torna

Funcions

Difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l'exterior; llibres i propietat intel·lectual; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; patrimoni cultural; patrimoni cultural immaterial; gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual; gestió del Protectorat de les fundacions de caràcter cultural; gestió del Registre de Béns d'Interès Cultural i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears.