Tràmits: DEPARTAMENT D'HABITATGE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1266&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 04 Aug 2020 20:44:51 GMT Govern de les Illes Balears 2020-08-04T20:44:51Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=1266 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Thu, 13 Feb 2020 13:09:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=1266 2020-02-13T13:09:54Z Sancions en matèria d'habitatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=1266 Sancionar l'incompliment de la normativa d'habitatge Wed, 09 Oct 2019 10:13:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=1266 2019-10-09T10:13:38Z Desqualificació d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=1266 Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. Wed, 23 May 2018 11:43:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=1266 2018-05-23T11:43:40Z