Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=11&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 18 Jan 2020 18:00:57 GMT Govern de les Illes Balears 2020-01-18T18:00:57Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=11 Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2019 i 30 de setembre de 2020 Thu, 16 Jan 2020 09:12:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=11 2020-01-16T09:12:40Z Reclamació d'alta mèdica(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Thu, 16 Jan 2020 08:01:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=11 2020-01-16T08:01:22Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Thu, 16 Jan 2020 07:58:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=11 2020-01-16T07:58:01Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=11 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 16 Jan 2020 07:53:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=11 2020-01-16T07:53:07Z Expedients sancionadors en matèria de salut pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641227&lang=ca&coduo=11 Tramitació d'expedients sancionadors de les direccions generals de Salut Pública i Participació, de Prestacions i Farmàcia, i de Recerca en Salut, Formació i Acreditació. Mon, 13 Jan 2020 12:01:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641227&lang=ca&coduo=11 2020-01-13T12:01:04Z Expedients sancionadors en matèria de consum. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3903201&lang=ca&coduo=11 Tramitació d'expedients sancionadors de la Direcció General de Consum. Mon, 13 Jan 2020 11:17:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3903201&lang=ca&coduo=11 2020-01-13T11:17:22Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=11 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Mon, 13 Jan 2020 11:10:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=11 2020-01-13T11:10:48Z Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=11 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 12 Dec 2019 06:46:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=11 2019-12-12T06:46:06Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=11 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Wed, 11 Dec 2019 13:26:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=11 2019-12-11T13:26:46Z Certificació técnico-sanitaria d'ambulàncies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4014191&lang=ca&coduo=11 Característiques tècniques, equipament sanitari i dotació de personal Thu, 05 Dec 2019 08:20:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4014191&lang=ca&coduo=11 2019-12-05T08:20:34Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=11 Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 04 Dec 2019 12:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=11 2019-12-04T12:55:34Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=11 Realitzar pagaments a tercers Tue, 26 Nov 2019 12:32:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=11 2019-11-26T12:32:18Z Sol·licitud de servei / dipòsit d'atenció primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=11 Autorització de serveis de farmàcia i dipòsits en centres d'atenció primària. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 17 Oct 2019 07:14:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576550&lang=ca&coduo=11 2019-10-17T07:14:39Z Sol·licitud de servei de farmàcia a un centre hospitalari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576556&lang=ca&coduo=11 Autorització, renovació, trasllat i modificació de serveis de farmàcia en hospitals públics o privats. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. Thu, 17 Oct 2019 07:14:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=576556&lang=ca&coduo=11 2019-10-17T07:14:24Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 11:46:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T11:46:46Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=11 Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 11:46:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T11:46:02Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:56:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:56:41Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=11 Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial Thu, 10 Oct 2019 08:54:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:54:19Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. Thu, 10 Oct 2019 08:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:50:37Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings Thu, 10 Oct 2019 08:49:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:49:22Z Legionel·la: alumnes que han superat el curs de legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=11 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la Thu, 10 Oct 2019 08:44:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:44:44Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=11 Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:40:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:40:49Z Sol·licitud d'autorització per reduïr la freqüència analítica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=11 Sol·licitud d'autorització per reduir la freqüència analítica de determinats paràmetres de l'anàlisi complet donades les dades estadístiques prèvies Thu, 10 Oct 2019 08:34:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:34:45Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=11 Tramitar denúncies en matèria de seguretat alimentària. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:32:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:32:26Z Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=11 La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d'interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn. Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d'un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable. Thu, 10 Oct 2019 08:15:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:15:58Z Autorització sanitària per a l'excepció a la divisió en canals dels animals de l'espècie porcina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=11 El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. Thu, 10 Oct 2019 08:13:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T08:13:59Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=11 Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores Thu, 10 Oct 2019 07:47:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T07:47:41Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=11 Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia Thu, 10 Oct 2019 07:41:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T07:41:52Z Informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=11 Analitzar mostres. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11033109064225681465&lang=ca&cont=33231" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 07:03:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=11 2019-10-10T07:03:35Z Centres, serveis i establiments sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=11 Segons el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, aquests necessitaran d'una autorització sanitària de funcionament per a poder desenvolupar la seva activitat. A més d'aquesta autorització de funcionament s'haurà d'autoritzar qualsevol tipus de modificació que afecti a canvis en l'estructura, en l'oferta assistencial o en la titularitat. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aquí</a> Mon, 07 Oct 2019 06:26:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=11 2019-10-07T06:26:30Z Comunicació de venda de medicaments veterinaris sense prescripció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3928924&lang=ca&coduo=11 La venda al públic de medicaments veterinaris sense prescripció està sotmesa a la vigilància i inspecció de les autoritats de la comunitat autònoma corresponent que podran establir el procediment per a l'autorització d'aquestes activitats Thu, 03 Oct 2019 07:34:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3928924&lang=ca&coduo=11 2019-10-03T07:34:57Z Cèl·lules, teixits i òrgans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'autorització sanitària de d'obtenció de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aquí</a> Wed, 02 Oct 2019 11:11:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=11 2019-10-02T11:11:54Z Toxina botulínica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=11 Procediment d'autorització sanitària per a l'aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aqui</a> Wed, 02 Oct 2019 11:11:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=11 2019-10-02T11:11:32Z Autorització d'Hospitals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=11 Segons el Reial decret 1277/2001, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, aquests necessitaran d'una autorització sanitària de funcionament per a poder desenvolupar la seva activitat. A més d'aquesta autorització de funcionament s'haurà d'autoritzar qualsevol tipus de modificació que afecti a canvis en l'estructura, en l'oferta assistencial o en la titularitat. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes">aquí</a> Wed, 02 Oct 2019 11:11:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=11 2019-10-02T11:11:16Z Acreditació d'Hospitals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3908128&lang=ca&coduo=11 Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes "_blank">aquí</a> Wed, 02 Oct 2019 11:10:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3908128&lang=ca&coduo=11 2019-10-02T11:10:57Z DESAS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l'ús d'aparells de DESA (Desfibril.lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" 3908128"_blank">aquí</a> Wed, 02 Oct 2019 11:02:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=11 2019-10-02T11:02:23Z Reintegrament de despeses per l'adquisició de material ortoprotètic(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=11 Reintegrament de despeses o compensacions per l'adquisició de material ortoprotètic als pacients inclosos en l'àmbit de cobertura del Servei de Salut de les Illes Balears. Wed, 02 Oct 2019 09:01:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=11 2019-10-02T09:01:59Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=11 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 30 Sep 2019 07:25:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=11 2019-09-30T07:25:02Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=11 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Mon, 30 Sep 2019 07:23:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=11 2019-09-30T07:23:17Z Declaració responsable per l'inici de l'activitat d'una entitat formadora en cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=11 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Thu, 05 Sep 2019 12:02:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=11 2019-09-05T12:02:27Z Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=11 Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). Wed, 28 Aug 2019 11:53:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=11 2019-08-28T11:53:57Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=11 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Wed, 24 Jul 2019 09:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=11 2019-07-24T09:25:15Z Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=11 Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). Mon, 15 Jul 2019 12:27:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=11 2019-07-15T12:27:49Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=11 Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:28:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T11:28:11Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=11 Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:27:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T11:27:51Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=11 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T11:12:01Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436489&lang=ca&coduo=11 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019 Wed, 26 Jun 2019 06:44:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436489&lang=ca&coduo=11 2019-06-26T06:44:16Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=11 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial. Tue, 11 Jun 2019 12:14:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=11 2019-06-11T12:14:16Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=11 Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. Tue, 11 Jun 2019 12:09:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=11 2019-06-11T12:09:14Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=11 Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Tue, 14 May 2019 08:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=11 2019-05-14T08:27:46Z