Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA I RAMADERIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=12&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 14 Nov 2018 06:58:47 GMT Govern de les Illes Balears 2018-11-14T06:58:47Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització per a noves plantacions de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides des del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional. Wed, 07 Nov 2018 09:49:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 2018-11-07T09:49:49Z Arrabassada de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 Procediment necessari per a obtenir l'autorització i el reconeixement d'una arrabassada de vinyet què es podrà utilitzar per demanar autorització per a una replantació de vinyet. Wed, 25 Apr 2018 12:18:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 2018-04-25T12:18:26Z Declaració anual de collita de raïm http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1196465&lang=ca&coduo=12 D'acord amb el Reglament (CE) 436/2009 de la Comissió i el Real Decret 739/2015 és obligatori presentar anualment les declaracions per al control vitivinícola a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Aquests documents s'han de presentar per a cada campanya vitivinícola segons els models normalitzats i en els terminis que estableix la normativa vigent. Thu, 05 Oct 2017 07:41:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1196465&lang=ca&coduo=12 2017-10-05T07:41:44Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:27:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:27:36Z Certificat tinença d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 Garantir la seguretat pública,estableixen la normativa bàsica per delimitar el règim de tinença dels animals potencialment perillosos. Thu, 03 Nov 2016 12:26:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:26:56Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=12 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Thu, 03 Nov 2016 12:26:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:26:31Z Registre de nuclis zoològics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=ca&coduo=12 El Registre de Nuclis Zoològics fa referència als animals que no es destinen a la producció d'aliments. Thu, 03 Nov 2016 12:26:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:26:09Z Sol·licitud ampliació unitat de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud ampliació unitat de producció Thu, 03 Nov 2016 12:24:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:24:52Z Sol·licitud baixa del registre d'explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230466&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud baixa del registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:24:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230466&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:24:11Z Sol·licitud baixa unitat de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230481&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud baixa unitat de producció Thu, 03 Nov 2016 12:23:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230481&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:23:41Z Sol·licitud canvi de dades representans del registre d'explotacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230559&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades representans del registre d'explotacions Thu, 03 Nov 2016 12:23:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230559&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:23:08Z Sol·licitud inscripció d'activitat en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230577&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud inscripció d'activitat en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:22:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230577&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:22:30Z Sol·licitud baixa del registre en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231728&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud baixa del registre en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía Thu, 03 Nov 2016 12:21:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231728&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:21:53Z Sol·licitud canvi de dades en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231739&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía Thu, 03 Nov 2016 12:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231739&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:20:09Z Sol·licitud canvi de dades representans en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231755&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades representans en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:17:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231755&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:17:51Z Registre d'Embotelladors i Envasadors de Vins i Begudes Alcohòliques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535265&lang=ca&coduo=12 Registre d'Embotelladors i Envasadors de Vins i Begudes Alcohòliques Tue, 11 Oct 2016 12:31:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535265&lang=ca&coduo=12 2016-10-11T12:31:10Z Registre de maquinària agrícola de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=12 Registre d&#8217;inscripcions per donar d&#8217;alta, per efectuar el canvi de titulars o per donar de baixa la maquinària agrícola de les Illes Balears. Wed, 05 Oct 2016 08:46:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=12 2016-10-05T08:46:44Z Sol·licitud canvi de dades del registre d'explotacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230497&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades en el registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears Fri, 23 Jan 2015 11:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230497&lang=ca&coduo=12 2015-01-23T11:30:59Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Mon, 16 Jun 2014 06:26:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:26:06Z Declaració de producció vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Mon, 16 Jun 2014 06:25:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:25:32Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Mon, 16 Jun 2014 06:25:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:25:04Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Mon, 16 Jun 2014 06:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:24:07Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Mon, 16 Jun 2014 06:23:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:23:34Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Sun, 15 Jun 2014 22:00:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 2014-06-15T22:00:00Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Formentera Fri, 06 Jun 2014 10:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:38:32Z Declaració de producció vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Fri, 06 Jun 2014 10:37:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:37:56Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Fri, 06 Jun 2014 10:37:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:37:22Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Fri, 06 Jun 2014 10:36:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171633&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:36:40Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Fri, 06 Jun 2014 10:36:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171476&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:36:04Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Formentera Fri, 06 Jun 2014 10:35:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:35:25Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Eivissa Fri, 06 Jun 2014 10:30:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172835&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:30:57Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Fri, 06 Jun 2014 10:28:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172819&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:28:53Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Eivissa Fri, 06 Jun 2014 10:28:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:28:18Z Declaració de producció vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Thu, 05 Jun 2014 22:00:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172830&lang=ca&coduo=12 2014-06-05T22:00:00Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Thu, 05 Jun 2014 22:00:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172827&lang=ca&coduo=12 2014-06-05T22:00:00Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Thu, 05 Jun 2014 22:00:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 2014-06-05T22:00:00Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Illes Balears Tue, 03 Jun 2014 07:31:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 2014-06-03T07:31:03Z Declaració de producció vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Tue, 03 Jun 2014 07:30:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 2014-06-03T07:30:23Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Tue, 03 Jun 2014 07:29:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 2014-06-03T07:29:38Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Tue, 03 Jun 2014 07:28:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 2014-06-03T07:28:57Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Tue, 03 Jun 2014 07:28:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 2014-06-03T07:28:08Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Illes Balears Tue, 03 Jun 2014 07:27:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 2014-06-03T07:27:19Z Registre d'Explotacions Cunícoles del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850959&lang=ca&coduo=12 El Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s&#8217;estableixen normes d&#8217;ordenació de les explotacions cunícoles, estableix les normes d&#8217;ordenació zootècnica i sanitària de les explotacions cunícoles, incloses les condicions mínimes d&#8217;ubicació, registre, infraestructura zootècnica, sanitària i d&#8217;equipaments que permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l&#8217;activitat ramadera dins del territori nacional, d&#8217;acord amb la normativa vigent relativa a higiene, sanitat animal, identificació i registre, benestar dels animals i medi ambient. Aquesta normativa és aplicable a totes les explotacions que disposin o es dediquin a la cria de conills i llebres. S&#8217;exceptuen de l&#8217;aplicació d&#8217;aquest Reial decret les explotacions d&#8217;autoconsum, els animals de companyia i domèstics, la fauna silvestre i les explotacions ramaderes especials que s&#8217;inclouen a l&#8217;apartat 2 de l&#8217;annex III del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s&#8217;estableix i es regula el Registre general d&#8217;explotacions ramaderes, llevat dels escorxadors cunícoles a l&#8217;efecte del control de les malalties cunícoles. El Registre d&#8217;Explotacions Cunícoles ha de contenir per a cada explotació la capacitat màxima desglossada per mascles reproductors, femelles reproductores, animals d&#8217;engreix, animals de reposició (femelles i mascles) i altres animals que no es corresponguin amb aquestes categories. Wed, 20 Nov 2013 10:40:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850959&lang=ca&coduo=12 2013-11-20T10:40:44Z Informes per a construccions agràries a sòl rústic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=153388&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquesta pàgina és exposar el procediment d'emissió, per part de la Direcció General de Medi Rural i Marí, dels informes prevists en l'article 34.3 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic, quan tenguin per objecte informar sobre actuacions vinculades als usos afectes a l'explotació agrícola i pecuària. La sol·licitud de la llicència d'obra, per part del particular, s'ha de presentar a l'ajuntament corresponent, posteriorment l'ajuntament és l'encarregat de sol·licitar l'informe davant la Direcció General de Medi Rural i Marí. Tue, 19 Nov 2013 10:53:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=153388&lang=ca&coduo=12 2013-11-19T10:53:50Z Registre de procediments d'experimentació amb animals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=163540&lang=ca&coduo=12 Tots els establiments usuaris d'animals en la experimentació i altres finalitats científiques, així com en la docència, estan obligats a comunicar a l'autoritat competent els procediments que tenen previst realitzar. Es requereix l'autorització prèvia i expressa de l'autoritat competent per poder portar a terme els procediments següents: a) La utilització d'animals de les següents espècies: - Ratolí: <i>Mus musculus</i> - Rata: <i>Rattus norvegicus</i> - Conill d'Índies: <i>Cavia porcellus</i> - Hàmster daurat: <i>Mesocricetus auratus</i> - Conill: <i>Oryctolagus cuniculus</i> - Primats no humans - Gos: <i>Canis familiaris</i> - Gat: <i>Felis catus</i> - Guatlla: <i>Coturnix coturnix</i> que no hagin nascut ni hagin estat expressament criats en centres oficialment reconeguts. b) La utilització d'animals de les espècies no incloses en el punt anteriot que no procedeixin de centres de cria o subministrament. c) L'execució de procediments fora dels centres usuaris. d) L'alliberament dels animals durant el procediment. e) La utilització d'animals salvatges capturats en la naturalesa, d'animals vagabunds, d'animals procedents de centres oficials de protecció animal o d'animals protegits o en perill d'extinció, si ho permet la normativa específica de protecció, sempre que els objectius del procediment siguin la recerca que tendeixi a la protecció d'aquestes espècies o a altres fins biomèdics essencials i es comprovi que les espècies esmentades són excepcionalment les úniques adequades per a la finalitat que es pretén. Se n'exclouen les activitats científiques relacionades amb l'anellatge, el marcatge, i la presa de mostres per a anàlisis rutinàries. f) L'execució de procediments amb fins docents en centres d'ensenyament no superior. g) La realització de procediments en els quals no s'utilitza anestèsia, analgèsia o altres mètodes destinats a eliminar al màxim el dolor, el sofriment o l'angoixa, perquè són incompatibles amb els resultats perseguits pel procediment o perquè està contraindicada. h) L'execució de procediments en què l'animal pot patir un dolor greu o prolongat. i) En els procediments en els quals s'han utilitzat animals capturats en la naturalesa, l'alliberament al medi originari d'aquests animals, una vegada acabats aquells. <b>PROCEDIMENTS PROHIBITS</b> 1. Queden prohibits els procediments en els quals s'utilitzin els animals considerats en perill d'extinció d'acord amb l'apèndix I del CITES i ¡'annex A del Reglament (CE) núm. 338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, així com aquells que en el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, es cataloguin com a tals, llevat que s'ajustin a la normativa esmentada i que els objectius del procediment siguin la recerca tendent a la protecció de les espècies de què es tracti o els fins biomèdics essencials, quan es comprovi que aquestes espècies són excepcionalment les úniques adequades per a aquests fins, i amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent. 2. No es poden portar a terme procediments amb animals capturats a la naturalesa o vagabunds, llevat que els realitzats amb altres animals no permetin assolir els objectius perseguits pel procediment, i amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent. En cap cas es poden utilitzar gossos o gats vagabunds. 3. No es poden dur a terme procediments amb fins de formació i educació realitzats en centres d'ensenyament no superior, llevat que sigui imprescindible segons el programa de la formació de què es tracti, i amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent. Mon, 18 Nov 2013 12:40:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=163540&lang=ca&coduo=12 2013-11-18T12:40:49Z Secció d'Explotacions Apícoles del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=64238&lang=ca&coduo=12 Identificació de les caseres Els titulars de les explotacions apícoles han d&#8217;identificar cada casera amb una marca indeleble, en un lloc visible i de forma llegible, on ha de constar el codi assignat a l&#8217;explotació a la qual pertany. Així mateix, s&#8217;ha d&#8217;advertir de la presència d&#8217;abelles en un lloc visible i proper a l&#8217;abellar. Aquest advertiment no és obligatori si la finca està tancada i les caseres se situen a una distància mínima de 25 metres de la tanca. El codi d&#8217;identificació està compost per la seqüència alfanumèrica següent: &#61630; tres dígits corresponents al número del municipi (d&#8217;acord amb la codificació INE) &#61630; les sigles IB &#61630; quatre dígits per al número que s&#8217;assigni a l&#8217;explotació S&#8217;han d&#8217;identificar totes les caseres que s&#8217;incorporin a l&#8217;explotació, ja sigui per substitució de material vell, per ampliació de les dimensions de l&#8217;explotació o per una nova incorporació. Els tres dígits corresponents al número del municipi han de coincidir amb la ubicació principal i permanent de l&#8217;explotació. En el cas que no hi hagi una ubicació permanent, han de coincidir amb el municipi del domicili fiscal del titular de les caseres. Registre de les Explotacions Apícoles El Registre de les Explotacions Apícoles de les Illes Balears depèn de la Direcció General d&#8217;Agricultura i Desenvolupament Rural, a la qual en correspon la gestió, i queda integrat en el Registre General d&#8217;Explotacions Ramaderes de les Illes Balears. El Registre estarà constituït pels registres corresponents dels consells insulars, als quals en correspon la gestió en l&#8217;àmbit territorial propi, en aplicació de l&#8217;article 2.4 de la Llei 8/1999, de 2 d&#8217;abril, d&#8217;atribucions de competències als consells insulars de Menorca i d&#8217;Eivissa i Formentera en matèria d&#8217;agricultura, ramaderia, pesca i artesania. El Registre d&#8217;Explotacions Apícoles de les Illes Balears té caràcter públic i informatiu. Llibre d&#8217;explotació apícola i transhumància Als efectes zootècnics i sanitaris, els titulars d&#8217;una explotació apícola ha de tenir un llibre registre de l&#8217;explotació apícola, que facilita i diligencia la Direcció General d&#8217;Agricultura i Desenvolupament Rural de la Conselleria de Presidència. Aquest llibre és un requisit indispensable per traslladar les caseres per raons de transhumància o d&#8217;altres. Fri, 08 Nov 2013 13:03:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=64238&lang=ca&coduo=12 2013-11-08T13:03:24Z Secció d'Explotacions Ovines i Cabrunes del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68289&lang=ca&coduo=12 D&#8217;acord amb el que disposa el Reial decret 947/2005, pel qual s&#8217;estableix un sistema d&#8217;identificació i registre dels animals de les espècies ovina i cabruna, tots els animals nats a Espanya després del 9 de juliol de 2005, llevat de les excepcions que s&#8217;indiquen més avall, s&#8217;han d&#8217;identificar mitjançant una marca auricular i un identificador electrònic, que han de complir les característiques que descriu aquest Reial decret. La marca auricular i l&#8217;identificador electrònic han de tenir el mateix codi d&#8217;identificació. El codi està compost pels caràcters següents: la identificació d&#8217;Espanya segons el codi de país, mitjançant les lletres ES en el cròtal o el codi 724 en l&#8217;identificador electrònic, seguida de dotze caràcters numèrics, que responen a les estructures següents: a) Dos dígits que identifiquen la comunitat autònoma (04 per a les Illes Balears). b) Deu dígits d&#8217;identificació animal individual. L&#8217;assignació i la distribució de les marques d&#8217;identificació als titulars o posseïdors de bestiar oví i cabrum es farà a través de l&#8217;Institut de Biologia Animal de Balears, SA, que està obligat a trametre a l&#8217;Àrea d&#8217;Agricultura i Pesca el llistat de marques adquirides, assignades i distribuïdes, i també la informació que es recull en els annexos VII i VIII del Reial decret 947/2005. La persona titular de l&#8217;explotació o propietària dels animals és la responsable d&#8217;implantar els mitjans d&#8217;identificació que se li hagin assignat. Així mateix, està obligada a comunicar els animals identificats -amb la informació mínima que conté el document adjunt- a la Direcció General d&#8217;Agricultura, com a mínim anualment. Fri, 08 Nov 2013 13:02:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68289&lang=ca&coduo=12 2013-11-08T13:02:31Z Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=ca&coduo=12 <b>REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS</b> Cada ajuntament ha de disposar d'un registre municipal d'animals potencialment perillosos que ha d'incloure obligatòriament les dades següents: - Dades personals del posseïdor: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Dades de l'animal: espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació electrònica. - Nom del veterinari col·legiat que ha tramitat el certificat sanitari. - Lloc habitual de residència de l'animal. - Incidents que hagi produït l'animal al llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives o judicials i les forces de seguretat. - Funció/aptitud de l'animal (companyia, guarda, defensa, caça, exhibició, cria, venda, etc.). Les responsables del Registre han de notificar immediatament a les autoritats administratives o judicials qualsevol incidència que figuri en el Registre perquè, un cop valorada, adoptin si escau les mesures cautelars o preventives que correspongui. <b>REGISTRE AUTONÒMIC D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS DE LES ILLES BALEARS</b> Es crea el Registre autonòmic d'animals potencialment perillosos de les Illes Balears, constituït per dues seccions: la secció de registre de cans potencialment perillosos, on s'inclouen tots els cans potencialment perillosos, i la secció de registre d'animals perillosos, que inclou la resta d'animals domèstics o salvatges considerats com a animals de companyia, classificats com a perillosos, així com els que reglamentàriament puguin determinar-se en el futur. Aquest registre informatitzat està constituït per les dades del Registre d'identificació dels animals de companyia de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears, i les dades aportades pels ajuntaments que figuren en el registre municipal. Aquest Registre consta com a mínim de la informació indicada en el cas dels registres municipals. La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha de facilitar a cada ajuntament el model de base de dades i de comunicació d'inscripcions, així com la resta d'informació sobre aquesta matèria. <b>REGISTRE D'ANTECEDENTS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS RELACIONATS AMB LA TINENÇA D'ANIMALS PERILLOSOS</b> El certificat establert en el punt 1.c) de l'article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb cap de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos, ha de ser emès pe la Direcció General d'Agricultura i s'ha de realitzar en base a la informació transmesa per les corresponents autoritats municipals i dels consells insulars amb competències en matèria de sancions. El Registre constarà de les dades següents: - Dades personals del sancionat: nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon de contacte. - Òrgan que ha imposat la sanció. - Tipus de sanció accessòria imposada. - Data de resolució. Fri, 08 Nov 2013 13:01:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=68410&lang=ca&coduo=12 2013-11-08T13:01:19Z Registres local i autonòmic d'explotacions no comercials d'aus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=ca&coduo=12 L&#8217;Ordre APA/2442/2006, de 17 de juliol, per la qual s&#8217;estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària, regula les explotacions d&#8217;aus no comercials (no incloses, per tant, en el Registre d&#8217;Explotacions Ramaderes de la Conselleria d&#8217;Agricultura i Pesca) ubicades als municipis considerats com a zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària i zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària, les quals s&#8217;han d&#8217;inscriure en el registre administratiu que s&#8217;habiliti amb aquest efecte. Els municipis considerats zones d&#8217;especial risc d&#8217;introducció de la influença aviària són Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla i Santa Margalida, que limiten amb les albuferes del nord de Mallorca, per la densitat elevada d&#8217;aus migratòries d&#8217;aquestes zones humides. Els municipis considerats zones d&#8217;especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària són Campos, ses Salines, Felanitx, Maó, es Mercadal, Sant Josep, Santa Eulàlia, Eivissa i l&#8217;illa de Formentera, per les concentracions elevades d&#8217;aus silvestres en els aiguamolls següents: es Salobrar, Son Navata, s&#8217;Albufera des Grau, es Lluriac i Tirant, Parc Natural de ses Salines i ses Feixes. La Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General d&#8217;Agricultura i Desenvolupament Rural, gestiona el registre autonòmic a partir de les dades incloses en els registres locals tramitats pels ajuntaments dels municipis indicats en els paràgrafs anteriors o a través dels consells insulars de Menorca i d&#8217;Eivissa i Formentera. Els propietaris de les explotacions no comercials d&#8217;aus han de presentar a l&#8217;ajuntament corresponent el document de declaració, segons el model adjunt, degudament emplenat. Fri, 08 Nov 2013 12:58:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=74672&lang=ca&coduo=12 2013-11-08T12:58:08Z Secció d'Explotacions Porcines del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108457&lang=ca&coduo=12 El Reial decret 324/2000, modificat pel Reial decret 3483/2000, estableix les normes bàsiques per les quals es regula l&#8217;aplicació de les mesures d&#8217;ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions porcines. En aquest Decret es regula la capacitat màxima productiva de les explotacions, les condicions mínimes d&#8217;ubicació, la infraestructura zootècnica i sanitària i els equipaments que han de permetre un desenvolupament eficaç i correcte de l&#8217;activitat ramadera. De tota aquesta regulació queden excloses les explotacions d&#8217;autoconsum i reduïdes, excepte pel que fa a la inscripció al Registre, i les explotacions en sistema extensiu, regulades pel Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, que estableix les normes bàsiques d&#8217;ordenació de les explotacions porcines extensives. El règim d&#8217;explotació pot ser: &#61630; Intensiu: els animals són dins una explotació on mengen, bàsicament, pinsos composts. Inclou les explotacions amb sistema de càmping o cabanes. &#61630; Extensiu: els animals s&#8217;alimenten fonamentalment en pastures. Totes les explotacions porcines de nova instal·lació s&#8217;han d&#8217;inscriure en el Registre d&#8217;Explotacions Porcines. El procediment és diferent per als dos grups d&#8217;explotacions: 1. Explotacions d&#8217;autoconsum i reduïdes &#61630; Explotacions d&#8217;autoconsum: explotacions que es destinen exclusivament al consum familiar, amb una producció màxima de 5 porcs d&#8217;engreix per any. No hi ha cap truja. &#61630; Explotacions reduïdes: explotacions que poden allotjar fins a 4 truges reproductores (5 en el cas del sistema extensiu) o mantenir fins a 25 places d&#8217;engreix. No poden allotjar una quantitat de porcs superior a l&#8217;equivalència de 4,8 unitats de bestiar gros. 2. Explotacions dels grups I, II, III i especial &#61630; Grup I: explotacions amb capacitat fins a 120 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 37 UBG als reproductors). &#61630; Grup II: explotacions amb una capacitat compresa entre 120 i 360 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 112 UBG als reproductors). &#61630; Grup III: explotacions amb una capacitat compresa entre 360 i 720 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 225 UBG als reproductors). &#61630; Grup especial: inclou les explotacions porcines de selecció i de multiplicació, els centres d&#8217;agrupament de reproductors vells d&#8217;escorxador, els centres d&#8217;inseminació artificial, les explotacions de recria de reproductors, les explotacions de transició de reproductores primípares i els centres de quarantena. Així mateix, les explotacions poden tenir la classificació zootècnica següent: &#61630; Explotació d&#8217;engreix: dedicada a l&#8217;engreix d&#8217;animals amb destinació a l&#8217;escorxador. &#61630; Explotació de multiplicació: dedicada a la multiplicació d&#8217;animals de races o estirps selectes, amb la finalitat d&#8217;obtenir animals destinats a la reproducció. &#61630; Explotació de cicle tancat: explotació en què que tot el procés productiu (naixement, cria, recria i engreix) es fa a la mateixa explotació. Utilitza únicament producció pròpia. &#61630; Explotació de producció de porcells: explotació en què el procés productiu es limita al naixement i a la cria fins al deslletament dels porcells; la recria de porcells es pot prolongar fins que es traslladen a l&#8217;engreixador. &#61630; Explotació de producció mixta: explotació en què part dels porcells nascuts s&#8217;envia a una altra explotació perquè en faci la recria. A més, hi ha la classificació pròpia del grup especial. Segons els criteris de sostenibilitat o d&#8217;autocontrol, les explotacions poden ser convencionals, ecològiques o integrades. Fri, 08 Nov 2013 12:28:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=108457&lang=ca&coduo=12 2013-11-08T12:28:02Z