Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Marc Pons i Pons

Marc Pons i Pons

Secretaria General

Núria Collado Edo

Gabinet de la conselleria

Martina Carolina Marqués Portella

Direcció General de Ports i Aeroports

Francisco Javier Ramis Otazua

Direcció General d'Ordenació del Territori

Luis Antonio Corral Juan

Direcció General de Mobilitat i Transports

Jaume Mateu Lladó

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Eduardo Vila Riera

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Joan Groizard Payeras

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Maria Antònia Garcías Roig

Ports de les Illes Balears

Pedro Puigdengoles Briones

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Francisco Fernández Terrés

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Mateu Capellà Ribot

Gestió Urbanística de Balears (Gestur Balear)

Pendent nomenament

Consorci de Mobilitat per Eivissa

Pendent nomenament

Consorci del Pla Mirall -Consorci Local entre la CAIB i l'Ajuntament de sa Pobla-

Pendent nomenament

Consorci Formentera Desenvolupament

Pendent nomenament

Consorci Penya-segat Port de Maó

Pedent de nomenament

Consorci per a la Reconversió Territorial i Paisatgística de Determinades Zones de l'Illa d'Eivissa

Pendent nomenament

Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola

Pendent nomenament

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Maarten Johannes Van Bemmelen

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears