torna

Funcions

- Cens d'autoritzacions d'abocament i concessions d'aigües superficials i d'aigües regenerades.

- Inventari de punts de desbordament de sistemes de sanejament.

- Registre de declaracions responsables i comunicacions prèvies de sistemes autònoms de depuració.