torna

Funcions

Comerç interior; equipaments comercials; fires; artesania; cambres de comerç; política de preus comercials; foment en matèria de comerç;