Joana Aina Perelló Martorell

Joana Aina Perelló Martorell

Direcció General d'Economia i Estadística
Directora General
informa@dgeconomia.caib.es
971 17 79 28
971 17 79 59
http://dgeconomia.caib.es

Servei de Conjuntura i Planificació Econòmica

Miquel Quetglas Oliver

Institut Balear d'Economia ( I.B.E. )

Margalida Ibañez Ripoll

Servei de Programació Econòmica

Margalida Albertí Garau

Servei de Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Juan Antonio Sánchez Burguera

Servei de Fons Social Europeu

Joana Maria Rotger Daviu

  
 -  RSS
© 
-