torna

Funcions

Direcció General de Cooperació: cooperació social i econòmica de caràcter exterior; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en vies de desenvolupament.