torna

Funcions

- Elaborar i gestionar el cens d'abocaments i qualssevol altres censos en matèria de la competència de la Direcció General.

- Tramitar i gestionar els expedients d'indemnització del cànon del sanejament de l'aigua.