Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Carles Gonyalons Sureda

Carles Gonyalons Sureda

Servei d'Administració Esportiva

Antoni Amengual Ribas

Servei de Planificació i Formació

Miguel Ángel Campomar Cerdá

Poliesportiu Prínceps d'Espanya

Àngel Blanch Martorell

Servei de Joventut

Sandra Riba

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears