torna

Funcions

Amb l’obertura de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) es completa l’oferta educativa dels estudis artístics a la nostra comunitat.
L'Escola ofereix els estudis artístics superiors en art dramàtic en l’especialitat d’interpretació, opció teatre de text i imparteix una formació de qualitat basada en el rigor, que permetrà assolir el nivell desitjat per afrontar els reptes del món professional, en una professió de futur.