Logo del Govern de les Illes Balears

Funcions

Cooperació social i econòmica de caràcter exterior; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en via de desenvolupament.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears