Logo del Govern de les Illes Balears

Webs Institucionals

Poliesportiu Príncipes de España

Poliesportiu Príncipes de España

A les seves instal·lacions s'ubica el Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CETEIB), seu dels entrenaments de la major part dels programes de tecnificació de l'Escola Balear de l'esport (EBE), en el que s'hi ubica l'IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears