Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=11&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 30 May 2017 10:39:43 GMT Govern de les Illes Balears 2017-05-30T10:39:43Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licitud de cessament de substitut d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575937&lang=ca&coduo=11 Cessar als farmacèutics amb nomenament de substitut. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 30 May 2017 09:13:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575937&lang=ca&coduo=11 2017-05-30T09:13:42Z Sol·licitud de nomenament de farmacèutic substitut d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=11 Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 30 May 2017 09:11:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=11 2017-05-30T09:11:46Z Autorització / Renovació de secció d'òptica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575906&lang=ca&coduo=11 Autoritzar/ Renovar Secció d'optica en una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 30 May 2017 09:05:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575906&lang=ca&coduo=11 2017-05-30T09:05:12Z Comunicació de baixa de Farmacèutic Adjunt d'Oficina de Farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2363185&lang=ca&coduo=11 Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Tue, 30 May 2017 08:58:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2363185&lang=ca&coduo=11 2017-05-30T08:58:38Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=11 Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Mon, 29 May 2017 06:52:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=11 2017-05-29T06:52:19Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: notificació d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb biocides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=11 Supervisar els cursos de capacitació del personal per realitzar tractaments amb biocides d'ús ambiental i en la indústria alimentària. Valorar la formació dels responsables tècnics dels tractaments. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Mon, 29 May 2017 06:48:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=11 2017-05-29T06:48:31Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària:Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Mon, 29 May 2017 06:45:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 2017-05-29T06:45:02Z Autorització de modificació per canvis estructurals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939526&lang=ca&coduo=11 -- Tue, 23 May 2017 07:05:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939526&lang=ca&coduo=11 2017-05-23T07:05:36Z Autorització de modificació per canvi de titularitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939514&lang=ca&coduo=11 - Tue, 23 May 2017 07:01:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939514&lang=ca&coduo=11 2017-05-23T07:01:54Z Sol·licitud de servei / dipòsit d'atenció primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=11 Autorització de serveis de farmàcia i dipòsits en centres d'atenció primària. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 10 May 2017 12:11:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=11 2017-05-10T12:11:05Z Autorització / renovació de funcionament d'un centre sanitari sense internament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari sense internament (consultes mèdiques, clíniques...) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18295" target="_blank">aquí</a> Mon, 08 May 2017 10:26:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=11 2017-05-08T10:26:37Z Registre d'entitats formadores en DESA: Declaració responsable d'entitat formadora i notificació de la realització del curs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541803&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la inscripció de persones físiques o entitats que realitzin cursos de formació en us de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per a personal no sanitari en centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1002151206012576391">aqui</a> Wed, 05 Apr 2017 11:43:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541803&lang=ca&coduo=11 2017-04-05T11:43:20Z Acreditació Psicològica General Sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889160&lang=ca&coduo=11 Certificat d'acreditació de la professió de Psicologia General Sanitària Wed, 05 Apr 2017 11:26:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889160&lang=ca&coduo=11 2017-04-05T11:26:29Z Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings. Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=52109"_blank">aquí</a> Mon, 03 Apr 2017 10:16:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=11 2017-04-03T10:16:38Z Declaració responsable entitat formadora d'operadors d'aparells de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541013&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per operadors d'aparells de bronzejat artificial Mon, 03 Apr 2017 10:15:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541013&lang=ca&coduo=11 2017-04-03T10:15:49Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=11 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial Mon, 03 Apr 2017 10:14:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=11 2017-04-03T10:14:20Z Piscines: Comunicació prèvia d'alta, baixa i/o modificació al registre de piscines. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297571&lang=ca&coduo=11 Supervisió dels autocontrols de la qualitat de l'aigua de les piscines dels establiments dels allotjaments turístics i de les d'ús col·lectiu en general. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Wed, 04 Jan 2017 08:23:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297571&lang=ca&coduo=11 2017-01-04T08:23:44Z Procediment d'habilitació per prestar atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=11 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Mon, 05 Dec 2016 07:46:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=11 2016-12-05T07:46:20Z Notificació de posada en el mercat de complements alimentaris i/o modificacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751859&lang=ca&coduo=11 Notificar a l'administració la posada en el mercat d'un complement alimentari Mon, 21 Nov 2016 09:46:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751859&lang=ca&coduo=11 2016-11-21T09:46:56Z Sol·licitud d'autorització per reduïr la freqüència analítica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=11 Sol·licitud d'autorització per reduir la freqüència analítica de determinats paràmetres de l'anàlisi complet donades les dades estadístiques prèvies Wed, 26 Oct 2016 11:59:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=11 2016-10-26T11:59:30Z Serveis sanitaris integrats dins una organització no sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2084701&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la autorització sanitària de funcionament o la seva renovació de serveis que realitzen activitats sanitàries, però que estan integrats en organitzacions que no tenen com a principal activitat la sanitària. Tue, 25 Oct 2016 11:42:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2084701&lang=ca&coduo=11 2016-10-25T11:42:20Z Sanitat Mortuòria, autorització de trasllats de cadàvers i de restes cadavèriques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=11 Aprovar el transport de cadàvers o de restes cadavèriques des del domicili mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins el lloc d'inhumació o incineració quan un dels llocs estigui fora del territori de les Illes Balears o que sigui efectuar dins l'àmbit territorial de les Illes Balears una vegada transcorregudes 48 hores des de la defunció. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 09:04:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T09:04:00Z Sanitat Mortuòria: autorització d'incineracions de cadàvers i restes cadavèriques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=11 Aprovar la realització d'una incineració sobre cadàver o resta mortuòria d'acord amb els requisits prevists en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 09:02:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T09:02:53Z Sanitat Mortuòria: autorització d'embalsamaments, conservació transitòria i altres pràctiques sobre cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=11 Aprovar que la realització d'aquestes pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes cadavèriques es fa conforme a les condicions higièniques i sanitàries prevists en el Reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 09:01:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T09:01:56Z Sanitat Mortuòria: autorització d'exhumacions de cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=11 Aprovar que la realització de les exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques que hagin de ser conduïts o traslladats a un altre cementiri es faci conforme amb les condicions higièniques i sanitàries previstes en el reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 09:00:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T09:00:30Z Sanitat Mortuòria: autorització d'inhumacions de cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=11 Aprovar la realització de les inhumacions de cadàvers o restes cadavèriques conforme amb les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament, en els següents casos: - Quan les raons sanitàries determinats de la inhumació immediata dels cadàvers inclosos en el grup I tenguin una incidència territorial que excedeix d'un terme municipal. - En els casos de catàstrofe, regular la inhumació de dos o més cadàvers en el mateix fèretre o en la mateixa unitat d'enterrament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:50:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T08:50:30Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=11 Aprovar la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, quan la documentació i el projecte tècnic compleixen amb els requisits prevists a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:45:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T08:45:28Z Piscines: autorització de les empreses de formació de personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=11 Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:40:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T08:40:26Z Renovació de l'autorització de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595847&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospitals) Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=345&cont=18263&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:39:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595847&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T08:39:00Z Autorització d'instal·lació d'un centre sanitari amb internament (hospital). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de creació d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació sobre Autorització Instalació (prèvia) consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18273" target="_blank">aquí</a> mentres que per Autorització de Funcionament consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:38:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T08:38:20Z Autorització d'activitat d'implantació de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària d'implantació de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16934" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:37:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T08:37:37Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: expedició i pròrrogues de carnets d'aplicadors de biocides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297648&lang=ca&coduo=11 Acreditar la capacitació adquirida pel personal aplicador de biocides. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297648&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T08:30:59Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=11 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:27:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=11 2016-10-10T08:27:10Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=11 Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Oct 2016 11:22:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:22:20Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=11 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Oct 2016 11:17:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:17:51Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Oct 2016 11:17:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:17:19Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Oct 2016 11:14:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:14:38Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Oct 2016 11:12:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:12:09Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=11 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Oct 2016 11:08:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:08:56Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'altres establiments minoristes d'aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=11 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Mon, 03 Oct 2016 11:08:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:08:22Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=11 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Mon, 03 Oct 2016 11:08:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:08:01Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320693&lang=ca&coduo=11 Per saber la quantia de les taxes pels diversos tràmits relatius a la comunicació prèvia de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Mon, 03 Oct 2016 11:07:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320693&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:07:44Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'establiments de menjars preparats (restaurants, cafeteries, bars i similars) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320703&lang=ca&coduo=11 Per saber la quantia de les taxes pels diversos tràmits relatius a la comunicació prèvia d'altres establiments minoristes d'aliments. Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Mon, 03 Oct 2016 11:07:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320703&lang=ca&coduo=11 2016-10-03T11:07:21Z Acreditació de centres sanitaris amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30085 "_blank">aquí</a> Mon, 22 Aug 2016 11:27:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=11 2016-08-22T11:27:33Z Notificació d'incidències d'ús de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l&#8217;ús d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086"_blank">aquí</a> Mon, 22 Aug 2016 08:37:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=11 2016-08-22T08:37:52Z Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> Mon, 22 Aug 2016 08:33:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=11 2016-08-22T08:33:35Z Renovació de l'autorització de funcionament d'un establiment sanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540285&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'un establiment sanitari (òptiques, ortopèdies...) Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18294"_blank">aquí</a> Mon, 22 Aug 2016 08:26:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540285&lang=ca&coduo=11 2016-08-22T08:26:42Z Comunicació de canvi de denominació del centre, servei o establiment, canvi de designació del responsable de la gestió administrativa o canvi del responsable de la direcció mèdica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540224&lang=ca&coduo=11 Els canvis de denominació del centre, servei o establiment i els canvis de designació del responsable de la gestió administrativa i del responsable de la direcció mèdica s&#8217;han de comunicar Mon, 22 Aug 2016 07:24:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540224&lang=ca&coduo=11 2016-08-22T07:24:25Z Reconeixement d'interès sanitari. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542923&lang=ca&coduo=11 Procediment per a reconèixer com a d'interès sanitari actes de caràcter científic d'àmbit nacional o internacional organitzats per entitats públiques o privades i que promoguin la difusió de ciències i tècniques relacionades amb la salut . Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1002151206012576391&lang=CA&cont=18094 "_blank">aquí</a> Thu, 18 Aug 2016 11:46:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542923&lang=ca&coduo=11 2016-08-18T11:46:15Z Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=11 Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). Thu, 18 Aug 2016 11:44:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=11 2016-08-18T11:44:10Z