torna

Funcions

Plans i programes d'educació ambiental per a la societat civil; activitats formatives en els espais naturals protegits; planificació dels sistemes de gestió de residus i sòls contaminats; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.