Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Guillem Joan Fullana Daviu

Servei de Gestió Econòmica

Àngela Mas Amengual

Servei de Contratació

Maria Antònia Bibiloni Coll

Servei Jurídic

Teresa Espases González

Servei de Recursos Humans

Susana Pujol Christiansen

Servei d'Assumptes Generals

Luis Abardia Pazos

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears