torna

Funcions

Les delegacions territorials d’Educació de Menorca i d’Eivissa i Formentera, sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria d’Educació i Universitat, exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa en l’àmbit educatiu de les illes respectives.