Tràmits: SERVEI DE SALUT AMBIENTAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1117&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 31 Oct 2020 23:03:30 GMT Govern de les Illes Balears 2020-10-31T23:03:30Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Aigües residuals: informe sobre la reutilització http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=1117 Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 04 Dec 2019 12:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=1117 2019-12-04T12:55:34Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=1117 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 11:46:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T11:46:46Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=1117 Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 11:46:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T11:46:02Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=1117 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:56:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T08:56:41Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=1117 Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial Thu, 10 Oct 2019 08:54:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T08:54:19Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=1117 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. Thu, 10 Oct 2019 08:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T08:50:37Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=1117 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings Thu, 10 Oct 2019 08:49:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T08:49:22Z Legionel·la: alumnes que han superat el curs de legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=1117 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la Thu, 10 Oct 2019 08:44:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T08:44:44Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=1117 Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:40:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T08:40:49Z Sol·licitud d'autorització per reduïr la freqüència analítica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=1117 Sol·licitud d'autorització per reduir la freqüència analítica de determinats paràmetres de l'anàlisi complet donades les dades estadístiques prèvies Thu, 10 Oct 2019 08:34:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=1117 2019-10-10T08:34:45Z Declaració responsable per l'inici de l'activitat d'una entitat formadora en cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=1117 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Thu, 05 Sep 2019 12:02:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=1117 2019-09-05T12:02:27Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=1117 Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:28:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=1117 2019-06-26T11:28:11Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=1117 Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:27:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=1117 2019-06-26T11:27:51Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=1117 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=1117 2019-06-26T11:12:01Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=1117 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial. Tue, 11 Jun 2019 12:14:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=1117 2019-06-11T12:14:16Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=1117 Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Tue, 14 May 2019 08:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=1117 2019-05-14T08:27:46Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=1117 Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Tue, 14 May 2019 08:24:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=1117 2019-05-14T08:24:50Z Piscines: comunicació d'alumnes que han aprovat el curs de formació de personal encarregat de les instal·lacions de les piscines d'allotjaments turístics i d'us col·lectiu, i sol·licitud d'emissió del carnet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=1117 Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines Thu, 11 Apr 2019 10:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=1117 2019-04-11T10:56:47Z Sanitat Mortuòria: informe previ del projecte de construcció de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=1117 Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Tue, 09 Apr 2019 06:38:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=1117 2019-04-09T06:38:05Z Sanitat mortuòria: Informe previ a la posada en funcionament de Tanatoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691298&lang=ca&coduo=1117 Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 01 Apr 2019 08:44:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691298&lang=ca&coduo=1117 2019-04-01T08:44:41Z Sanitat mortuòria: Informe previ a la construcció, reforma o ampliació d'un Tanatori http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691318&lang=ca&coduo=1117 Informar sobre si la construcció, ampliació o reforma d'un tanatori tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 07 Mar 2019 12:36:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691318&lang=ca&coduo=1117 2019-03-07T12:36:23Z Piscines: sol·licitud/modificació per impartir cursos de socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=1117 Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Thu, 07 Mar 2019 11:32:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=1117 2019-03-07T11:32:45Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=1117 Informar sobre si la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 11:53:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=1117 2019-02-28T11:53:18Z Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=1117 Informar sobre si les obres del forn crematori compleixen les condicions previstes en el projecte tècnic, prèviament informat per aquesta Direcció General. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 11:38:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=1117 2019-02-28T11:38:41Z Sanitat Mortuòria: informe previ de posada en funcionament de cementiris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=1117 Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 09:41:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=1117 2019-02-28T09:41:42Z Informes sobre projectes d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299059&lang=ca&coduo=1117 Emetre informe sobre els projectes d'activitats per comprovar el compliment de les normes i prevenir els riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 05 Dec 2018 10:27:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299059&lang=ca&coduo=1117 2018-12-05T10:27:11Z Denúncies sobre salut ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=1117 Rebre i gestionar les denúncies per comprovar els fets denunciats per evitar el risc i protegir la salut. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 05 Dec 2018 10:26:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=1117 2018-12-05T10:26:18Z Sanitat Mortuòria: comunicació per a enterraments especials de cadàvers del grup II http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=1117 Comunicació per a enterraments especials de cadàvers del grup II d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:47:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=1117 2018-11-22T11:47:52Z Sanitat Mortuòria: comunicació per a l'exposició de cadàvers del grup II en llocs públics. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=1117 Comunicar el lloc d'exposició de cadàvers del grup II, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:44:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=1117 2018-11-22T11:44:48Z Sanitat Mortuòria: exhumació de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques del grup II per el trasllat fora del cementeri. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=1117 Comunicar l'exhumació de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques del grup II per el trasllat fora del cementiri, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:44:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=1117 2018-11-22T11:44:03Z Sanitat Mortuòria: trasllats de cadàvers i de restes humanes del grup I http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=1117 Comunicar el trasllat de cadàvers o de restes humanes del grup I des del domicili mortuori al lloc d'incineració, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=1117 2018-11-22T11:43:25Z Sanitat Mortuòria: trasllat interinsular o a una altra Comunitat Autònoma de cadàvers, restes humanes o restes cadavèrics del grup II http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=1117 Comunicar el trasllat de cadàvers, restes humanes o restes cadavèriques del grup II, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:42:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=1117 2018-11-22T11:42:34Z Residus sanitaris: informe preceptiu respecte a les sol·licituds d'autorització per a la gestió de residus sanitaris, que serà vinculant en cas de projectes d'instal·lacions de tractament i eliminació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299027&lang=ca&coduo=1117 Control sobre les intal·lacions de gestió dels residus sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299027&lang=ca&coduo=1117 2018-06-15T10:57:22Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: notificació d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb biocides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=1117 Supervisar els cursos de capacitació del personal per realitzar tractaments amb biocides d'ús ambiental i en la indústria alimentària. Valorar la formació dels responsables tècnics dels tractaments. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:46:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=1117 2018-06-15T10:46:17Z Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=1117 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:14:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=1117 2017-07-18T11:14:55Z Piscines: comunicació realització curs socorrista i manteniment de piscines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=1117 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental dels cursos que s'imparteixen en matèria de socorrisme i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:55:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=1117 2017-07-17T11:55:21Z Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=1117 Homologar la formació del personal socorrista de piscines rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Jul 2017 08:30:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=1117 2017-07-03T08:30:44Z Piscines: Comunicació prèvia d'alta, baixa i/o modificació al registre de piscines. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297571&lang=ca&coduo=1117 Supervisió dels autocontrols de la qualitat de l'aigua de les piscines dels establiments dels allotjaments turístics i de les d'ús col·lectiu en general. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Wed, 04 Jan 2017 08:23:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297571&lang=ca&coduo=1117 2017-01-04T08:23:44Z Piscines: emissió de duplicats carnets de socorrista i de manteniment de piscines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297616&lang=ca&coduo=1117 Emissió d'un duplicat de carnet, per pèrdua d'aquest, als efectes de què la persona pugui acreditar la formació rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Jul 2016 10:03:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297616&lang=ca&coduo=1117 2016-07-20T10:03:22Z Residus sanitaris: supervisió plans de gestió sobre residus de les instal·lacions sanitàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297797&lang=ca&coduo=1117 Control sobre la gestió dels residus sanitaris que es realitza a cada instal·lació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Jul 2016 09:58:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297797&lang=ca&coduo=1117 2016-07-20T09:58:25Z