torna

Funcions

El Servei d’Innovació Tecnològica de la Informació té cura del desenvolupament de les aplicacions web pròpies de l’àmbit de la comunicació institucional del Govern; supervisa el sistema informàtic de comunicació amb els mitjans de comunicació i coordina les aplicacions informàtiques dels departaments de premsa de les conselleries, i assessora tècnicament sobre les eines informàtiques de disseny gràfic aplicades a l’àmbit de la comunicació institucional del Govern així com sobre les eines i les plataformes de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’àmbit de la comunicació institucional del Govern.