Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Patricia Gómez i Picard

Patricia Gómez i Picard

Secretaria General

Guadalupe Pulido Román

Gabinet de la conselleria

Susana Fernández Olleros

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

Benito Prósper Gutiérrez

Direcció General de Salut Pública i Participació

María José Ramos Monserrat

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Margalida Frontera Borrueco

Direcció General de Consum

Francesc Josep Dalmau Fortuny

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Juli Fuster Culebras

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Ismael Gutiérrez Fernández

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

David Martínez Bestard

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears