Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=12&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 21 Oct 2019 02:37:52 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-21T02:37:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Registre de moviments de subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=ca&coduo=12 Identificació i registre informàtic de tots els moviments de subproductes animals i productes derivats no destinats a consum humà Wed, 02 Oct 2019 12:32:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3895029&lang=ca&coduo=12 2019-10-02T12:32:33Z Servei d'anàlisi foliar, d'aigües i terres per a l'agricultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=ca&coduo=12 Prestar el servei al sector agrari donant un servei per analitzar tant les aigües de reg, el sòl agrícola o bé les fulles per determinar-ne les recomanacions agrícoles així com fer-ne la seva interpretació (tipus i dosi d'adobats, carències de nutrients, etc). Mon, 30 Sep 2019 09:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535924&lang=ca&coduo=12 2019-09-30T09:54:48Z Control oficial condicions higiènic-sanitàries llet crua a explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=ca&coduo=12 Actuacions de control oficial a dur a terme en explotacions ramaderes dedicadas a la producció de llet crua de vaca, ovella i cabra quan es detecten incompliments en el límits normatius de cèl·lules somàtiques, germens i antibiòtics. Wed, 18 Sep 2019 10:56:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3648014&lang=ca&coduo=12 2019-09-18T10:56:10Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Eivissa Thu, 12 Sep 2019 13:04:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172813&lang=ca&coduo=12 2019-09-12T13:04:35Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Formentera Thu, 12 Sep 2019 13:01:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171431&lang=ca&coduo=12 2019-09-12T13:01:34Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Mon, 02 Sep 2019 07:07:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1172822&lang=ca&coduo=12 2019-09-02T07:07:24Z Registre d'agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=ca&coduo=12 S'entén com a agrupació de defensa sanitària (ADS) l'entitat associativa integrada per ramaders d'una mateixa espècie, que tenen com a finalitat aconseguir, mitjançant la posada en pràctica d'un programa sanitari comú, la millora sanitària i productiva de les explotacions ramaderes de les Illes Balears. Podran constituir-se en agrupacions de defensa sanitària tots aquells ramaders que ho vulguin, i com a requisit previ indispensable, hauran d'estar inscrits en els registres oficials existents de les diferents espècies de bestiar de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. Les agrupacions de defensa sanitària podran constituir-se a nivell de municipi o conjunt de municipis integrats dins la mateixa comarca ramadera, d'acord amb la divisió territorial prevista en el Decret 153/1989 (BOCAIB núm. 8, de 18 de gener de 1990), sempre que representin una unitat geogràfica d'acord amb la consecució dels fins sanitaris que justifiquen la seva creació. Aquestes comarques ramaderes són: Palma, Campos, Inca, Manacor, illa de Menorca i illes d'Eivissa-Formentera. En determinades races es podrà considerar tota l'illa com una comarca ramadera. Thu, 29 Aug 2019 08:37:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112070&lang=ca&coduo=12 2019-08-29T08:37:31Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Mon, 26 Aug 2019 14:28:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1325076&lang=ca&coduo=12 2019-08-26T14:28:45Z Conversió de drets en autoritzacions de plantació de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de poder plantar una superfície de vinyet utilitzant drets de replantació atorgats al sol·licitant amb anterioritat a l'1 de gener 2016. Thu, 11 Jul 2019 08:10:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835931&lang=ca&coduo=12 2019-07-11T08:10:53Z Registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti (Letra Q) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=ca&coduo=12 Aquest registre té per objecte la identificació i registre de tots els agents que produeixin, transportin, recullin, mantinguin, transformin o posseeixin llet crua de vaca, ovella o cabra, així com la identificació de tots els contenidors que emmagatzemin llet crua de vaca, ovella o cabra. Mon, 01 Jul 2019 07:12:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3658578&lang=ca&coduo=12 2019-07-01T07:12:55Z Registre d'establiments i medis de transport SANDACH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=ca&coduo=12 Gestionar el Registre, i autorització quan procedeixi, dels establiments i medis de transport que intervenen en el sector dels subproductes d'origen animal no destinats al consum humà Mon, 01 Jul 2019 07:12:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772841&lang=ca&coduo=12 2019-07-01T07:12:34Z Registre Vitícola de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de sol·licitar o comunicar qualsevol cosa, no inclosa en els procediments específics, al Registre Vitícola de les Illes Balears. Wed, 22 May 2019 12:03:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663341&lang=ca&coduo=12 2019-05-22T12:03:12Z Canvi de titularitat de vinyet al Registre Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és canviar la titularitat d'una o varies parcel·les vitícoles al Registre Vitícola de les Illes Balears Wed, 08 May 2019 06:49:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655074&lang=ca&coduo=12 2019-05-08T06:49:40Z Arrabassada de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 Procediment necessari per a obtenir l'autorització i el reconeixement d'una arrabassada de vinyet què es podrà utilitzar per demanar autorització per a una replantació de vinyet. Fri, 22 Feb 2019 11:35:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320159&lang=ca&coduo=12 2019-02-22T11:35:52Z Comunicació de final d'arrabassada de vinyet i sol·licitud d'inscripció del reconeixement d'arrabasada al Registre Vitícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=ca&coduo=12 Notificar al Servei d'Agricultura la finalització d'una arrabassada de vinyet autoritzada prèviament i sol·licitar la inscripció del reconeixement d'arrabassada al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 09:00:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657276&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T09:00:02Z Comunicació final de plantació de vinyet i sol·licitud d'inscripció al Registre Viticola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=ca&coduo=12 Notificar al Servei d'Agricultura la finalització d'una plantació de vinyet autoritzada prèviament i sol·licitar la inscripció de la plantació al Registre Vitícola de les Illes Balears. Tue, 19 Feb 2019 08:59:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3657170&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:59:47Z Autorització per a noves plantacions de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és plantació de nova vinya amb autoritzacions concedides des del repartiment de nova superfície de vinya a nivell nacional. Tue, 19 Feb 2019 08:58:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3081361&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:58:59Z Replantació de vinyet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=ca&coduo=12 L'objecte d'aquest procediment és el de poder plantar una superfície de vinyet provinent d'una arrabassada anterior i de la qual el sol·licitant ja te en el seu poder una resolució de reconeixement d'arrabassada. Tue, 19 Feb 2019 08:55:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3655607&lang=ca&coduo=12 2019-02-19T08:55:26Z Presentació de documentació a requeriment de l'administració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=ca&coduo=12 Aportació de documentació (factures, registres, arxius, etc) requerits pel personal del Servei de Qualitat Agroalimentària (inspectors/es de fraus agroalimentaris) Mon, 03 Dec 2018 12:06:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580857&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T12:06:24Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=ca&coduo=12 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=112451&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T09:03:49Z Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=12 Els transportistes d'animals vius s'han d'autoritzar i registrar al Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius amb caràcter previ a l'exercici de la seva activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d'Animals de les Illes Balears i se'en regulen les autoritzacions. També s'han d'autoritzar i registrar els contenidors i mitjans de transport d'animals vius, inclosos els contenidors i mitjans de transport utilitzats per transportar cans, moixos o fures, quan el transport es fa en relació amb una activitat econòmica, inclosa la cria d'animals per vendre, o amb ànim de lucre. Hi ha cinc tipus d'autorització,segons el tipus de transport: T1: transport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles). T2: transport de més de 12 h (viatge llarg). T2: transports de més de 8 h i menys de 12 h ( viatge llarg). T3: transport dins d'una mateixa illa (màxim 65 km). T4: transport d'animals propis amb els mitjans propis a menys de 50 km. Mon, 03 Dec 2018 09:03:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568851&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T09:03:21Z Secció General del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=ca&coduo=12 En aplicació del Reial decret 479/2004, 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre General d’Explotacions Ramaderes, el Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes Balears crea, al capítol 6, el Registre d’Explotacions Ramaderes de les Illes Balears. El Reial decret esmentat defineix les explotacions de la manera següent: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de la cria a l’aire lliure, qualsevol lloc on es tinguin, es criïn o es manegin o s’exposin al públic animals de producció, tal com es defineixen a l’article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, amb fins lucratius o sense. A aquests efectes, s’hi entenen inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què se sacrifiquin animals, els centres en què es portin a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració. En l’actualitat s’han d’inscriure directament en aquest registre general les espècies que no tenen regulació sectorial, que són les següents:  Bòvids: vacum, búfals, bisons.  Èquids: cavalls, ases, someres.  Aus de corral per a la producció d’ous diferents de gallines.  Espècies pelleteres: visons, xinxilles, guineus roges, llúdries.  Espècies cinegètiques de caça major: cabirols, cérvols, daines, porcs senglars.  Piscicultura: orades, llobarros, salmons, altres.  Crustacis i mol·luscs: llagostins, musclos, cloïsses, altres.  Altres espècies: caragols, granotes. Més avall disposau d’una llista en pdf amb la definició dels tipus d’explotacions. Mon, 03 Dec 2018 08:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109769&lang=ca&coduo=12 2018-12-03T08:57:22Z Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials Fri, 30 Nov 2018 08:39:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169136&lang=ca&coduo=12 2018-11-30T08:39:27Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Fri, 30 Nov 2018 08:39:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169120&lang=ca&coduo=12 2018-11-30T08:39:15Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Fri, 30 Nov 2018 08:39:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169162&lang=ca&coduo=12 2018-11-30T08:39:04Z Declaració de producció vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Fri, 30 Nov 2018 08:38:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169182&lang=ca&coduo=12 2018-11-30T08:38:50Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Illes Balears Fri, 30 Nov 2018 08:38:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169096&lang=ca&coduo=12 2018-11-30T08:38:37Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Illes Balears Fri, 30 Nov 2018 08:38:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1169210&lang=ca&coduo=12 2018-11-30T08:38:18Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:27:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1502168&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:27:36Z Certificat tinença d'animals potencialment perillosos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 Garantir la seguretat pública,estableixen la normativa bàsica per delimitar el règim de tinença dels animals potencialment perillosos. Thu, 03 Nov 2016 12:26:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511863&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:26:56Z Registre de nuclis zoològics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=ca&coduo=12 El Registre de Nuclis Zoològics fa referència als animals que no es destinen a la producció d'aliments. Thu, 03 Nov 2016 12:26:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1568956&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:26:09Z Sol·licitud ampliació unitat de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud ampliació unitat de producció Thu, 03 Nov 2016 12:24:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230441&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:24:52Z Sol·licitud baixa del registre d'explotacions ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230466&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud baixa del registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:24:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230466&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:24:11Z Sol·licitud baixa unitat de producció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230481&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud baixa unitat de producció Thu, 03 Nov 2016 12:23:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230481&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:23:41Z Sol·licitud canvi de dades representans del registre d'explotacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230559&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades representans del registre d'explotacions Thu, 03 Nov 2016 12:23:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230559&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:23:08Z Sol·licitud inscripció d'activitat en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230577&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud inscripció d'activitat en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:22:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230577&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:22:30Z Sol·licitud baixa del registre en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231728&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud baixa del registre en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía Thu, 03 Nov 2016 12:21:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231728&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:21:53Z Sol·licitud canvi de dades en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231739&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía Thu, 03 Nov 2016 12:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231739&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:20:09Z Sol·licitud canvi de dades representans en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231755&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades representans en el registre de centres d'atenció sanitària als animals de companyía de les Illes Balears Thu, 03 Nov 2016 12:17:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2231755&lang=ca&coduo=12 2016-11-03T12:17:51Z Registre d'Embotelladors i Envasadors de Vins i Begudes Alcohòliques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535265&lang=ca&coduo=12 Registre d'Embotelladors i Envasadors de Vins i Begudes Alcohòliques Tue, 11 Oct 2016 12:31:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535265&lang=ca&coduo=12 2016-10-11T12:31:10Z Registre de maquinària agrícola de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=12 Registre d’inscripcions per donar d’alta, per efectuar el canvi de titulars o per donar de baixa la maquinària agrícola de les Illes Balears. Wed, 05 Oct 2016 08:46:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=654122&lang=ca&coduo=12 2016-10-05T08:46:44Z Sol·licitud canvi de dades del registre d'explotacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230497&lang=ca&coduo=12 Sol·licitud canvi de dades en el registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears Fri, 23 Jan 2015 11:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2230497&lang=ca&coduo=12 2015-01-23T11:30:59Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Mon, 16 Jun 2014 06:26:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170943&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:26:06Z Declaració de producció vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Mon, 16 Jun 2014 06:25:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170923&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:25:32Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Mon, 16 Jun 2014 06:25:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170902&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:25:04Z Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients Mon, 16 Jun 2014 06:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170859&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:24:07Z Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord Mon, 16 Jun 2014 06:23:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1170808&lang=ca&coduo=12 2014-06-16T06:23:34Z Declaració d'existències i de comercialització vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de les existències i de la comercialització de vi de la terra Formentera Fri, 06 Jun 2014 10:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171656&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:38:32Z Declaració de producció vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm Fri, 06 Jun 2014 10:37:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171649&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:37:56Z Sol·licitud de numeració oficial de control vi de la terra Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 Aconseguir el número oficial de control que l'embotellador té l'obligació d'introduir a l'etiquetatge Fri, 06 Jun 2014 10:37:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1171643&lang=ca&coduo=12 2014-06-06T10:37:22Z