Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Vicenç Vidal Matas

Vicenç Vidal Matas

Secretaria General

Catalina Inés Perelló Carbonell

Gabinet de la conselleria

Josep Maria Ferrà Terrassa

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Mateu Ginard i Sampol

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Juan Mercant Terrasa

Direcció General de Recursos Hídrics

Juana María Garau Muntaner

Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

Sebastià Sansó i Jaume

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Miquel Mir Gual

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Antoni Alorda Vilarrubias

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Antoni Garcías Coll

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Guillem Rosselló Alcina

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Joan Ramón Villalonga

Serveis Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

Immaculada Munar Pascual

Fundació Jardí Botànic de Sóller

Pendent nomenament

Consorci d'Aigües de les Illes Balears

Pendent nomenament

Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Lluís Parpal Ramis

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears