torna

Funcions

Seguint la llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, en el seu article 34, l'Arxiu del Regnde de Mallorca és considerat "la institució emblemàtica del subsistema d'arxius de l'administració de la CAIB, encarregada de recollir, conservar, organitzar, descriure, servir i divulgar els fons de les institucions històriques de les Illes Balears i tota la documentació, pública o privada, que es consideri de caire històric i que, per aquesta llei, li pertoqui".