torna

Funcions

Desplegament normatiu i coordinació de les polítiques d'igualtat i diversitat; impuls de la incorporació de la perspectiva LGTBI i d'accessibilitat universal en les polítiques, els serveis i les actuacions d'àmbit autonòmic; foment del consens i la participació social en matèria de diversitat sexual i de gènere; impuls del compliment de la legislació i la normativa en matèria d'accessibilitat universal;  desenvolupament d'accions pròpies de formació i sensibilització en matèria de diversitat funcional, sexual o de gènere; promoció dels valors de la diversitat humana i de la igualtat de tracte a totes les persones amb independència de la seva orientació sexual, identitat sexual i de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, o qualsevol altre situació o diversitat funcional; col·laboració i coordinació amb els consells insulars i altres institucions de les Illes Balears.