Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Rafaela Sánchez Benítez

Rafaela Sánchez Benítez

Dep. de Personal Docent

Manel Gacías Tudurí

Servei de Primària

Miquel Bujosa Estarellas

Servei de Secundària

Alberto Jose Flores Clemente

Servei de Provisió Educativa

Antoni Frau Pastor

Servei de Retribucions

Catalina Comas Gibert

Servei d'informàtica de gestió

Toni Tomás Mascaró

Servei de Gestió i Relacions amb Centres Concertats

Catalina Caymaris Villalonga

Servei Jurídic de Recursos Humans

Riera Granel, Luis

Dep. Centres Concertats

Cristina Bruguera Diego

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears