Trámites: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=12&lang=es&tipo=rss_2.0 Trámites del Govern de les Illes Balears es Wed, 21 Aug 2019 09:16:51 GMT Govern de les Illes Balears 2019-08-21T09:16:51Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Conversión de derechos en autoritzaciones de plantación de viñedo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=es&coduo=12 El objeto de este procedimiento es el de poder plantar una superficie de viñedo utilizando derechos de replantación otorgados al solicitante con anterioridad al 1 de enero de 2016. Thu, 11 Jul 2019 08:10:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=es&coduo=12 2019-07-11T08:10:53Z Registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti (Letra Q) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=es&coduo=12 Aquest registre té per objecte la identificació i registre de tots els agents que produeixin, transportin, recullin, mantinguin, transformin o posseeixin llet crua de vaca, ovella o cabra, així com la identificació de tots els contenidors que emmagatzemin llet crua de vaca, ovella o cabra. Mon, 01 Jul 2019 07:12:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=es&coduo=12 2019-07-01T07:12:55Z Registro de establecimientos y medios de transporte SANDACH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=es&coduo=12 Gestionar el Registro y autorización cuando proceda, de los establecimientos y medios de transporte que intervienen en el sector de los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano Mon, 01 Jul 2019 07:12:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=es&coduo=12 2019-07-01T07:12:34Z Registro Vitícola de las Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=es&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de sol·licitar o comunicar qualsevol cosa, no inclosa en els procediments específics, al Registre Vitícola de les Illes Balears. Wed, 22 May 2019 12:03:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=es&coduo=12 2019-05-22T12:03:12Z Cambio de titularidad de viñedo en el Registro Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=es&coduo=12 El objeto de este procedimiento es cambiar la titularidad de una o varias parcelas vitícolas en el Registro Vitícola de las Illes Balears Wed, 08 May 2019 06:49:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=es&coduo=12 2019-05-08T06:49:40Z Arranque de viñedo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=es&coduo=12 Procedimiento necesario para obtener la autorización y el reconocimiento de un arranque de viñedo qué se podrá utilizar para pedir autorización para una replantación de viñedo. Fri, 22 Feb 2019 11:35:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=es&coduo=12 2019-02-22T11:35:52Z Comunicación de final de arranque de viñedo y solicitud de inscripción del reconocimiento de arranque en el Registro Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=es&coduo=12 Notificar al servicio de Agricultura la finalización de un arranque de viñedo autorizado previamente y solicitar la inscripción del reconocimiento de arranque en el Registro Vitícola de las Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 09:00:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=es&coduo=12 2019-02-19T09:00:02Z Comunicación final de plantación de viñedo y solicitud de inscripción al Registro Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=es&coduo=12 Notificar al servicio de Agricultura la finalización de una plantación de viñedo autorizada previamente y solicitar la inscripción de la plantación en el Registro Vitícola de las Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 08:59:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=es&coduo=12 2019-02-19T08:59:47Z Autorización para la nueva plantación de viñedo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=es&coduo=12 El objeto de este trámite es la solicitud de autorizaciones para la nueva plantación de viña con las autorizaciones concedidas desde el reparto de nueva superficie de viña concedida a nivel nacional. Tue, 19 Feb 2019 08:58:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=es&coduo=12 2019-02-19T08:58:59Z Replantación de viñedo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=es&coduo=12 El objeto de este procedimiento es el de poder plantar una superficie de viñedo procedente de un arranque previo y de la cual el solicitante ya tenga en su poder una resolución de reconocimiento de arranque. Tue, 19 Feb 2019 08:55:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=es&coduo=12 2019-02-19T08:55:26Z Presentación de documentación a requerimiento de la administración http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=es&coduo=12 Aportación de documentación (facturas, registros, archivos, etc) requeridos por el personal del Servicio de Calidad Agroalimentaria (inspectores/as de fraudes agroalimentarios) Mon, 03 Dec 2018 12:06:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=es&coduo=12 2018-12-03T12:06:24Z Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=es&coduo=12 Los transportistas de animales vivos se tienen que autorizar y registrar en el Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos con carácter previo al ejercicio de su actividad, tal como establece el Decreto 4/2010, de 15 de enero, por el cual se crea y regula el Registro de Transportistas y Medios de Transporte de Animales de las Islas Baleares y se regulan las autorizaciones. También se tienen que autorizar y registrar los contenedores y medios de transporte de animales vivos, incluidos los contenedores y medios de transporte utilizados para transportar perros, gatos o hurones, cuando el transporte se hace en relación con una actividad económica, incluida la cría de animales para vender, o con ánimo de lucro. Hay cinco tipos de autoritzación, según el tipo de transporte: T1: transporte de menos de 8 horas pero más de 65 km (interislas). T2: transporte de más de 12 h (viaje largo). T2: transportes de más de 8 h y menos de 12 h (viaje largo). T3: transporte dentro de una misma isla (máximo 65 km). T4: transporte de animales propios con los medios propios a menos de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=es&coduo=12 2018-12-03T09:03:49Z Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=es&coduo=12 Los transportistas de animales vivos se tienen que autorizar y registrar en el Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos con carácter previo al ejercicio de su actividad, tal como establece el Decreto 4/2010, de 15 de enero, por el cual se crea y regula el Registro de Transportistas y Medios de Transporte de Animales de las Islas Baleares y se 'regulan las autorizaciones. También se tienen que autorizar y registrar los contenedores y medios de transporte de animales vivos, incluidos los contenedores y medios de transporte utilizados para transportar perros, gatos o hurones, cuando el transporte se hace en relación con una actividad económica, incluida la cría de animales para vender, o con ánimo de lucro. Hay cinco tipos d'autorització,segons el tipo de transporte: T1: transporte de menos de 8 horas pero más de 65 km (interislas). T2: transporte de más de 12 h (viaje largo). T2: transportes de más de 8 h y menos de 12 h (viaje largo). T3: transporte dentro de una misma isla (máximo 65 km). T4: transporte de animales propios con los medios propios a menos de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=es&coduo=12 2018-12-03T09:03:21Z Secció General del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=es&coduo=12 En aplicació del Reial decret 479/2004, 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre General d’Explotacions Ramaderes, el Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes Balears crea, al capítol 6, el Registre d’Explotacions Ramaderes de les Illes Balears. El Reial decret esmentat defineix les explotacions de la manera següent: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de la cria a l’aire lliure, qualsevol lloc on es tinguin, es criïn o es manegin o s’exposin al públic animals de producció, tal com es defineixen a l’article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, amb fins lucratius o sense. A aquests efectes, s’hi entenen inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què se sacrifiquin animals, els centres en què es portin a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració. En l’actualitat s’han d’inscriure directament en aquest registre general les espècies que no tenen regulació sectorial, que són les següents:  Bòvids: vacum, búfals, bisons.  Èquids: cavalls, ases, someres.  Aus de corral per a la producció d’ous diferents de gallines.  Espècies pelleteres: visons, xinxilles, guineus roges, llúdries.  Espècies cinegètiques de caça major: cabirols, cérvols, daines, porcs senglars.  Piscicultura: orades, llobarros, salmons, altres.  Crustacis i mol·luscs: llagostins, musclos, cloïsses, altres.  Altres espècies: caragols, granotes. Més avall disposau d’una llista en pdf amb la definició dels tipus d’explotacions. Mon, 03 Dec 2018 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=es&coduo=12 2018-12-03T08:57:22Z Comunicación posterior al final de la vendimia vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega ha finalizado la vendimia a efectos de los controles oficiales Fri, 30 Nov 2018 08:39:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=es&coduo=12 2018-11-30T08:39:27Z Comunicación previa al inicio de la vendimia de vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega inicia la vendimia, con el objetivo de realizar los controles correspondientes Fri, 30 Nov 2018 08:39:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=es&coduo=12 2018-11-30T08:39:15Z Solicitud de numeración oficial de control vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=es&coduo=12 Conseguir el número oficial de control que el embotellador tiene la obligación de introducir en el etiquetado Fri, 30 Nov 2018 08:39:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=es&coduo=12 2018-11-30T08:39:04Z Declaración de producción vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de la producción de vino, de la añada y de la procedencia de la uva Fri, 30 Nov 2018 08:38:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=es&coduo=12 2018-11-30T08:38:50Z Comunicación previa al inicio de la actividad de elaborar o envasar vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que el operador inicia la actividad de elaborar o embotellar vino de la tierra Illes Balears Fri, 30 Nov 2018 08:38:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=es&coduo=12 2018-11-30T08:38:37Z Declaración de existencias y de comercialización vino de la tierra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de las existencias y de la comercialización de vino de la tierra Illes Balears Fri, 30 Nov 2018 08:38:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=es&coduo=12 2018-11-30T08:38:18Z Solicitud de inscripción al Registro de explotaciones ganaderas http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=es&coduo=12 Solicitud de inscripción al Registro de explotaciones ganaderas de las Islas Baleares Thu, 03 Nov 2016 12:27:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:27:36Z Certificado tenencia de animales potencialmente peligrosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=es&coduo=12 Garantizar la seguridad pública,estableixen la normativa básica para delimitar el régimen de tenencia de los animales potencialmente peligrosos. Thu, 03 Nov 2016 12:26:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:26:56Z Registro de núcleos zoológicos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=es&coduo=12 El Registro de Núcleos Zoológicos hace referencia a los animales que no se destinan a la producción de alimentos. Thu, 03 Nov 2016 12:26:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:26:09Z Solicitud ampliación unidad de producción http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=es&coduo=12 Solicitud ampliación unidad de producción Thu, 03 Nov 2016 12:24:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:24:52Z Solicitud baja del registro de explotaciones ganaderas http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230466&lang=es&coduo=12 Solicitud baja del registro de explotaciones ganaderas de las Islas Baleares Thu, 03 Nov 2016 12:24:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230466&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:24:11Z Solicitud baja unidad de producción http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230481&lang=es&coduo=12 Solicitud baja unidad de producción Thu, 03 Nov 2016 12:23:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230481&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:23:41Z Solicitud cambio de datos representans del registro de explotaciones http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230559&lang=es&coduo=12 Solicitud cambio de datos representans del registro de explotaciones Thu, 03 Nov 2016 12:23:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230559&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:23:08Z Solicitud inscripción de actividad en el registro de centros de atención sanitaria a los animales de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230577&lang=es&coduo=12 Solicitud inscripción de actividad en el registro de centros de atención sanitaria a los animales de companyía de las Islas Baleares Thu, 03 Nov 2016 12:22:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230577&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:22:30Z Solicitud baja del registro en el registro de centros de atención sanitaria a los animales de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231728&lang=es&coduo=12 Solicitud baja del registro en el registro de centros de atención sanitaria a los animales de companyía Thu, 03 Nov 2016 12:21:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231728&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:21:53Z Solicitud cambio de datos en el registro de centros de atención sanitaria a los animales de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231739&lang=es&coduo=12 Solicitud cambio de datos en el registro de centros de atención sanitaria a los animales de companyía Thu, 03 Nov 2016 12:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231739&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:20:09Z Solicitud cambio de datos representans en el registro de centros de atención sanitaria a los animales de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231755&lang=es&coduo=12 Solicitud cambio de datos representans en el registro de centros de atención sanitaria a los animales de companyía de las Islas Baleares Thu, 03 Nov 2016 12:17:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231755&lang=es&coduo=12 2016-11-03T12:17:51Z Registro de Embotelladores y Envasadores de Vinos y Bebidas Alcohólicas de las Islas Baleares http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535265&lang=es&coduo=12 Registro de Embotelladores y Envasadores de Vinos y Bebidas Alcohólicas de las Islas Baleares Tue, 11 Oct 2016 12:31:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535265&lang=es&coduo=12 2016-10-11T12:31:10Z Registro de maquinaria agrícola de las Islas Baleares. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=es&coduo=12 Registro d’inscripcions para dar d’alta, para efectuar el cambio de titulares o para dar de baja la maquinaria agrícola de las Islas Baleares. Wed, 05 Oct 2016 08:46:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=es&coduo=12 2016-10-05T08:46:44Z Sol·licitud canvi de dades del registre d'explotacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230497&lang=es&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades en el registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears Fri, 23 Jan 2015 11:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230497&lang=es&coduo=12 2015-01-23T11:30:59Z Declaración de existencias y de comercialización vino de la tierra Serra Tramuntana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de las existencias y de la comercialización de vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord Mon, 16 Jun 2014 06:26:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=es&coduo=12 2014-06-16T06:26:06Z Declaración de producción vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de la producción de vino, de la añada y de la procedencia de la uva Mon, 16 Jun 2014 06:25:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=es&coduo=12 2014-06-16T06:25:32Z Solicitud de numeración oficial de control vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=es&coduo=12 Conseguir el número oficial de control que el embotellador tiene la obligación de introducir en el etiquetado Mon, 16 Jun 2014 06:25:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=es&coduo=12 2014-06-16T06:25:04Z Comunicación previa al inicio de la vendimia de vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega inicia la vendimia, con el objetivo de realizar los controles correspondientes Mon, 16 Jun 2014 06:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=es&coduo=12 2014-06-16T06:24:07Z Comunicación previa al inicio de la actividad de elaborar o envasar vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que el operador inicia la actividad de elaborar o embotellar vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord Mon, 16 Jun 2014 06:23:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=es&coduo=12 2014-06-16T06:23:34Z Comunicación posterior al final de la vendimia vino de la tierra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega ha finalizado la vendimia a efectos de los controles oficiales Sun, 15 Jun 2014 22:00:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=es&coduo=12 2014-06-15T22:00:00Z Declaración de existencias y de comercialización vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de las existencias y de la comercialización de vino de la tierra Formentera Fri, 06 Jun 2014 10:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:38:32Z Declaración de producción vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de la producción de vino, de la añada y de la procedencia de la uva Fri, 06 Jun 2014 10:37:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:37:56Z Solicitud de numeración oficial de control vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=es&coduo=12 Conseguir el número oficial de control que el embotellador tiene la obligación de introducir en el etiquetado Fri, 06 Jun 2014 10:37:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:37:22Z Comunicación posterior al final de la vendimia vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega ha finalizado la vendimia a efectos de los controles oficiales Fri, 06 Jun 2014 10:36:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:36:40Z Comunicación previa al inicio de la vendimia de vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega inicia la vendimia, con el objetivo de realizar los controles correspondientes Fri, 06 Jun 2014 10:36:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:36:04Z Comunicación previa al inicio de la actividad de elaborar o envasar vino de la tierra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que el operador inicia la actividad de elaborar o embotellar vino de la tierra Formentera Fri, 06 Jun 2014 10:35:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:35:25Z Declaración de existencias y de comercialización vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente de las existencias y de la comercialización de vino de la tierra Ibiza Fri, 06 Jun 2014 10:30:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:30:57Z Comunicación previa al inicio de la vendimia de vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega inicia la vendimia, con el objetivo de realizar los controles correspondientes Fri, 06 Jun 2014 10:28:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:28:53Z Comunicación previa al inicio de la actividad de elaborar o envasar vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que el operador inicia la actividad de elaborar o embotellar vino de la tierra Ibiza Fri, 06 Jun 2014 10:28:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=es&coduo=12 2014-06-06T10:28:18Z Comunicación posterior al final de la vendimia vino de la tierra Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=es&coduo=12 Informar a la autoridad competente que la bodega ha finalizado la vendimia a efectos de los controles oficiales Thu, 05 Jun 2014 22:00:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=es&coduo=12 2014-06-05T22:00:00Z