ormeigs emprats s'han de correspondre amb la descripció que es dóna a <a href="http://boib.caib.es/pdf/1999081/mp9237.pdf">l'ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de juny de 1999, per la qual es desenvolupa el Decret 69/1999 del 4 de juny, de pesca esportiva i recreativa, per a l'ús d'alguns aparells tradicionals per a la pesca recreativa a les aigües interiors</a>. L'autorització té una durada de 2 anys. <b><i>Formes d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>A Mallorca</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir l'autorització</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI o passaport i original. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència de pesca marítima recreativa individual. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (25,73 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clicant sobre el següent enllaç: <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0004USAP&version=1">Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals</a>. Un cop finalitzat el tràmit es pot imprimir un resguard que serveix com a autorització provisional, fins que es rep l'autorització definitiva per correu postal. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>A Menorca, Eivissa i Formentera</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100100">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=457&language=ca&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=523&codMenuTN=692&codMenu=669">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ovac.consellinsulardeformentera.cat/ovac/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp">Consell Insular de Formentera</a> Wed, 03 May 2017 07:26:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108082&lang=ca&coduo=138143 2017-05-03T07:26:10Z Llicència de pesca marítima submarina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1682710&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa submarina. Cal recordar que hi ha zones de la costa on la pràctica de la pesca submarina està prohibida. La llicència té un cost de 27,60€ i una validesa d'1 any. L'edat mínima per obtenir la llicència són 16 anys, els menors de 18 han de disposar del consentiment del pare, mare o tutor legal. Les persones jubilades no han de pagar la taxa però necessiten obtenir la llicència. <b><i>Forma d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport (en cas de renovació no és necessari). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia de la llicència federativa en vigor, o bé, fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consentiment per escrit del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors de 18 anys. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (27,60 €). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4344">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima submarina</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,29 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347">Pagament de la taxa de duplicats de llicències</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://seuelectronica.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100098">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=4209&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=545%3Allicencia-de-pesca-submarina-en-general&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Wed, 03 May 2017 07:21:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1682710&lang=ca&coduo=138143 2017-05-03T07:21:29Z Sol·licitud de l'autorització per practicar la pesca marítima submarina a l'àmbit marí del Parc Natural de s'Albufera des Grau http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1831120&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que permet la pràctica de la pesca recreativa submarina a l'àmbit marí del PN de s'Albufera des Grau. L'autorització està gravada amb una taxa de 51, 45 € i tendrà validesa fins el 31 de desembre de l'any d'emissió. Per obtenir l'autorització cal disposar d'una llicència de pesca recreativa submarina en vigor. En el cas que aquesta llicència s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el tràmit es sol·licitarà que s'adjunti un document que ho acrediti, aquest pot ser una fotografia de la mateixa llicència, o bé una còpia escanejada. L'obtenció de la llicència <b>NO</b> és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat. <i>Forma d'obtenir la sol·licitud de llicència:</i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>- On line:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inici de la tramitació telemàtica, clicant en el següent enllaç: <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=AP0041PSAG&version=1">Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau</a>. Wed, 03 May 2017 06:44:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1831120&lang=ca&coduo=138143 2017-05-03T06:44:04Z Targeta d'identitat de busseig professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=95809&lang=ca&coduo=138143 Per a la pràctica de les intervencions hiperbàriques i subaquàtiques de caràcter laboral, professional o científic en les quals se sotmeti les persones a un medi hiperbàric, és necessari que aquestes persones disposin del títol professional adequat al nivell d'exposició hiperbàrica. Les titulacions que es requereixen per fer les diferents tasques de busseig professional a les Illes Balears es regulen en el Decret 2055/1969 i en l'Ordre de 25 d'abril de 1973, i són les establertes en la normativa legal vigent sobre la matèria. Els posseïdors d'un títol de busseig han de disposar de la llibreta d'activitats subaquàtiques, en què s'han d'anotar, com a mínim, els reconeixements mèdics i les immersions que hagi autoritzat la Direcció General de Pesca. Independentment de les autoritzacions que exigeixin altres organismes competents en la matèria, les immersions per a tasques submarines requereixen una autorització prèvia de la Direcció General de Pesca. Aquesta autorització l'ha de sol·licitar la persona interessada i té validesa fins al dia 31 de desembre de l'any en curs. Tue, 02 May 2017 12:49:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=95809&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:49:21Z Autorització anual per a empreses de busseig professional i per a bussejadors autònoms http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96374&lang=ca&coduo=138143 Independentment de les autoritzacions que exigeixin altres organismes competents en la matèria, les immersions per a tasques submarines requereixen l'autorització prèvia de la Direcció General de Pesca. Aquesta autorització, l'ha de sol·licitar la persona interessada i té validesa fins al 31 de desembre de l'any en curs. Tue, 02 May 2017 12:47:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96374&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:47:30Z Autorització d'habilitació professional per als bussejadors professionals amb titulació acadèmica que no té aparellat títol professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100399&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquest procediment és l'habilitació professional dels bussejadors de segona classe restringits, que varen fer els darrers cursos en la Unitat Costa Nord en el moment de la derogació de la normativa en busseig professional de l'any 1969 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació; l'habilitació dels titulats acadèmics segons el Reial decret 727/1994, de 22 d'abril, i la renovació de l'habilitació professional dels bussejadors de segona classe restringits i certificats d'iniciació al busseig del Ministeri. Tue, 02 May 2017 12:31:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100399&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:31:04Z Sol·licitud d'expedició, renovació i duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100424&lang=ca&coduo=138143 L'expedició per primera vegada de la llibreta d'activitats subaquàtiques es fa conjuntament amb l'habilitació professional. És el cas dels tècnics en busseig a mitjana profunditat (Reial decret 727/1994, de 22 d'abril). La renovació de les llibretes per pèrdua o per finalització s'ha de sol·licitar. Tue, 02 May 2017 12:25:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=100424&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:25:53Z Autorització periòdica anual per a bussejadors professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106825&lang=ca&coduo=138143 L'autorització té una vigència d'un any, comptador a partir de la data que la persona interessada a obtenir l'autorització és certificada com a apte en el reconeixement mèdic. Per al tràmit s'ha de presentar la llibreta d'activitats subaquàtiques (que ha de ser signada). No s'ha de formalitzar cap sol·licitud. Tue, 02 May 2017 12:25:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106825&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:25:05Z Regularització i actualització d'inscripcions d'embarcacions pesqueres en el Registre de Vaixells i Empreses Navilieres i en el Cens de la Flota Pesquera Operativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=139870&lang=ca&coduo=138143 L'objecte del procediment és regularitzar i actualitzar les inscripcions en el Registre de Vaixells i Empreses Navilieres i en el Cens de la Flota Pesquera Operativa corresponents a les embarcacions de pesca en què el material del buc, la potència propulsora o els valors d'eslora, mànega, puntal o arqueig, no coincideixin amb les dades registrals. Tue, 02 May 2017 12:24:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=139870&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:24:32Z Autorització per a la primera venda dels productes de la pesca i del marisqueig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=142817&lang=ca&coduo=138143 L'objecte del Decret 13/2007 és regular en el territori de les Illes Balears: - la primera venda dels productes de la pesca, en aplicació de la normativa bàsica estatal sobre la primera venda dels productes de la pesca; - la primera venda dels productes del marisqueig i de l'aqüicultura. Tue, 02 May 2017 12:23:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=142817&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:23:23Z Autorització per a l'emmagatzematge de productes pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=146730&lang=ca&coduo=138143 Les organitzacions i col·lectius de pescadors professionals que vulguin emmagatzemar productes de la pesca abans de la primera venda han de demanar l'autorització de la Direcció General de Medi Rural i Marí. Els propietaris, o els seus representants, de productes de la pesca que emmagatzemin abans de la primera venda han d'emplenar i presentar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori un document de recollida. L'obtenció d'aquesta autorització no eximeix als titulars del compliment de la resta de la normativa aplicable a aquestes instal·lacions, especialment la sanitària. Tue, 02 May 2017 12:22:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=146730&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:22:22Z Sol·licitud per a l'obtenció de la qualificació de professionalitat pesquera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928349&lang=ca&coduo=138143 El certificat de professionalitat es podrà exigir per sol·licitar qualsevol tipus d'ajuda o subvenció, així com el canvi de base de l'embarcació i en general per a l'obtenció dels serveis portuaris o qualsevol altre servei i autoritzacions pròpies de la pesca professional. Tue, 02 May 2017 12:20:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928349&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:20:54Z Declaració del vehicle apte per al transport de productes pesquers abans de la primera venda dins el territori de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928698&lang=ca&coduo=138143 El transport de productes pesquers abans de la primera venda, dins el territori de les Illes Balears, s'han de fer amb un vehicle declarat per a aquest ús per la conselleria competent en matèria de pesca. Tue, 02 May 2017 12:20:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=928698&lang=ca&coduo=138143 2017-05-02T12:20:08Z