Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Gabriel Barceló i Milta

Gabriel Barceló i Milta

Secretaria General

Josep Mallol Vicens

Gabinet de la conselleria

Antònia M. Ferrà i Ramis

Direcció General d'Innovació i Recerca

Josep Lluís Pons Hinojosa

Direcció General de Turisme

Pilar Carbonell Raya

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Benjamí Villoslada Gil

Direcció General de Fons Europeus

Félix Pablo Pindado

Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

Pere Muñoz Perugorria

Multimèdia de les Illes Balears

Bartomeu Tugores i Bautista

Palau de Congressos de Palma

Alfonso Meaurio

Fundació BIT

Pere Fuster Nadal

Centre Balears Europa (CBE)

Marta Neus López Cortès

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

Gabriel Barceló i Milta

Consorci per a la millora d'Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)

Gabriel Barceló i Milta

Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB)

Joaquín Tintoré

Consorci Pla D Llucmajor

Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma

Rafel Company

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears