Tràmits: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 18 Oct 2019 10:21:55 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-18T10:21:55Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Fri, 18 Oct 2019 08:37:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:37:26Z Ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader - Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2. del FEMP, 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.2. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Fri, 18 Oct 2019 08:12:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:12:51Z Ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de DLP del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2. del FEMP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.2., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Fri, 18 Oct 2019 08:12:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:12:03Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Fri, 18 Oct 2019 08:10:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:10:58Z Inversions ports pesquers, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=138143 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca Fri, 18 Oct 2019 08:10:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:10:07Z Mesures de comercialització, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772071&lang=ca&coduo=138143 Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per al foment de la comercialització i promoció dels productes de la pesca Fri, 18 Oct 2019 08:09:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772071&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:09:17Z Ajudes per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic, 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020 per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic Fri, 18 Oct 2019 08:07:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:07:49Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Fri, 18 Oct 2019 08:06:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:06:52Z Ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846220&lang=ca&coduo=138143 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca. Fri, 18 Oct 2019 08:06:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846220&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:06:07Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades corresponents al 40è pla. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3611760&lang=ca&coduo=138143 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Fri, 18 Oct 2019 08:05:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3611760&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:05:14Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=138143 Ajudes per al curs escolar 2019-2020, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Fri, 18 Oct 2019 08:04:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:04:23Z Ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3791393&lang=ca&coduo=138143 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2019, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Fri, 18 Oct 2019 08:03:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3791393&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:03:41Z Ajudes per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2019 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3934229&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2019 Fri, 18 Oct 2019 08:02:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3934229&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:02:50Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662086&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Fri, 18 Oct 2019 08:00:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662086&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T08:00:07Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662149&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Fri, 18 Oct 2019 07:57:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662149&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:57:31Z Anticipat de despesa de subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=138143 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2018 Fri, 18 Oct 2019 07:39:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:39:00Z Paralització temporal de l'activitat pesquera del 2017 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158602&lang=ca&coduo=138143 Ajudes pel finançament de la paralització temporal de la flota d'arrossegament de l'activitat de pesca durant el període del 9 de gener al 7 d'abril de 2017 i el període del 4 al 29 de desembre de 2017. Fri, 18 Oct 2019 07:37:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158602&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:37:58Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=138143 Subvenció de les actuacions realitzades d'informació i de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes de distribució curtes. Es considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari una agrupació de productors.3. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si bé es podran subvencionar accions d'informació i promoció a altres països. Fri, 18 Oct 2019 07:37:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:37:01Z Pagament compensatori zones amb limitacions específiques. Convocatoria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=138143 Indemnitzar el agricultors per a les limitacions específiques en determinades zones, per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Fri, 18 Oct 2019 07:36:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:36:07Z Pagament compensatori en zones zones de muntanya de les Illes Balears, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=138143 Indemnitzar el agricultors per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Fri, 18 Oct 2019 07:35:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:35:11Z Inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=138143 La subvenció de les accions desenvolupades pels gestors forestals que persegueixin com a objectiu prioritari la defensa i protecció de les masses forestals d'acord amb el IV Pla de defensa contra incendis forestals de les Illes Balears aprovat pel Decret 22/2015, respectant els processos ecològics propis de les sèries de vegetació natural. Fri, 18 Oct 2019 07:34:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:34:08Z Foment de l'agricultura ecològica. Convocatòria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=138143 Donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica. Fri, 18 Oct 2019 07:32:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:32:40Z Foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament de recursos genètics a l'agricultura, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=138143 Seran subvencionables les accions realitzades per contribuir al desenvolupament del catàleg de les varietats locals de les Illes Balears englobades en un projecte d'actuació que actuï sobre una o diverses de les accions de conservació Fri, 18 Oct 2019 07:31:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:31:37Z Subvencions per a la cooperació entre agents per crear idesenvolupar cadenes curtes de comercialització. Convocatòria 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=138143 Subvenció de les inversions necessàries i de les despeses d'estudi, animació i funcionament definides en l'apartat quart de la convocatòria, amb la finalitat de crear un o diversos punts de venda en cadena curta per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer de la convocatòria. Es considera 'cadena curta de comercialització' aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari l'agrupació de productors. Fri, 18 Oct 2019 07:30:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:30:20Z Fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=138143 Fomentar els productes agrícoles de qualitat Fri, 18 Oct 2019 07:29:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:29:26Z Accions de formació professional i adquisició de competències, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Fri, 18 Oct 2019 07:28:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:28:22Z Suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=138143 Participació per primera vegada en règims de qualitat Fri, 18 Oct 2019 07:27:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:27:15Z Llicència de pesca marítima recreativa individual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96401&lang=ca&coduo=138143 És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori, a partir dels 14 anys, per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra (aigües interiors i exteriors), o des d'artefactes flotants com piragües, caiacs, patins de pedals i similars (sols en aigües interiors). Les llicències tenen validesa per a 3 anys. Les persones jubilades o majors de 65 anys no han de pagar la taxa però han de fer el tràmit en persona. <b><i>Formes d'obtenir la llicència:</i></b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>On line</i>. És preferible utilitzar ordinadors enlloc de dispositius mòbils: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permet obtenir la llicència o bé en forma de targeta plàstica o bé en paper: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) <u>Targeta plàstica</u>: La targeta us arribarà per correu postal a l'adreça indicada. Mentre us arriba, el resguard serveix com a llicència de pesca recreativa provisional. La taxa a pagar és de 25,69 €. <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0002PESR&version=3">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir una llicència en targeta plàstica</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <u>Paper</u>: Es tracta d'un document PDF vàlid com a llicència <span style="color:red;">que la persona interessada ha d'imprimir</span>. L'autenticitat del document es pot comprovar seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document. L'import de la taxa és de 15,69 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;És convenient guardar el document a l'ordinador per fer-ne còpies noves en cas de pèrdua o deteriorament. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AP0035PESI&version=1" target="_blank">Iniciar la tramitació <i>on line</i> per obtenir una llicència immediata imprimible en paper</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>En persona</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Mallorca</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Documentació necessària per obtenir la llicència</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sol·licitud degudament emplenada (Veure a l'apartat de documents). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau). &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (25,69€). &nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Sistemes de pagament de la taxa</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres. &nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4343&idConselleria=5250&lang=ca">Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- <i>Sol·licitud de duplicats</i>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, o bé, si es vol passar la llicència de paper a plàstica, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,56 €. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao-Vizcaya, Sa Nostra, La Caixa, Caixa Rural i Colonya Caixa Pollença. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) <i>On line</i> a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: <a href="http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4347&idConselleria=5250&lang=ca">Pagament de la taxa de duplicats de llicències de pesca marítima recreativa</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>A Menorca, Eivissa i Formentera</u>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;Els requisits i la documentació necessària són els mateixos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100097">Consell Insular de Menorca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=55&tipo=3&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=498&codMenuPN=424&codMenuSN=428">Consell Insular d'Eivissa</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=368%3Allicencia-de-pesca-recreativa-individual&catid=211%3Ajoventut-cultura-esports-i-lleure&lang=ca">Consell Insular de Formentera</a> Fri, 18 Oct 2019 07:26:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=96401&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:26:57Z Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costsaddicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiquesevitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social inatural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Fri, 18 Oct 2019 07:26:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:26:17Z Ajudes de mínimis per a inversions en activitas no agrícoles, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=138143 Fomentar les inversions en les activitats de diversificació previstes en els apartats c, d, e i f de l'article 62 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears. Fri, 18 Oct 2019 07:25:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=138143 2019-10-18T07:25:13Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=138143 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 17 Oct 2019 11:45:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:45:02Z Foment de la producció de productes agrícoles de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària. Thu, 17 Oct 2019 11:43:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:43:52Z Subvencions per a la creació d'empreses per activitas no agràries a les zones rurals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=138143 L'ajuda està dirigida a la creació d'empreses en zones rurals que desenvolupin activitats de les previstes en els apartats c, d,e i f del punt 2 de l'article 82 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears i que estiguin orientades a la diversificació de les rendes de les explotacions agràries mitjançant l'explotació de les potencialitats intrínseques del territori de les illes Balears. Thu, 17 Oct 2019 11:42:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:42:48Z Subvencions per a activitats de demostració i informació, per a l'any 2017. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=138143 Es pretenen desenvolupar tant activitats de demostració, que consistiran en sessions pràctiques per il·lustrar una tecnologia o l'ús de maquinària nova o sensiblement millorada, una nova tècnica de producció específica, un maneig eficient de l'explotació, una organització més eficient dels mitjans de producció, un sistema de gestió i/o comercialització més eficaç, etc., com activitats d'informació, que consistiran en accions dirigides a la difusió d'informació concernent als sectors agrari, forestal i agroalimentari, que poden adoptar la forma d'exposicions, reunions,presentacions, informació impresa o electrònica (creació d'un portal agrari), etc. Thu, 17 Oct 2019 11:41:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:41:52Z Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies. per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=138143 Foment de les actuacions de disseny, producció i/o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris, incloses les operacions preparatòries, proves i altres inversions tangibles o intangibles prèvies a la fabricació o ocupació d'aquests nous productes o processos amb fins comercials. Thu, 17 Oct 2019 11:38:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:38:53Z Ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=138143 Donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animalsde races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrògen. Thu, 17 Oct 2019 11:38:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:38:02Z Ajudes destinades al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2596533&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin la ramaderia ecològica. Thu, 17 Oct 2019 11:37:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2596533&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:37:03Z Ajudes destinades al foment de la producció integrada, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=138143 Fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivarl'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenirproduccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables Thu, 17 Oct 2019 11:36:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:36:22Z Ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=138143 DONAR SUPORT ALS AGRICULTORS QUE PRACTIQUEN L'AGRICULTURA ECOLÒGICA Thu, 17 Oct 2019 11:34:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:34:51Z Ajudes per al suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510396&lang=ca&coduo=138143 fomentar la participació dels agricultors i les agricultores en programes relatius a la qualitat alimentària Thu, 17 Oct 2019 11:32:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510396&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:32:46Z Ajudes per al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2402107&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin la ramaderia ecològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 29 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears Thu, 17 Oct 2019 11:30:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2402107&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:30:00Z Ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2403123&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animals de races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrogen, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears. Thu, 17 Oct 2019 11:29:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2403123&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:29:02Z Ajudes per a fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, corresponents a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2449430&lang=ca&coduo=138143 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària Thu, 17 Oct 2019 11:27:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2449430&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:27:53Z Ajudes per al foment de la producció integrada, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2403108&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivar l'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenir produccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020, l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes regulades en aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears Thu, 17 Oct 2019 11:26:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2403108&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:26:54Z Ajudes per el foment de la lluita biològica, per al període 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2316237&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat fomentar la utilització de tècniques de lluita biològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Thu, 17 Oct 2019 11:23:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2316237&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:23:53Z Ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica, per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2319685&lang=ca&coduo=138143 En data 19 de març de 2015, es va a publicar al BOIB núm. 38 la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 17 de març de 2015, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica. Aquesta convocatòria va quedar condicionada a l'aprovació definitiva per part de la Comissió Europea del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020, que actualment està encara en fase de negociació. No obstant això i tenint en compte les modificacions experimentades en el projecte del programa presentat inicialment a la Comissió, es considera necessari adaptar-la al text esmentat. D'altra banda, una vegada publicada la convocatòria assenyalada, s'estima convenient modificar-ne alguns apartats d'aquesta per tal de facilitar la seva interpretació Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que facin servir les varietats vegetals en risc d'erosió genètica d'interès a les illes, pel treball i esforç que realitzen per tal de conservar el material genètic i per lluitar contra la seva desnaturalització, així com preservar la genètica de les nostres varietats vegetals autòctones amenaçades, i recuperar unes varietats molt més adaptades a les nostres condicions de cultiu, amb una bona rusticitat, més resistents a les plagues i malalties, que compensin la pèrdua de rendiments davant les varietats comercials amb una major producció i qualitat, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Thu, 17 Oct 2019 11:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2319685&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:22:41Z Convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2388481&lang=ca&coduo=138143 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 29 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) Thu, 17 Oct 2019 11:21:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2388481&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:21:26Z Subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=138143 Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. Thu, 17 Oct 2019 11:20:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:20:00Z Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici. 3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors. Thu, 17 Oct 2019 11:19:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:19:04Z Suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, corresponents al període 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510781&lang=ca&coduo=138143 Millorar la difusió dels productes agraris de http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/165/935073 Núm. 165 10 de novembre de 2015 Sec. III. - Pàg. 44354 http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233 qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda Thu, 17 Oct 2019 11:18:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510781&lang=ca&coduo=138143 2019-10-17T11:18:09Z