Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Andreu Fuster Amer

Servei de Planificació al Medi Natural

Alicia Florit Garcia

Servei d'Espais Naturals

Catalina Massuti Jaume

Servei de Projectes d'Espais Naturals

Mª del Carmen de Roque Company

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Luis Berbiela Mingot

Servei de Sanitat Forestal

Luís Núñez Vázquez

Servei de Protecció d'Espècies

Joan Mayol Serra

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears