Tràmits: SERVEI SEGURETAT ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1120&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 05 Jun 2020 19:48:55 GMT Govern de les Illes Balears 2020-06-05T19:48:55Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Adopció de mesures cautelars i d'aixecament, en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4118864&lang=ca&coduo=1120 La protecció de la salut col·lectiva Thu, 26 Mar 2020 10:57:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4118864&lang=ca&coduo=1120 2020-03-26T10:57:11Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=1120 Tramitar denúncies en matèria de seguretat alimentària. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:32:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=1120 2019-10-10T08:32:26Z Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=1120 La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d'interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn. Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d'un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable. Thu, 10 Oct 2019 08:15:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=1120 2019-10-10T08:15:58Z Autorització sanitària per a l'excepció a la divisió en canals dels animals de l'espècie porcina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=1120 El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. Thu, 10 Oct 2019 08:13:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=1120 2019-10-10T08:13:59Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=1120 Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores Thu, 10 Oct 2019 07:47:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=1120 2019-10-10T07:47:41Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=1120 Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia Thu, 10 Oct 2019 07:41:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=1120 2019-10-10T07:41:52Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=1120 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Wed, 24 Jul 2019 09:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=1120 2019-07-24T09:25:15Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=1120 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Tue, 31 Jul 2018 12:29:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=1120 2018-07-31T12:29:55Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=1120 Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Thu, 12 Jul 2018 07:18:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=1120 2018-07-12T07:18:56Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=1120 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Thu, 12 Jul 2018 07:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=1120 2018-07-12T07:16:35Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=1120 Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal Thu, 12 Jul 2018 07:15:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=1120 2018-07-12T07:15:26Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=1120 Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes Thu, 12 Jul 2018 07:13:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=1120 2018-07-12T07:13:09Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=1120 Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Thu, 12 Jul 2018 06:54:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=1120 2018-07-12T06:54:03Z Inscripció en el registre de veterinaris col·laboradors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078559&lang=ca&coduo=1120 Regular normes sanitàries per al control de la triquinosi en els sacrificis dels animals de l'espècie porcina per al consum domèstic privat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i regula les condicions generals del sacrifici, control sanitari i crea el Registre de Veterinaris Col·laboradors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 13 Jun 2017 07:56:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078559&lang=ca&coduo=1120 2017-06-13T07:56:04Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'altres establiments minoristes d'aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=1120 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:55:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=1120 2017-06-13T07:55:15Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320693&lang=ca&coduo=1120 Per saber la quantia de les taxes pels diversos tràmits relatius a la comunicació prèvia de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:54:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320693&lang=ca&coduo=1120 2017-06-13T07:54:39Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'establiments de menjars preparats (restaurants, cafeteries, bars i similars) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320703&lang=ca&coduo=1120 Per saber la quantia de les taxes pels diversos tràmits relatius a la comunicació prèvia d'altres establiments minoristes d'aliments. Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:52:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320703&lang=ca&coduo=1120 2017-06-13T07:52:52Z Notificació de posada en el mercat de complements alimentaris i/o modificacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751859&lang=ca&coduo=1120 Notificar a l'administració la posada en el mercat d'un complement alimentari Tue, 13 Jun 2017 07:52:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751859&lang=ca&coduo=1120 2017-06-13T07:52:08Z