torna

Funcions

impuls i coordinació dels processos de preparació, d'execució i de control dels pressuposts generals de la Comunitat Iutònoma; tutela pressupostària dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic; suport als processos de descentralització territorial de competències autonòmiques.