torna

Funcions

Defensa, suport i promoció d'un sistema alimentari just, sostenible i saludable per al conjunt dels actors de la cadena agroalimentària; promoció del dret a l'alimentació saludable per al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears; desenvolupament d'accions orientades a promoure una alimentació sana lliures de transgènics i equilibrada i una major consciència sobre els impactes generals del sistema alimentari.