Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=11&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 19 Nov 2017 06:24:53 GMT Govern de les Illes Balears 2017-11-19T06:24:53Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licitud d'inscripció d'un document al Registre de Voluntats Anticipades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147173&lang=ca&coduo=11 Possibiltar al ciutadà la inscripció al Registre de Voluntats Anticipades del seu testament vital Thu, 16 Nov 2017 12:26:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147173&lang=ca&coduo=11 2017-11-16T12:26:20Z Sol·licitud d'inscripció de la modificació, substitució o revocació d'un document de voluntats anticipades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147177&lang=ca&coduo=11 Possibilitar al ciutadà modificar un document de Voluntats Anticipades prèviament presentat, sempre que conservi la seva capacitat d'obrar Thu, 16 Nov 2017 12:25:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147177&lang=ca&coduo=11 2017-11-16T12:25:13Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=11 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Thu, 16 Nov 2017 08:40:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=11 2017-11-16T08:40:16Z Presentació de documentació al CEI de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3067318&lang=ca&coduo=11 Evaluar estudis d'investigació pel CEI de les Illes Balears Thu, 16 Nov 2017 08:36:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3067318&lang=ca&coduo=11 2017-11-16T08:36:26Z Autorització / renovació de funcionament d'un centre sanitari sense internament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari sense internament (consultes mèdiques, clíniques...) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18295" target="_blank">aquí</a> Thu, 19 Oct 2017 07:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=11 2017-10-19T07:55:34Z Comunicación de tancament d'un centre, servei o establiment sanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3049705&lang=ca&coduo=11 Establir el procediment per a l'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament,modificació i tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats ubicats a les Illes Balears. Thu, 19 Oct 2017 07:52:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3049705&lang=ca&coduo=11 2017-10-19T07:52:04Z Autorització sanitària de modificació cartera de serveis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de modificació (ampliar o reduir) la oferta assistencial d'un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18301"_blank">aquí</a> Thu, 19 Oct 2017 07:47:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=11 2017-10-19T07:47:20Z Autorització de modificació per canvis estructurals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939526&lang=ca&coduo=11 L'autorització de modificació és aquella que sol·licitaran els centres que realitzin canvis a la seva estructura Thu, 19 Oct 2017 07:42:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939526&lang=ca&coduo=11 2017-10-19T07:42:25Z Autorització de modificació per canvi de titularitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939514&lang=ca&coduo=11 L'autorització de modificació es aquella que sol·liciten els centres que realitzen canvis en la seva titularitat Thu, 19 Oct 2017 07:36:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939514&lang=ca&coduo=11 2017-10-19T07:36:47Z Autorització/Renovació de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539564&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Thu, 19 Oct 2017 07:29:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539564&lang=ca&coduo=11 2017-10-19T07:29:20Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=11 Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 de novembre de 2017 i 30 de setembre de 2018 Wed, 18 Oct 2017 10:27:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=11 2017-10-18T10:27:38Z Reclamació alta mèdica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Tue, 10 Oct 2017 07:05:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 2017-10-10T07:05:21Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=11 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Wed, 27 Sep 2017 11:31:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=11 2017-09-27T11:31:40Z Queixes y Suggeriments / Sanitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Fri, 22 Sep 2017 08:34:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 2017-09-22T08:34:31Z Comunicació de baixa de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2363185&lang=ca&coduo=11 Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 30 Aug 2017 07:56:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2363185&lang=ca&coduo=11 2017-08-30T07:56:50Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=11 Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia Wed, 26 Jul 2017 12:35:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=11 2017-07-26T12:35:31Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=11 Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores Wed, 26 Jul 2017 12:34:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=11 2017-07-26T12:34:18Z Reclamacions i denúncies de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=303370&lang=ca&coduo=11 Reclamació: Intercedir en els conflictes que puguin sorgir entre una persona consumidora i una empresa. Suposa una petició de compliment, restitució o compensació per part del consumidor davant l'empresa reclamada, i tot sense perjudici que els fets esmentats puguin suposar una infracció de la normativa en matèria de consum. Denúncia: Quan la persona consumidora o usuària únicament pretén posar en coneixement de l'administració competent uns fets que entén que poden ser constitutius d'una infracció de la normativa vigent, sense perseguir cap efecte compensatori. Wed, 26 Jul 2017 07:19:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=303370&lang=ca&coduo=11 2017-07-26T07:19:34Z Declaració responsable d'entitat formadora en bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=11 2017-07-18T11:38:32Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=11 Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial Tue, 18 Jul 2017 11:20:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=11 2017-07-18T11:20:37Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:20:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=11 2017-07-18T11:20:14Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=11 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial Tue, 18 Jul 2017 11:19:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=11 2017-07-18T11:19:52Z Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:14:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=11 2017-07-18T11:14:55Z Piscines: comunicació d'alumnes aprovats curs de socorrista y de manteniment de piscines i sol·licitud d'emissió del carnet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=11 Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:56:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=11 2017-07-17T11:56:36Z Comunicació d'alumnes que han superat un curs en matèria de tatuatges i pírsins http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental de les persones que han superat un curs en matèria de tatuatges i pírsins Mon, 17 Jul 2017 11:56:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=11 2017-07-17T11:56:15Z Piscines: comunicació realització curs socorrista i manteniment de piscines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental dels cursos que s'imparteixen en matèria de socorrisme i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:55:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=11 2017-07-17T11:55:21Z Legionel·la: comunicació de realització curs de capacitació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la Wed, 05 Jul 2017 09:11:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=11 2017-07-05T09:11:11Z Comunicació de realització curs de tatuatges i pírsins http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964016&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental de la realització de cursos en aquesta matèria Wed, 05 Jul 2017 09:10:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964016&lang=ca&coduo=11 2017-07-05T09:10:59Z Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=11 Homologar la formació del personal socorrista de piscines rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Jul 2017 08:30:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=11 2017-07-03T08:30:44Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Tue, 27 Jun 2017 11:58:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 2017-06-27T11:58:41Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=11 Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Wed, 21 Jun 2017 08:59:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=11 2017-06-21T08:59:13Z Adhesió voluntària al Sistema Arbitral de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620599&lang=ca&coduo=11 Sotmetre's una empresa al Sistema Arbitral de Consum Tue, 13 Jun 2017 09:54:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620599&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T09:54:02Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=11 Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. Tue, 13 Jun 2017 09:53:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T09:53:49Z Declaració responsable de posada en funcionament de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595898&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la inscripció d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per al seu us en cas d&#8217;emergència a centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086 "_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 09:50:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595898&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T09:50:32Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'obtenció de cèl&#8226;lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 09:50:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T09:50:20Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:06:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:06:32Z Autorització de l'activitat de detecció de donants d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de detecció de donants d'òrgans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16938 " target="_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:06:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:06:19Z Autorització de l'activitat de trasplantament d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de trasplantament d'òrgans humans en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16937 " target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:06:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:06:07Z Autorització d&#8217;ús toxina botulínica tipus A amb indicació estètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=11 Procediment d&#8217;autorització sanitària per a l&#8217;aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20065 " target="_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:05:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:05:55Z Certificació o renovació de la certificació tècnica sanitària de vehicles de transport sanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=11 Les ambulàncies abans de la seva posada en funcionament hauran de demanar una certificació sanitària que tindrà una validesa de 2 anys. Una vegada renovada la primera certificació, es renova anualment i Qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18293"_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:05:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:05:19Z Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:04:53Z Acreditació de centres sanitaris amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30085 "_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:04:39Z Notificació d'incidències d'ús de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l&#8217;ús d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086"_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:04:26Z Sol·licituds d'anàlisis d'aigües, aliments i residus per a particulars. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=11 Analitzar mostres. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11033109064225681465&lang=ca&cont=33231" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:00:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T08:00:03Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:58:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T07:58:57Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:58:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T07:58:32Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=11 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:58:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T07:58:15Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=11 Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:57:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T07:57:55Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:57:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T07:57:34Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=11 Servei de Seguretat Alimentària I Nutrició. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:57:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=11 2017-06-13T07:57:12Z