torna

Funcions

El Servei d’Assessorament Jurídic emet informes jurídics en matèria de comunicació i publicitat institucional del Govern; supervisa l’aplicació dels procediments administratius en els expedients de la Direcció General i dona assessorament jurídic al personal de la Direcció General de Comunicació.