torna

Funcions

- Dur a terme treballs lligats a la redacció de projectes i estudis d'obres relacionades amb el domini públic hidràulic.
- Realitzar treballs lligats a l'execució d'obres, incloent-hi la direcció d'aquestes.
- Programar plans de neteja, conservació, condicionament i millora de torrents i llits públics.