torna

Funcions

- Tramitació d'expedients de Responsabilitat Patrimonial i sancionadora en matèria de Domini Públic Hidràulic.
- Assessorament jurídic en matèria de Domini Públic Hidràulic.
- Elaboració de normativa i d'informes en matèria de Domini Públic Hidràulic.