torna

Funcions

La Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, assimilada en rang a un òrgan directiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, coordina i controla la gestió dels òrgans directius següents: Direcció General de Memòria Democràtica, Direcció General de Transparència i Bon Govern, i Direcció General de Participació i Voluntariat. Així mateix, li corresponen les relacions amb la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública. La regulació de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern s'estableix reglamentàriament.