Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Benjamí Villoslada Gil

Benjamí Villoslada Gil

Servei de Procés de dades i Xarxa corporativa

Joan J. Pol Mera

Servei de Sistemes d'Informació

Bernat Albertí Garau

Servei de Telecomunicacions

Antoni Ferran Vaquer Mestre

Servei de Seguretat

Biel Buades

Servei Administratiu

Ana Zacher Flores

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears