Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=11&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 25 Nov 2020 00:29:55 GMT Govern de les Illes Balears 2020-11-25T00:29:55Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4449484&lang=ca&coduo=11 Garantir l' accessibilitat i qualitat en el servei, així com l'adequada atenció farmacèutica als usuaris del Sistema Nacional de Salut, a les oficines de farmàcia que resulten exemptes de l'escala de deduccions regulada a l'apartat 5 d'aquest article, els serà d 'aplicació al seu favor un index corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà fabricats industrialment i dispensats amb càrrec als fons públics Tue, 24 Nov 2020 11:51:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4449484&lang=ca&coduo=11 2020-11-24T11:51:56Z convocatoria de Concurs opsició per cobrir plaçes vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756936&lang=ca&coduo=11 Selección de personal estatutario fijo mediante procedimiento de concurs oposició per cobrir 12 places vacants de personal estatutari de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. Tue, 17 Nov 2020 11:09:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756936&lang=ca&coduo=11 2020-11-17T11:09:27Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Infermeria Urgencies Atencio Primaria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4360594&lang=ca&coduo=11 Es la regulacio del concurs de trallats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Tue, 17 Nov 2020 08:34:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4360594&lang=ca&coduo=11 2020-11-17T08:34:10Z Convocatoria concurs oposicio per cobrir places vacants de la categoria de psicòleg clínic/psicòloga clínica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416552&lang=ca&coduo=11 Es convoca un concurs oposicio per cobrir 53 places vacants per personal estatutari de la categoría psicòleg clínic/psicóloga clínica corresponents a l'oferta publica dels anys 2015 i 2017 Tue, 17 Nov 2020 08:14:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416552&lang=ca&coduo=11 2020-11-17T08:14:34Z Procediment per a l'adopció de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4448929&lang=ca&coduo=11 Adopció de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front la COVID-19 Mon, 16 Nov 2020 11:40:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4448929&lang=ca&coduo=11 2020-11-16T11:40:53Z Registre d'Associacions de consumidors i usuaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445499&lang=ca&coduo=11 Figurar inscrites en aquest registre les associacions d'associacions i usuaris constituides legalment amb domicili social i àmbit territorial limitat a les Illes Balears. Thu, 12 Nov 2020 13:55:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445499&lang=ca&coduo=11 2020-11-12T13:55:12Z Autorització de rotacions externes d'especialistes interns residents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357281&lang=ca&coduo=11 Gestió de les peticions de mobilitat dels especialistes interns residents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Mon, 09 Nov 2020 07:20:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357281&lang=ca&coduo=11 2020-11-09T07:20:27Z Reconeixement de títols estrangers d'especialista en Ciències de la Salut obtinguts a Estats no membres de la Unió Europea http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357324&lang=ca&coduo=11 Reconeixer els títols estrangers d'especialista en Ciències de la Salut, obtinguts a Estats no membres de la Unió Europea. Mon, 09 Nov 2020 07:16:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4357324&lang=ca&coduo=11 2020-11-09T07:16:34Z Convocatoria concurs oposicio categoria INFERMERIA SALUT MENTAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4439856&lang=ca&coduo=11 Es convoca un concurs oposicio per cobrir 25 places vacants de personal estatutari de la categoría d'infermer/infermera de salut mental corresponents a l'oferta publica de l'any 2017 Fri, 06 Nov 2020 08:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4439856&lang=ca&coduo=11 2020-11-06T08:59:42Z Convocatoria concurs oposicio categoria FARMACIA ATENCIO PRIMARIA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438894&lang=ca&coduo=11 Es convoca un concurs oposicio per cobrir 9 places vacants de personal estatutari de la categoría de farmaceutic/farmacéutica d'area en equips d'atencio primaria (grup A1) que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponent a l'oferta publica per als anys 2016 i 2017. Thu, 05 Nov 2020 12:26:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438894&lang=ca&coduo=11 2020-11-05T12:26:02Z Comunicació anual d'horaris i vacances d'oficina d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352034&lang=ca&coduo=11 Tenir constància que els horaris, vacances i personal farmacèutic que presta serveis a les Oficines de Farmàcia, s'ajusta a la normativa. Disposar d'un arxiu general de les comunicacions. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 28 Oct 2020 07:27:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352034&lang=ca&coduo=11 2020-10-28T07:27:19Z Autorització de nomenament de farmacèutic substitut d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=11 Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 27 Oct 2020 13:07:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=11 2020-10-27T13:07:42Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779385&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Tue, 27 Oct 2020 11:46:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779385&lang=ca&coduo=11 2020-10-27T11:46:36Z Autorització de transmissió "intervius" d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584735&lang=ca&coduo=11 Autoritzar la transmissió d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 27 Oct 2020 11:30:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584735&lang=ca&coduo=11 2020-10-27T11:30:54Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=11 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Wed, 21 Oct 2020 10:25:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=11 2020-10-21T10:25:59Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Wed, 21 Oct 2020 10:09:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=11 2020-10-21T10:09:09Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories facultatius especialistes d'àrea http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303602&lang=ca&coduo=11 Regulació del concurs de trasllats voluntari per a la provisió de places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de les Illes Balears. Tue, 20 Oct 2020 09:04:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303602&lang=ca&coduo=11 2020-10-20T09:04:18Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Grup Auxiliar Administratiu de la Funcio Administrativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4354185&lang=ca&coduo=11 Regulaci'o del concurs de trasllats voluntari per a la provisi'o de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 05 Oct 2020 10:37:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4354185&lang=ca&coduo=11 2020-10-05T10:37:03Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Grup Administratiu de la Funcio Administrativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4352111&lang=ca&coduo=11 Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 05 Oct 2020 10:27:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4352111&lang=ca&coduo=11 2020-10-05T10:27:26Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Enginyer Tecnic Industrial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4361642&lang=ca&coduo=11 Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 05 Oct 2020 10:25:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4361642&lang=ca&coduo=11 2020-10-05T10:25:57Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Tecnic de Gestio Informatica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4361223&lang=ca&coduo=11 Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 05 Oct 2020 10:24:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4361223&lang=ca&coduo=11 2020-10-05T10:24:54Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760804&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 09:09:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760804&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T09:09:44Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3768998&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposición Sat, 03 Oct 2020 09:08:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3768998&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T09:08:59Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769022&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 09:07:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769022&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T09:07:59Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769041&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 09:06:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769041&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T09:06:38Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769056&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 09:05:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769056&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T09:05:32Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769071&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 09:04:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769071&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T09:04:42Z Concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769522&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 09:01:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769522&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T09:01:59Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779119&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 09:00:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779119&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T09:00:51Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779286&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:59:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779286&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:59:43Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779314&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:59:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779314&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:59:03Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779339&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:58:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779339&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:58:17Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779363&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:57:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779363&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:57:36Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779407&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:55:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779407&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:55:59Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779451&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:55:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779451&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:55:17Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut (IB-Salut) de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779478&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:54:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779478&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:54:30Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779500&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:53:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779500&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:53:40Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779560&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:52:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779560&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:52:52Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779675&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Sat, 03 Oct 2020 08:52:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779675&lang=ca&coduo=11 2020-10-03T08:52:07Z Convocatoria concurs oposicio per a cobrir places vacants de la categoria d'infermeria d'urgencies d'atencio primaria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4362097&lang=ca&coduo=11 Concurs oposicio categoría d'infermera/infermer d'urgencies d'atencio primaria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears Fri, 02 Oct 2020 13:06:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4362097&lang=ca&coduo=11 2020-10-02T13:06:35Z Concurs oposició categoria de grup de gestió de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3800824&lang=ca&coduo=11 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Fri, 02 Oct 2020 12:48:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3800824&lang=ca&coduo=11 2020-10-02T12:48:31Z Concurs oposició categoria de grup tècnic de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=11 Es convoca concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari de la categoría de grup tècnic de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears Fri, 02 Oct 2020 12:47:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=11 2020-10-02T12:47:41Z Concurs-oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292954&lang=ca&coduo=11 Concurs-oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea Fri, 02 Oct 2020 12:46:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292954&lang=ca&coduo=11 2020-10-02T12:46:56Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303921&lang=ca&coduo=11 Es publica una convocatoria per permetre la mobilitat del personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 02 Oct 2020 12:44:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303921&lang=ca&coduo=11 2020-10-02T12:44:23Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de zelador/zeladora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4304043&lang=ca&coduo=11 Convocar un concurs de trasllats voluntari per proveir les places vacants de la categoría zelador/zeladora de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 02 Oct 2020 12:42:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4304043&lang=ca&coduo=11 2020-10-02T12:42:31Z Defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4328162&lang=ca&coduo=11 Entre les seves funcions destaquen, encara que no són les úniques, la de tramitar i contestar les queixes que li presentin els usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears i la de formular propostes, suggeriments o recomanacions en temes relatius als drets d'aquests mateixos usuaris. Thu, 01 Oct 2020 11:10:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4328162&lang=ca&coduo=11 2020-10-01T11:10:52Z Coordinació, anàlisi i informació de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4368891&lang=ca&coduo=11 Gestió de coordinació,d'analisi i informació de la COVID-19 Fri, 18 Sep 2020 09:41:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4368891&lang=ca&coduo=11 2020-09-18T09:41:16Z Sol·licitud d'Informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública per a altres serveis i administracions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255488&lang=ca&coduo=11 Petició d'informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública des dels serveis d'Inspecció i Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública, altres conselleries del Govern de les Illes Balears i administracions públiques. Wed, 15 Jul 2020 10:52:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255488&lang=ca&coduo=11 2020-07-15T10:52:52Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als exercicis 2019 i 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109176&lang=ca&coduo=11 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. Tue, 14 Jul 2020 12:07:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109176&lang=ca&coduo=11 2020-07-14T12:07:57Z Reintegrament de despeses per l'adquisició de material ortoprotètic (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=11 Reintegrament de despeses o compensacions per l'adquisició de material ortoprotètic als usuaris inclosos en l'àmbit de cobertura de el Servei de Salut de les Illes Balears. Wed, 01 Jul 2020 08:27:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=11 2020-07-01T08:27:40Z