torna

Funcions

El Servei d'Estudis i Planificació és l'encarregat de:

- Supervisar i controlar les xarxes piezomètriques de les Illes Balears.
- Gestionar i informar dels aforaments.
- Elaborar estudis i programes de seguiment, control i millora del Domini Públic Hidràulic de les Illes Balears.