Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=11&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 24 Feb 2020 09:27:13 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-24T09:27:13Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Queixes i Suggeriments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 Formular queixes i suggeriments relacionats amb els serveis sanitaris rebuts Fri, 21 Feb 2020 09:42:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 2020-02-21T09:42:36Z Sol·licitud de nomenament de farmacèutic substitut d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=11 Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Fri, 21 Feb 2020 08:40:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575930&lang=ca&coduo=11 2020-02-21T08:40:58Z Tancament definitiu d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581713&lang=ca&coduo=11 Autoritzar el tancament definitiu d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Fri, 21 Feb 2020 08:21:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581713&lang=ca&coduo=11 2020-02-21T08:21:04Z Autorització d'una farmaciola farmacèutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581804&lang=ca&coduo=11 Autoritzar l'establiment de farmacioles. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Fri, 21 Feb 2020 08:05:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581804&lang=ca&coduo=11 2020-02-21T08:05:57Z Reconeixements de títols no universitaris dels estats membres de la UE, als efectes de fer feina a Espanya, en aplicació del que disposa la Directiva Europea 2005/36/CE, del PE i del Consell, de 7 de septembre de 2005 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101285&lang=ca&coduo=11 Reconeixement de les qualificacions professionals corresponents a títols i certificats de formacions professionals o secundàries del sector sanitari inferiors a tres anys, expedits pels Estats membres de la Unió Europea, o associats a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, als efectes d'exercir una professió regulada en un Estado diferent al del sol·licitant. Thu, 20 Feb 2020 12:52:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101285&lang=ca&coduo=11 2020-02-20T12:52:33Z Sol·licitud de transmissió d'oficina de farmàcia "intervius" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584735&lang=ca&coduo=11 Autoritzar la transmissió d'una oficina de farmàcia a titol lucratiu. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 20 Feb 2020 10:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584735&lang=ca&coduo=11 2020-02-20T10:38:42Z Sol·licitud d'autorització per al trasllat provisional d'una oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584718&lang=ca&coduo=11 Autoritzar el trasllat provisional d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 20 Feb 2020 10:34:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584718&lang=ca&coduo=11 2020-02-20T10:34:01Z Sol·licitud d'autorització per al trasllat definitiu d'una oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581881&lang=ca&coduo=11 Autoritzar el trasllat definitiu d' una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 20 Feb 2020 10:33:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=581881&lang=ca&coduo=11 2020-02-20T10:33:04Z Casal de Consum: sol·licitud de cessió d'ús, i gestió del recinte. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4077151&lang=ca&coduo=11 El Casal de Consum és un espai privatiu de la Conselleria de Salut posat a disposició d'entitats sense ànim de lucre sempre que entre els seus fins, d'acord amb els estatuts, estigui la defensa dels drets dels consumidors. Thu, 20 Feb 2020 10:12:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4077151&lang=ca&coduo=11 2020-02-20T10:12:27Z Sol·licitud de transmissió d'oficina de farmàcia &#8220;Mortis causa&#8221; http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584757&lang=ca&coduo=11 Autoritzar la transmissió "mortis causa". Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 20 Feb 2020 08:06:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584757&lang=ca&coduo=11 2020-02-20T08:06:18Z Obres de modificació d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584774&lang=ca&coduo=11 Autoritzar les obres de modificació del local d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 13:03:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584774&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T13:03:10Z Comunicació d'obres de modificació d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584784&lang=ca&coduo=11 Manteniments dels requisits higiènics-sanitaris. Actualització de l'expedient (plànols). Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 13:01:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584784&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T13:01:56Z Sol·licitud d'autorització per crear un servei de farmàcia a un centre de cirurgia, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585020&lang=ca&coduo=11 Autoritzar un servei de farmàcia de mútues, centres de cirurgia ambulatòria i centres d'interrupció de l'embaràs. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 12:58:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585020&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T12:58:53Z Sol·licitud d'autorització per crear un dipòsit de medicaments a un centre sociosanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584982&lang=ca&coduo=11 Autoritzar un dipòsit de medicaments en els centres sociosanitàris o penitenciaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 12:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=584982&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T12:57:48Z Sol·licitud d'autorització per crear un dipòsit de medicaments a un centre de cirurgia ambulatòria, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i centres d'interrupció voluntària de l'embaràs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585040&lang=ca&coduo=11 Autoritzar un dipòsit de medicaments a mútues, centres de cirugia ambulatòria i centres d'interrupció de l'embaràs. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 19 Feb 2020 12:55:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=585040&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T12:55:31Z Comunicació d'horaris, vacances i personal de l'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352034&lang=ca&coduo=11 Tenir constància que els horaris, vacances i personal farmacèutic que presta serveis a les Oficines de Farmàcia, s'ajusta a la normativa. Disposar d'un arxiu general de les comunicacions. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 12:53:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352034&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T12:53:21Z Comunicació d'alta de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352857&lang=ca&coduo=11 Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 12:51:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2352857&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T12:51:06Z Sol·licitud de cessament de farmacèutic regent d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575950&lang=ca&coduo=11 Cessar als farmacèutics amb nomenament de Regent. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 11:49:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575950&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T11:49:30Z Sol·licitud de nomenament de farmacèutic regent d'oficina de farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575875&lang=ca&coduo=11 Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Wed, 19 Feb 2020 11:47:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=575875&lang=ca&coduo=11 2020-02-19T11:47:53Z Casal Ernest Lluch: sol·licitud de cessió d'ús i gestió del recinte. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4067351&lang=ca&coduo=11 El Casal Ernest Lluch és un edifici posat al servei d'entitats sense ànim de lucre sempre que els seus fins, d'acord amb els estatuts, siguin socials (que poden tenir relació amb la protecció i promoció de la salut) o culturals, per tal de facilitar-los l'acompliment de les seves funcions i tasques. Tue, 18 Feb 2020 13:21:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4067351&lang=ca&coduo=11 2020-02-18T13:21:58Z Comunicacions sobre distribució i/o venda de productes sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595856&lang=ca&coduo=11 Comunicació prèvia d'inici de les activitats de distribució i venda de productes sanitaris Fri, 14 Feb 2020 11:04:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595856&lang=ca&coduo=11 2020-02-14T11:04:57Z Diligències prèvies en matèria de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641085&lang=ca&coduo=11 Actuacions destinades a retirar mostres de productes alimentaris i industrials que estan a la venda al consumidor i remetre-les a un laboratori autoritzat per analitzar-les. L'informe del laboratori permet comprovar si el producte s'ajusta a la normativa vigent o no. Fri, 31 Jan 2020 12:45:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641085&lang=ca&coduo=11 2020-01-31T12:45:05Z Inspeccions de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3836985&lang=ca&coduo=11 El control de mercat és l'activitat de control encaminada a garantir, en matèria de protecció del consumidor i usuari, la seguretat i l'adequació a les normes vigents dels productes i serveis que estan a disposició del consumidor final i destinats directament al consum. Fri, 31 Jan 2020 12:43:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3836985&lang=ca&coduo=11 2020-01-31T12:43:26Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=11 Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2019 i 30 de setembre de 2020 Thu, 30 Jan 2020 13:17:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=11 2020-01-30T13:17:08Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=11 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Thu, 30 Jan 2020 08:43:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=11 2020-01-30T08:43:46Z Expedients sancionadors en matèria de consum. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3903201&lang=ca&coduo=11 Tramitació d'expedients sancionadors de la Direcció General de Consum. Tue, 21 Jan 2020 14:07:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3903201&lang=ca&coduo=11 2020-01-21T14:07:45Z Expedients sancionadors en matèria de salut pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641227&lang=ca&coduo=11 Tramitació d'expedients sancionadors de les direccions generals de Salut Pública i Participació, de Prestacions i Farmàcia, i de Recerca en Salut, Formació i Acreditació. Tue, 21 Jan 2020 14:06:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641227&lang=ca&coduo=11 2020-01-21T14:06:37Z Mesures cautelars i preventives en matèria de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641093&lang=ca&coduo=11 Evitar la comercialització de bens o productes perilloses Tue, 21 Jan 2020 09:36:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641093&lang=ca&coduo=11 2020-01-21T09:36:18Z Reclamació d'alta mèdica(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Thu, 16 Jan 2020 08:01:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 2020-01-16T08:01:22Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=11 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 16 Jan 2020 07:53:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=11 2020-01-16T07:53:07Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=11 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Mon, 13 Jan 2020 11:10:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=11 2020-01-13T11:10:48Z Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=11 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 12 Dec 2019 06:46:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=11 2019-12-12T06:46:06Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=11 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Wed, 11 Dec 2019 13:26:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=11 2019-12-11T13:26:46Z Certificació técnico-sanitaria d'ambulàncies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4014191&lang=ca&coduo=11 Característiques tècniques, equipament sanitari i dotació de personal Thu, 05 Dec 2019 08:20:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4014191&lang=ca&coduo=11 2019-12-05T08:20:34Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=11 Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 04 Dec 2019 12:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=11 2019-12-04T12:55:34Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=11 Realitzar pagaments a tercers Tue, 26 Nov 2019 12:32:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=11 2019-11-26T12:32:18Z Sol·licitud de servei / dipòsit d'atenció primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=11 Autorització de serveis de farmàcia i dipòsits en centres d'atenció primària. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 17 Oct 2019 07:14:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=11 2019-10-17T07:14:39Z Sol·licitud de servei de farmàcia a un centre hospitalari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576556&lang=ca&coduo=11 Autorització, renovació, trasllat i modificació de serveis de farmàcia en hospitals públics o privats. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 17 Oct 2019 07:14:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576556&lang=ca&coduo=11 2019-10-17T07:14:24Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 11:46:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T11:46:46Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=11 Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 11:46:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T11:46:02Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:56:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:56:41Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=11 Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial Thu, 10 Oct 2019 08:54:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:54:19Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. Thu, 10 Oct 2019 08:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:50:37Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings Thu, 10 Oct 2019 08:49:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:49:22Z Legionel·la: alumnes que han superat el curs de legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la Thu, 10 Oct 2019 08:44:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:44:44Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=11 Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:40:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:40:49Z Sol·licitud d'autorització per reduïr la freqüència analítica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=11 Sol·licitud d'autorització per reduir la freqüència analítica de determinats paràmetres de l'anàlisi complet donades les dades estadístiques prèvies Thu, 10 Oct 2019 08:34:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:34:45Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=11 Tramitar denúncies en matèria de seguretat alimentària. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:32:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:32:26Z Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=11 La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d'interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn. Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d'un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable. Thu, 10 Oct 2019 08:15:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:15:58Z Autorització sanitària per a l'excepció a la divisió en canals dels animals de l'espècie porcina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=11 El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. Thu, 10 Oct 2019 08:13:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:13:59Z