torna

Funcions

Formació professional i relació del sistema educatiu amb l'empresa; formació professional bàsica; ensenyaments superiors no universitaris, educació d'adults i educació permanent.