Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 24 Sep 2017 17:12:24 GMT Govern de les Illes Balears 2017-09-24T17:12:24Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988415&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Thu, 21 Sep 2017 12:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988415&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T12:27:03Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i a la ramaderia, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929840&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2017 Thu, 21 Sep 2017 10:52:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929840&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T10:52:14Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929577&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2016 Thu, 21 Sep 2017 10:49:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929577&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T10:49:47Z Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici. 3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors. Thu, 21 Sep 2017 10:46:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T10:46:45Z Ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=138143 DONAR SUPORT ALS AGRICULTORS QUE PRACTIQUEN L'AGRICULTURA ECOLÒGICA Thu, 21 Sep 2017 10:46:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T10:46:22Z Ajudes destinades al foment de la producció integrada, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=138143 Fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivarl'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenirproduccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables Thu, 21 Sep 2017 10:45:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T10:45:55Z Ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=138143 Donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animalsde races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrògen. Thu, 21 Sep 2017 10:45:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T10:45:23Z Ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575910&lang=ca&coduo=138143 finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural Thu, 21 Sep 2017 10:44:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575910&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T10:44:56Z Ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural. Thu, 21 Sep 2017 10:43:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T10:43:09Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, ajudes de minimis per a replantar arbres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers i oliveres Thu, 21 Sep 2017 09:37:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=138143 2017-09-21T09:37:34Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909780&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2017 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 Wed, 20 Sep 2017 05:39:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909780&lang=ca&coduo=138143 2017-09-20T05:39:09Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades , per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779065&lang=ca&coduo=138143 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Mon, 18 Sep 2017 07:13:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779065&lang=ca&coduo=138143 2017-09-18T07:13:21Z Desenvolupament de l'aplicació a Espanya de la normativa de la U.E. en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, pel curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Wed, 06 Sep 2017 07:01:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=138143 2017-09-06T07:01:48Z CONVENI de col·laboració en matèria forestal, de diversitat genètica i de recursos naturals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=138143 Aquest conveni pretén establir una col·laboració entre el propietari i la Conselleria de Medi Ambient, amb l'objectiu de fomentar i conservar la massa forestal de terrenys particulars, realitzant treballs de silvicultura preventiva i infrastructures de defensa contra incendis, preservant la diversitat genètica, ecosistemes naturals i paisatges de la propietat i realitzant un aprofitament sostenible de les espècies silvestres o ajudant a la seva restauració i millora. Tue, 05 Sep 2017 11:35:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=138143 2017-09-05T11:35:01Z Autorització de propietaris de finques a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tasques de gestió de la vegetació i fauna en zona cremada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=138143 Tue, 05 Sep 2017 11:31:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=138143 2017-09-05T11:31:58Z Declaració responsable anual en aplicació del Reglament per la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=138143 Declaració Responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com agents als efectes del Reglament (UE) 995/2010 i en compliment de l'article 7 del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta. Tue, 05 Sep 2017 11:22:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=138143 2017-09-05T11:22:47Z Inscripció / Renovació en el Registre Balear d'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=473668&lang=ca&coduo=138143 Inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o manteniment de la inscripció. Mon, 04 Sep 2017 12:41:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=473668&lang=ca&coduo=138143 2017-09-04T12:41:40Z Foment de la producció de productes agrícoles de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària. Fri, 01 Sep 2017 12:05:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=138143 2017-09-01T12:05:08Z Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 8 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca i Freu de sa Dragonera. Les reserves marines de l'illa del Toro i de les lles Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig. <u>Forma d'obtenir l'autorització:</u> La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya. Per obtindre per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, <a href="mailto:reservesmarines@dgpesca.caib.es?subject=Obtenció usuari-contrasenya accès tràmit">reservesmarines@dgpesca.caib.es</a>, o bé al núm. de fax 971 17 68 04. Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonar on line una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió. Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10 € per a la reserva d'1 torn de boia, o bé, 900 €/any. Reserva Marina del Nord de Menorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina de la Badia de Palma: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Llevant de Mallorca: 20 €/dia, o bé 450 €/any. Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: 20 €/dia, o bé 450 €/any. <u>Tramitació de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats</u> Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar de cada torn dues boies a partir de les 17 h del dia anterior. Si queden boies lliures del dia anterior, aquestes es podran reservar el mateix dia. Segons els interessos dels centres o clubs, poden optar per fer un únic pagament anual de 900 €, o bé abonar els 10 € que costa la reserva d'un torn de boia. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer s'haurà de pagar la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a> Reserva de boies premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0044REBO&version=1">aquí</a> <u>Tramitació d'autorització a la resta de reserves marines</u> Segons els interessos dels centres o clubs de busseig, es pot optar per fer un únic pagament anual de 450 €, o bé abonar els 20 € que costa concertar les immersions diàries. Els pagaments telemàtic s'han d'efectuar amb targeta bancària. Per fer la reserva diària premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a> En cas de triar l'opció de pagament anual, primer haureu de pagar la taxa i després haureu d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual realitzant el tràmit oportú. Pagament anual premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0045ABCA&version=2">aquí</a>. Autorització d'immersió diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0042ABCO&version=2">aquí</a>. Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules: Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_illes_Malgrats_i_el_Toro.pdf">Plànol de les reserves</a>. Reserva marina del Nord de Menorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Nord_de_Menorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Freus.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de la Badia de Palma: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Badia_de_Palma.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Migjorn de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Migjorn_de_Mallorca.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina del Llevant de Mallorca: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Llevant.pdf">Plànol de la reserva</a>. Reserva marina de Sa Dragonera: <a href="http://mediambient.caib.es/www/srecursosmarins/reservesmarines/Planol_RM_Dragonera.pdf">Plànol de la reserva</a>. Wed, 09 Aug 2017 06:18:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=106992&lang=ca&coduo=138143 2017-08-09T06:18:29Z Subvencions per a la creació d'empreses per activitas no agràries a les zones rurals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=138143 L'ajuda està dirigida a la creació d'empreses en zones rurals que desenvolupin activitats de les previstes en els apartats c, d,e i f del punt 2 de l'article 82 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears i que estiguin orientades a la diversificació de les rendes de les explotacions agràries mitjançant l'explotació de les potencialitats intrínseques del territori de les illes Balears. Mon, 07 Aug 2017 08:29:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=138143 2017-08-07T08:29:10Z Ajudes de mínimis per a inversions en activitas no agrícoles, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=138143 Fomentar les inversions en les activitats de diversificació previstes en els apartats c, d, e i f de l'article 62 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears. Mon, 07 Aug 2017 07:53:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=138143 2017-08-07T07:53:18Z Autorització de pesca des d'embarcació a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2772392&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa des d'embarcació dins la reserva marina del Llevant de Mallorca (excepte a la zona de protecció especial). Per pescar dins la reserva és necessari dur a bord aquest document. Per obtenir l'autorització és imprescindible disposar d'una llicència de pesca recreativa d'embarcació en vigor. L'autorització tendrà una vigència d'un any i és gratuïta. IMPORTANT: l'autorització prevista a l'Ordre ARM/3535/2008, de 23 de novembre, de regulació de la zona estatal de la Reserva Marina del Levante de Mallorca-Cala Rajada, també serà vàlida per pescar dins la reserva marina d'àmbit autonòmic. Mon, 24 Jul 2017 07:16:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2772392&lang=ca&coduo=138143 2017-07-24T07:16:40Z Autoritzacions de pesca submarina a les reserves marines de la Badia de Palma i del Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1683027&lang=ca&coduo=138143 Són els documents administratius nominals, individuals i intransferibles, obligatoris que permeten la pràctica de la pesca recreativa submarina a les reserves marines indicades. La taxa per a obtenir les autoritzacions és de 51,45 € per a cadascuna de les reserves. L'autorització a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca té una durada d'un any a partir de la data d'emissió (Ordre de la consellera de 15 d'agost de 2006, BOIB núm. 115). La durada de l'autorització de la Reserva Marina de la badia de Palma està per definir, mentre no es resolgui tendrà una durada d'un any a partir de la data d'emissió. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir les autoritzacions en forma de document de paper imprimible. &nbsp;&nbsp;&nbsp;L'autenticitat dels documents es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital. &nbsp;&nbsp;&nbsp;És convenient guardar el document a l'ordinador per als casos de necessitat com pèrdua o deteriorament poder fer còpies noves. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0034AUTP&version=1">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir les autoritzacions per a la pràctica de la pesca submarina a les reserves marines</a>. Mon, 24 Jul 2017 06:44:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1683027&lang=ca&coduo=138143 2017-07-24T06:44:33Z Autoritzacions de campionats de pesca marítima esportiva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1668025&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu obligatori que permet la celebració de campionats de pesca marítima esportiva a les Illes Balears. Els concursos de pesca que es duguin a terme en aigües exteriors d'espècies de protecció diferenciada con la tonyina, el peix espasa i altres, requeriran de l'autorització de la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. L'aprofitament d'un recurs comú com és la pesca requereix una actitud responsable per part de tots respectant talles, quotes, vedes i zones de reserva. El peix capturat per pescadors recreatius no pot ser venut. A les reserves marines de la Badia de Palma, illa del Toro, Illes Malgrats, Llevant de Mallorca, Nord de Menorca, Freus d'Eivissa i Formentera i Freu de Dragonera no es poden celebrar competicions de pesca. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Medi Rural i Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller, i als Consells Insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Documentació necessària per obtenir la llicència: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI i original o passaport del responsable o organitzador del campionat. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard del pagament de la taxa corresponent. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Import de la taxa segons la modalitat de pesca del campionat: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca submarina: 133,10 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca esportiva: 88,75 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pesca d'altura: 221,85 € &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sistema de pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3674">enllaç</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. Tue, 11 Jul 2017 07:56:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1668025&lang=ca&coduo=138143 2017-07-11T07:56:17Z Noves mesures excepcionals, de caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites i hortalisses http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=138143 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: tomàtiga, pastanagó, col, pebre, colflori i bròquil, cogombre, fongs del genere Agaricus, pomes, peres, prunes, baies, raïm de balança, kiwi, taringes, clementines, mandarines, satsumes, llimones, melicotons i nectarines, cireres i caquis. Thu, 06 Jul 2017 11:42:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=138143 2017-07-06T11:42:27Z Ajudes per pal·liar els efectes de les pluges intenses de l'any 2017 en els cultius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992118&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a compensar determinats efectes provocats per les pluges intenses l'any 2017 a les explotacions agràries Thu, 06 Jul 2017 10:02:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992118&lang=ca&coduo=138143 2017-07-06T10:02:32Z Mesures excepcionals, amb caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988388&lang=ca&coduo=138143 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: Pomes, peres, prunes, taronges dolces, clementines, mandarines (incloses les tangerines i les satsumes), wilkings i altres híbrids similars de cítrics, llimones, melicotons i nectarines, cireres dolces i caquis. Wed, 05 Jul 2017 08:21:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988388&lang=ca&coduo=138143 2017-07-05T08:21:52Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Wed, 05 Jul 2017 07:38:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 2017-07-05T07:38:56Z Procediment sancionador en matèria de forests (monts) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. Tue, 04 Jul 2017 09:53:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=138143 2017-07-04T09:53:06Z Procediment sancionador en matèria d'ús del foc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (monts) en relació amb el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal. Tue, 04 Jul 2017 09:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=138143 2017-07-04T09:47:40Z Procediment sancionador en matèria d'espais de rellevància ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) Mon, 03 Jul 2017 12:08:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=138143 2017-07-03T12:08:42Z Procediment sancionador en matèria de patrimoni natural i biodiversitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=138143 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat Mon, 03 Jul 2017 12:06:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=138143 2017-07-03T12:06:57Z Autorització per al busseig esportiu individual a les reserves marines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1139905&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza a les persones interessades a la pràctica del busseig esportiu en aigües de les reserves marines. A les Illes Balears hi ha establertes 8 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, badia de Palma, Freu de sa Dragonera, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn i Llevant de Mallorca. <b><i>Forma d'obtenir l'autorització:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir l'autorització en forma de document de paper imprimible. L'autenticitat del document es comprovarà seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Per aconseguir l'autorització cal realitzar el pagament d'una taxa que sols es pot fer <i>on line</i>, a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). &nbsp;&nbsp;&nbsp;L'import de les taxes varia segons la durada i la reserva marina. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions diàries: 5 €</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Nord de Menorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de la Badia de Palma &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Llevant de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de les Illes Malgrats &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de l'Illa del Toro &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Freu de sa Dragonera Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions setmanals: 15 €</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de les Illes Malgrats &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de l'Illa del Toro Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Autoritzacions quinzenals: 10 € </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Nord de Menorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM de la Badia de Palma &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Llevant de Mallorca &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Freu de sa Dragonera Per sol·licitar l'autorització, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Pagament anual: 50 € </b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM dels Freus d'Eivissa i Formentera &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RM del Migjorn de Mallorca Un cop pagada la taxa la persona interessada, cada vegada que vulgui fer una immersió haurà d'obtenir una autorització diària. Pagament anual, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0050ABIA&version=1">aquí</a>. Autorització diària, premeu <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0033AUBU&version=3">aquí</a>. Fri, 30 Jun 2017 11:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1139905&lang=ca&coduo=138143 2017-06-30T11:48:07Z Premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2971909&lang=ca&coduo=138143 Es convoca la presentació de candidatures als premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible per al curs escolar 2016-2017 en les categories següents: - Premi Centre Educatiu vers el Desenvolupament Sostenible Global, en reconeixement a una trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la implicació en la millora de l'entorn. Aquesta categoria tindrà tres classificats: el 1r, per al més destacat, i el 2n i el 3r, per a dues trajectòries de referència. - Premi Centre Educatiu vers el Desenvolupament Sostenible Específic, en reconeixement a una actuació destacada o de referència en l'àmbit dels residus. Aquesta categoria tindrà també tres classificats: el 1r, per al més destacat, i el 2n i el 3r, per a dues trajectòries de referència. Es valoraran de manera especial les actuacions que recullin el màxim de contextos d'acció: la participació de tota la comunitat educativa, la gestió ambiental del centre, el currículum i la difusió i la implicació vers l'entorn. Mon, 26 Jun 2017 09:11:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2971909&lang=ca&coduo=138143 2017-06-26T09:11:08Z Ajudes de minimis, per a l'any 2017, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2968046&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions als escorxadors Tue, 20 Jun 2017 08:53:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2968046&lang=ca&coduo=138143 2017-06-20T08:53:48Z Indemnització per a sacrifici d'animals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=138143 Establir el procediment d'abonament i els barems d'indemnització per sacrifici d'animals en virtut de l'aplicació de determinades mesures de prevenció, control i eradicació de malelties dels animals. Mon, 19 Jun 2017 09:21:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=138143 2017-06-19T09:21:56Z Ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961374&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2017, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Thu, 15 Jun 2017 07:49:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961374&lang=ca&coduo=138143 2017-06-15T07:49:03Z Comunicació prèvia de productor residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=138143 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen residus. S&#8217;ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors. Tue, 13 Jun 2017 09:54:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=138143 2017-06-13T09:54:25Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961249&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Fri, 09 Jun 2017 09:44:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961249&lang=ca&coduo=138143 2017-06-09T09:44:05Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961277&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Thu, 08 Jun 2017 07:00:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961277&lang=ca&coduo=138143 2017-06-08T07:00:25Z Convocatòria de selecció d'Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per al període 2014-2020 a les Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2937195&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria per a la selecció de les estratègis dels GALP Thu, 18 May 2017 09:09:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2937195&lang=ca&coduo=138143 2017-05-18T09:09:15Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699229&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2016 per a les accions de formació professional i adquisició decompetències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectorsagrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, del'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'úsde bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient il'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrerde 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de DesenvolupamentRural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 11 May 2017 12:24:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699229&lang=ca&coduo=138143 2017-05-11T12:24:26Z Sol·licituds de títol i targeta d'identitat professional nauticopesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=93048&lang=ca&coduo=138143 Les targetes d'identitat nauticopesqueres acreditatives de les titulacions professionals són personals i intransferibles, i la responsabilitat de l'ús i la custòdia correspon a la persona titular. En cas que les utilitzi una persona distinta de qui n'és titular, la targeta es recollirà i s'anul·larà, sens perjudici de la responsabilitat a què doni lloc aquest ús. Les targetes no tenen validesa a l'efecte d'acreditar la identitat de la persona que n'és titular i s'han d'acompanyar en tot moment del DNI. Les targetes són vàlides a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb el que estableixen els reials decrets 662/1997, de 12 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims per exercir l'activitat professional, i 1003/1999, d'11 de juny, de traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d'ensenyaments professionals nauticopesquers. Thu, 11 May 2017 10:05:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=93048&lang=ca&coduo=138143 2017-05-11T10:05:09Z Convocatòria pública de subvencions per a activitats d'educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental següents: <ul> <li>Sensibilització i informació sobre els principals problemes dels residus, la biodiversitat, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears.</li> <li>Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.</li> <li>Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals.</li> <li>Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes dels residus, la biodiversitat i els espais naturals a les Illes Balears.</li> </ul> Tue, 09 May 2017 09:22:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2597767&lang=ca&coduo=138143 2017-05-09T09:22:51Z Autorització per a l'equipament i la modernització dels vaixells de pesca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98285&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció d'autoritzacions per a les obres d'equipament i de modernització dels vaixells de pesca que representin canvis de cens, de calador o de modalitat de pesca, que impliquin o no canvis estructurals en el vaixell, incloent-hi els canvis de motor, tant intraborda com foraborda. D'acord amb el Reial decret 1027/1989, de 28 de juliol, l'autorització per a la modernització de vaixells que emet la comunitat autònoma és prèvia a l'autorització que correspon, en l'àmbit de les seves competències, al Ministeri de Foment. L'autorització per a la modernització que emet la Direcció General de Pesca es comunica a la persona interessada; al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Thu, 04 May 2017 10:03:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=98285&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T10:03:56Z Autorització per a la construcció de vaixells pesquers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=99714&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquest procediment és l'obtenció d'autoritzacions per a la construcció de vaixells pesquers amb port base a les Illes Balears. L'autorització per a la construcció es notifica a la persona interessada; al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Thu, 04 May 2017 10:02:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=99714&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T10:02:43Z Autorització de canvi de port base dels vaixells pesquers entre els ports de la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=927982&lang=ca&coduo=138143 Els canvis de base entre ports d'una mateixa comunitat autònoma són autoritzats per la comunitat autònoma corresponent, amb l'informe previ, si escau, de l'autoritat portuària i de la confraria de pescadors. Una vegada autoritzat el canvi de base del vaixell pesquer per la comunitat autònoma, aquesta haurà d'informar del mateix amb caràcter immediat a la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura de la Secretaria General de Pesca, a l'efecte de la seva inclusió en el Cens de la Flota Operativa Pesquera i en el Cens per Modalitats de Pesca. Thu, 04 May 2017 09:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=927982&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T09:58:49Z Sancionador Simplificat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492611&lang=ca&coduo=138143 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors per la pressumpta comissió d'una infracció lleu en materia de residus, que es troben tipificades a l'article 46.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. - Els interessats podran formular al·legacions en el termini de quinze dies. - Proposta de resolució de l'instructor i resolució de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. Thu, 04 May 2017 08:12:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492611&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T08:12:21Z Procediment sancionador ordinari per infraccions de la normativa de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=138143 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors, per la pressumpta comissió per infraccions greus o molt greus, que es troben tipificades als apartats 2 i 3 de l'article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic. - 15 dies per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. - Proposta de resolució de l'instructor. - 15 dies per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova. - Resolució del conseller de Medi Ambient o del Consell de Govern. Thu, 04 May 2017 08:11:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T08:11:26Z Activitats potencialment contaminants del sòl http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=495213&lang=ca&coduo=138143 El RD 9/2005, de 14 de gener, estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. A partir del que estableix el RD 9/2005, els titulars de les Activitats Potencialment Contaminants (APC) del sòl han d'entregar a l'administració competent en matèria de residus, en un termini inferior a 2 anys, un informe preliminar de situació (IPS) per a cada un dels sòls en els que desenvolupa la seva activitat per tal d'informar sobre l'estat d'aquell sòl. Aquest informe es pot elaborar a partir de la informació generada en compliment de la legislació vigent en matèria de residus i substàncies perilloses, i no suposa l'obligació de realitzar cap tipus d'assaig o d'anàlisi específic L'objectiu principal de l'informe és recollir aquella informació rellevant que permeti valorar la possibilitat que es produeixin o s'hagin produït contaminacions significatives del sòl on s'emplaça o s'ha emplaçat l'APC. En aquest sentit, els interessats podran adjuntar a l'informe tota aquella informació complementària que considerin convenient per a una millor valoració de la situació del sòl. Examinat l'IPS, l&acute;administració competent, en aquest cas el Servei de Residus, podrà demanar al titular de l'activitat o al propietari del sòl, informes complementaris més detallats, dades o anàlisis que permetin avaluar el grau de contaminació del sòl. A més, els titulars de les APC's estaran obligats a remetre periòdicament a l'Agència informes de situació amb el contingut i periodicitat que marqui el Servei. Thu, 04 May 2017 08:08:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=495213&lang=ca&coduo=138143 2017-05-04T08:08:09Z